Akredytowany program ACCA

Jak najlepiej wykorzystać czas studiów, aby sięgnąć po więcej w życiu zawodowym? Marzysz o karierze w finansach w Polsce i za granicą? Chcesz już teraz, w trakcie studiów zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania, a dodatkowo uzyskać ich międzynarodowe potwierdzenie? Otwórz się na nowe możliwości i sięgnij po korzyści płynące ze studiowania na Akredytowanym Programie ACCA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Osoby uczęszczające na akredytowane przez ACCA studia licencjackie i magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość mają niepowtarzalną możliwość szybszego uzyskania kwalifikacji, oszczędzając przy tym nie tylko czas, ale również pieniądze (nawet do kilkuset funtów).

Czym jest ACCA?

ACCA, czyli Association of Chartered Certified Accountants, jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o ponad 100 – letniej historii zrzeszającą ponad 200 tysięcy specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie. Misją ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów świata finansów, a także dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego.

Dlaczego z ACCA sięgniesz po więcej?

 • prestiżowa kwalifikacja z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, ceniona przez pracodawców na całym świecie. ACCA współpracuje z ponad  7300 akredytowanymi pracodawcami na świecie,
 • większe szanse na ciekawą pracę, kierownicze stanowisko, swobodę w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych oraz wyższe zarobki (według ostatniego badania Goldman Recruitment  Salary Survey średnie miesięczne zarobki brutto członka ACCA w Polsce to 19.500 zł, a studenta ACCA to 11.200 zł),
 • uznane na całym świecie potwierdzenie posiadania kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków,
 • kompetencje bazujące na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców oraz wymogach jakie stawia finansistom zmieniający się świat; egzaminy oparte są na studiach przypadków („case studies”), które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój,
 • dopasowanie ścieżki podnoszenia kompetencji do swoich potrzeb - studenci sami decydują, w jakim tempie przechodzą przez poszczególne etapy zdobywania kwalifikacji, mogą podchodzić do egzaminów w dowolnym mieście i kraju; dostępne egzaminy opcjonalne na poziomie Strategic Professional pozwalają z kolei na wyspecjalizowanie się w interesującym obszarze,
 • wsparcie ze strony organizacji zarówno dla studentów jak i członków ACCA w ich ciągłym rozwoju – networking, warsztaty Akademia ACCA, bezpłatne materiały edukacyjne, webinaria, konferencje, etc. Na świecie organizacja wspiera ponad 200.000 członków oraz blisko 500.000 studentów.

Korzyści

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytację ACCA dla kierunku Finanse i Rachunkowość obejmującą studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), w tym dla studiów magisterskich prowadzonych w jęz. angielskim we współpracy z akredytowaną przez ACCA firmą szkoleniową EY Academy of Business. Dzięki akredytacji studenci SGH mają możliwość uzyskania zwolnień z części egzaminów ACCA już w trakcie studiów, co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w ACCA.

Dlaczego warto połączyć studia na kierunku Finanse i Rachunkowość z biznesową kwalifikacją ACCA?

 •  zwolnienia z części egzaminów ACCA – zaliczasz akredytowane przedmioty i masz prawo do części zwolnień z egzaminów ACCA na poziomie Applied Knowledge oraz Applied Skills: do 7 zwolnień na studiach licencjackich oraz do 9 zwolnień na studiach magisterskich,
 • stypendium ACCA Accelerate Scholarship – możesz skorzystać z atrakcyjnej zniżki na opłaty w ACCA oraz przyspieszyć swoją drogę do zdobycie kwalifikacji ACCA,
 • Studia 2 w 1 – wyróżniasz się na rynku pracy dzięki połączeniu dyplomu Szkoły Głównej Handlowej z prestiżową międzynarodową kwalifikacją biznesową ACCA,
 • ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business – po zaliczeniu wszystkich egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills (w tym: zdaniu wybranych dwóch egzaminów Applied Skills w sesjach ACCA) oraz po ukończeniu modułu Ethics and Professional Skills Module otrzymujesz oficjalny dyplom ACCA.
Jakie przedmioty wybrać aby uzyskać zwolnienia z egzaminów ACCA?

Akredytacja ACCA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami ACCA, poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case studies” na zajęciach. Oznacza również, że studenci zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z egzaminów ACCA.

Zwolnienie z egzaminu ACCA

Accountant in Business (AB), Management Accounting (MA), Financial Accounting (FA), Corporate and Business Law (LW)

 • Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia)

Performance Management (PM)

Semestr zimowy

 • Podstawy rachunku kosztów (132360 – 0441). Wykładowca wiodący: dr Małgorzata Paszula (III rok studiów I stopnia)
 • Rachunkowość zarządcza (220530 – 0441). Wykładowca wiodący: dr Małgorzata Paszula (II rok studiów II stopnia)

Semestr letni

 • Zarządzanie wynikami – wymiar strategiczny i operacyjny (case studies) (ACCA-P) (132710 – 1206). Wykładowca wiodący dr Magdalena Giedroyć (III rok studiów I stopnia)
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza (ACCA-P) (23493 – 0441). Wykładowca wiodący: dr Małgorzata Paszula (II rok studiów II stopnia)

Taxation (TX)

Semestr zimowy

 • Rozrachunki publiczno-prawne w praktyce polskiej (ACCA-P) (132700-0368). Wykładowca wiodący: dr Małgorzata Mierzejewska (II oraz III rok studiów I stopnia)
 • Polskie prawo podatkowe (ACCA-P) (233400 – 0368). Wykładowca wiodący: dr Małgorzata Mierzejewska (I oraz II rok studiów II stopnia)

Financial Reporting (FR)

Semestr zimowy

 • Rachunkowość finansowa (120560-0295). Wykładowca wiodący: dr Katarzyna Klimczak (II rok studiów I stopnia)
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa (220740 – 0060). Wykładowca wiodący: dr Katarzyna Bareja (I rok studiów II stopnia)

Semestr letni

 • Raportowanie finansowe – wymiar globalny i zarządczy (case studies) (ACCA-P)132690-0295. Wykładowca wiodący: dr Katarzyna Klimczak (II rok studiów I stopnia)
 • ​Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF (ACCA-P) (234920 – 0060). Wykładowca wiodący: dr Katarzyna Bareja (I rok studiów II stopnia)

Audit and Assurance (AA)

Semestr letni

 • Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola (ACCA-P) (234480 – 0187). Wykładowca wiodący: dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH (II rok studiów II stopnia)    

Financial Management (FM)

Semestr letni

 • Zarządzanie finansami (ACCA-P) (234490 – 0291). Wykładowca wiodący: dr hab. Zbigniew Krysiak (I oraz II rok studiów II stopnia)

Uwaga:

 1. Studia w ramach Akredytowanych Programów ACCA nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami a także nie zobowiązują do rejestracji w ACCA.
 2. Tabela stanowi rekomendowaną sekwencję realizacji akredytowanych przedmiotów.
 3. Za realizację każdego akredytowanego przedmiotu odpowiada wykładowca wiodący, którego nazwisko widnieje w tabeli.
 4. Przedmioty akredytowane zawierające człon „ACCA-P” wymagają uprzedniego zrealizowania prerekwizytu u wiodącego wykładowcy w standardzie ACCA, w przypadku którego egzamin w standardzie ACCA będzie się odbywał wyłącznie w 1 terminie sesji egzaminacyjnej.
 5. W przypadku przedmiotów akredytowanych z rozszerzeniem  „ACCA-P” wszystkie terminy egzaminów odbywają się w standardzie ACCA.
 6. W przypadku zdania prerekwizytu w standardzie ACCA wykładowca wyda na wniosek studenta stosowne poświadczenie, które będzie podstawą w procesie ubiegania się o zwolnienia. Poświadczenia nie odebrane w terminie nie będą archiwizowane, zaś ich duplikaty nie będą wydawane.

Stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP

Studenci SGH realizujący akredytowane przedmioty i zdecydowani na uzyskanie kwalifikacji ACCA mogą ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, które gwarantuje wsparcie finansowe na starcie drogi do członkostwa w organizacji: atrakcyjne zniżki finansowe na zwolnienia z egzaminów ACCA oraz anulowanie pierwszej opłaty rocznej.

Co zyskujesz dzięki stypendium?
 • oszczędność finansowa - atrakcyjne zniżki na zwolnienia z egzaminów ACCA w kwocie 10 GBP (płatne dopiero po studiach) dla 7 z 9 zwolnień oraz zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej (7 zwolnień x 10 GBP+ 2 zwolnienia pełnopłatne x 106 GBP) = oszczędność ponad 600 GBP)  – skorzystanie ze zwolnień po skończeniu akredytownych studiów (poza stypendium Accelerate Scholarship) wiąże się ze standardową opłatą exemption fee: 80 GBP za 1 egzamin z poziomu Applied Knowledge; 106 GBP za 1 egzamian z poziomu Applied Skills;
 • możliwość rezygnacji z dwóch pełnopłatnych zwolnień i zdania min. 2 egzaminów w ACCA (poziom Applied Skills) w celu uzyskania dyplomu ACCA: Advanced Diploma in Accounting and Business czyli połączenia dyplomu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze statusem studenta ACCA i/lub dyplomem od ACCA;
 • skorzystanie z programu Accelerate możliwe tylko jednorazowo (na studiach licencjackich, magisterskich lub podyplomowych – bez możliwości przenoszenia);
 • znaczne przyspieszenie drogi ku członkostwu w ACCA – zrealizowanie aż do 9 egzaminów ACCA w ramach studiów licencjackich i/lub magisterskich wraz z możliwością zdawania kolejnych egzaminów w ACCA już w trakcie studiów);
 • doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy spośród innych absolwentów - kwalifikacja ACCA ceniona jest przez ok. 7300 akredytowanych pracodawców na świecie m.in. EY, PwC, KPMG, Deloitte, Citi Handlowy, P&G, Unilever, Shell, PZU, Simens, HP, Capgemini, IBM, Agora, Infosys, BP, Motorola, Link 4 czy Coca Cola;
 • szansa na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia - według globalnego badania, przeprowadzonego wśród członków ACCA, jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska, takie jak CFO, CEO, Dyrektor Finansowy;
 • szansa na wyższe zarobki - mediana miesięcznych zarobków studenta ACCA to 11.200 zł brutto a członka ACCA to 19.500 zł brutto w Polsce - według najnowszego badania Goldman Recruitment Salary Survey z 2017 r.);
 • paszport do kariery międzynarodowej - globalna rozpoznawalność kwalifikacji sprawia, że członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania;
 • ciągły rozwój zawodowy - bezpłatny dostęp do niezliczonych zasobów edukacyjnych ACCA oraz wartościowe spotkania szkoleniowe i networkingowe, konferencje, warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe i wiele więcej.
Jak skorzystać ze stypendium?

Przede wszystkim – śledź informacje o uruchomieniu naboru stypendialnego obejmującego Twój rocznik studiów. Wiadomości o tym będzie przekazywał koordynator i ambasador ACCA na SGH. Aktualne informacje znajdziesz zawsze na grupie studenckiej oraz stronie ACCA Poland na Facebooku.

Skorzystanie z oferty stypendialnej to rejestracja w ACCA zgodna z zasadami ACCA Accelerate Scholarship: w wyznaczonym przez ACCA terminie, po uzyskaniu Listu Accelerate z SGH i zgodnie z instrukcją rejestracji Accelerate Scholarship, należy wypełnić formularz rejestracyjny online.

Rejestracji można dokonać:

 • podczas spotkania rejestracyjnego z przedstawicielami ACCA na Twojej uczelni,
 • w ramach internetowego spotkania rejestracyjnego prowadzonego przez przedstawicieli ACCA.
 • samodzielnie  w oparciu o przewodnik po rejestracji ACCA.

Jakie są warunki skorzystania ze stypendium ACCA Accelerate Scholarship?

 • status studenta 3. roku (w przypadku studiów licencjackich) lub 1. roku (w przypadku studiów magisterskich) akredytowanego kierunku Finanse i Rachunkowość,
 • odebranie z dziekanatu uczelni imiennego „Listu Accelerate” z kodem Accelerate, niezbędnego do rejestracji,
 • rejestracja online w ACCA przy użyciu formularza wyłącznie w wyznaczonym przez ACCA terminie przy użyciu kodu Accelerate zgodnie z zasadami rejestracji.

Stypendyści ACCA Accelerate Scholarship są zobowiązani w terminie podanym na imiennym Liście Accelerate do:

 • potwierdzenia w ACCA ukończenia akredytowanych studiów poprzez przekazanie skanów dyplomu wraz z suplementem (12 miesięcy od planowego ukończenia studiów).

Termin podany na imiennym liście to 12-miesięczny termin liczony od oficjalnej daty zakończenia studiów (np. jeśli rozpocząłeś 3-letnie studia w październiku 2016, to wyżej opisane zobowiązania musisz wypełnić do końca września 2020 roku).


Dyplom ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business

Każdy student SGH, który chce potwierdzić swoje kompetencje i wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania oraz poważnie myśli o uzyskaniu kwalifikacji ACCA, przed jej ukończeniem ma unikalną możliwość otrzymania ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

Jak uzyskać dyplom ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business?

 1. pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji na stronie ACCA,
 2. studenci korzystający ze wszystkich zwolnień z egzaminów ACCA z poziomów Applied Knowledge i Applied Skills (dawne Fundamentals), muszą zdać w sesjach ACCA przynajmniej 2 egzaminy z poziomu Applied Skills (dawne F4-F9),
 3. należy ukończyć internetowe szkolenie Ethics and Professional Skills Module.

Dalsza droga do uzyskania kwalifikacji ACCA

Po uzyskaniu ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business:

 • zdajesz wymagane w kwalifikacji ACCA egzaminy: brakujące z poziomu Fundamentals oraz 4 z poziomu Strategic Professional: dwa obowiązkowe egzaminy Essentials, wybrane 2 spośród 4 dostępnych egzaminów Options,
 • zaliczasz szkolenie online Ethics and Professional Skills Module,
 • potwierdzasz posiadanie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego w finansach,
 • zostajesz członkiem ACCA.

FAQ

Czym jest ACCA?

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, doceniana przez pracodawców na całym świecie.

W jaki sposób można uzyskać kwalifikację ACCA?

Do momentu, kiedy na uczelniach wyższych nie było akredytowanych przez ACCA programów, standardowa ścieżka do uzyskania członkostwa w ACCA przebiegała następująco:

 1. Rejestracja w organizacji ACCA i opłacenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej
 2. Zdanie wymaganych egzaminów w ACCA, wraz z dokonywaniem opłat egzaminacyjnych za każdego podejście do sesji oraz uiszczanie składek rocznych od chwili rejestracji w ACCA. Możliwe było skorzystanie z maksymalnie czterech zwolnień z egzaminów na podstawie ukończonych studiów.
 3. Po zdaniu wszystkich egzaminów i spełnieniu pozostałych wymogów, czyli zaliczeniu modułu etycznego oraz udokumentowaniu minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego, student ACCA uzyskiwał Kwalifikację ACCA, a tym samym stawał się członkiem organizacji.
 4. Po wprowadzeniu na uczelniach wyższych Akredytowanych Programów ACCA pojawiła się nowa, przyspieszona ścieżka do członkostwa w ACCA, dzięki której możliwe jest uzyskanie aż do 9 zwolnień z egzaminów ACCA na podstawie akredytowanych przedmiotów akademickich. Dodatkowo, w przypadku studentów realizujących akredytację ACCA można obecnie ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP w postaci atrakcyjnej zniżki na zwolnienia z egzaminów i opłatę roczną. W tym przypadku ścieżka do ACCA wygląda następująco:
 5. studia na Akredytowanym Programie ACCA: realizacja akredytowanych przedmiotów i egzaminów upoważniających do zwolnień z egzaminów w ACCA,
 6. rejestracja w ACCA zgodnie z zasadami Accelerate podczas studiów (najczęściej na 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich) i dokonanie opłaty rejestracyjnej,
 7. skorzystanie z atrakcyjnej zniżki na przysługujące zwolnienia z egzaminów ACCA,
 8. zwolnienie z pierwszej składki rocznej w ACCA,
 9. możliwość zdawania dalszych egzaminów w ACCA już od chwili rejestracji w organizacji,
 10. możliwość uzyskania dyplomu ACCA „Advanced Diploma in Accounting and Business” po uprzednim zdaniu dwóch wybranych przez siebie egzaminów z poziomu Applied Skills oraz zaliczeniu modułu „Ethics and Professional Skills Module”,
 11. w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów:
  • przesłanie do ACCA skanu dyplomu i suplementu,
  • podejście do minimum jednego egzaminu w ACCA.

Czy można zapisywać się na przedmioty akredytowane bez rejestracji w ACCA?

Tak, można. Na akredytowane przedmioty trzeba zapisać się zgodnie z zasadami wyboru przedmiotów na SGH. Ważne jest realizowanie akredytowanych przedmiotów w kolejności rekomendowanej przez SGH.

Studia na Akredytowanym Programie ACCA nie wiążą się z dodatkowymi opłatami i nie zobowiązują do rejestracji w ACCA. Zapisujesz się na przedmioty, zdajesz egzaminy w standardzie ACCA i uzyskujesz możliwość skorzystania ze zwolnienia z egzaminu w ACCA. Gdy po pewnym czasie stwierdzisz, że chcesz zostać studentem ACCA a docelowo członkiem, wówczas konieczna będzie rejestracja w ACCA, podczas której dołączysz dyplom z suplementem (w jęz. ang.). W tym przypadku płacisz standardową opłatę za zwolnienia. Istnieje zatem możliwość realizowania przedmiotów akredytowanych bez rejestracji i zamiaru ubiegania się o członkostwo, ale ACCA, jak i uczelnia nie udokumentują tego w żaden formalny sposób.

Czy jeśli w I turze wyborów nie zebrała się wystarczająca liczba studentów, aby uruchomić przedmiot to w II turze nadal będzie można go wybrać?

Przedmioty akredytowane działają na takiej samej zasadzie jak pozostałe, aby zostały uruchomione musi zebrać się wystarczająca liczba chętnych.

Czy zwolnienia z egzaminów muszę zdobywać kolejno „jeden po drugim” (np. najpierw zwolnienie z F5, a dopiero potem F6)?

Nie, w czasie studiów sami decydujemy, które zwolnienia i w jakiej kolejności chcemy zrealizować. Warto jednak realizować je zgodnie z rekomendowaną sekwencją przygotowaną przez pracowników Instytutu Rachunkowości SGH.

Czy rejestracja w ACCA w ramach stypendium ACCA Accelerate Scholarship zobowiązuje mnie do realizacji akredytowanych przedmiotów?

Nie, rejestracja zapewnia jedynie bezpłatne zwolnienia.

Czy przedmioty zwalniające z egzaminów ACCA są dostępne również na studiach zaocznych?

Tak, studia niestacjonarne również posiadają akredytację.

Czym jest stypendium Accelerate?

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację i zdawanie kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze podczas studiów, możesz ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP w postaci atrakcyjnej zniżki finansowej na zwolnienia z egzaminów ACCA i opłatę roczną. Stypendium Accelerate pozwala studentom akredytowanych przez ACCA kierunków studiów na szybsze zdobycie kwalifikacji ACCA, ponieważ dalsze egzaminy w ACCA konieczne do uzyskania członkostwa w organizacji, można zdawać już podczas studiów na SGH!

Kto może ubiegać się o stypendium Accelerate?

O stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP mogą ubiegać się wyłącznie osoby studiujące na akredytowanych przez ACCA kierunkach studiów z wybranych roczników (najczęściej na 3. roku studiów licencjackich oraz 1. roku studiów magisterskich).

Jak można ubiegać się o stypendium Accelerate?

Żeby móc skorzystać ze stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, należy w wyznaczonym terminie odebrać z Uczelni List Accelerate, zawierający unikalny kod Accelerate, a następnie zarejestrować się w organizacji zgodnie z otrzymaną instrukcją, w terminie obowiązującym na danym Programie Akredytowanym.

Jak zarejestrować się w ACCA , aby ubiegać się o stypendium Accelerate?

Aby ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, należy zarejestrować się w organizacji. W tym celu w wyznaczonym przez ACCA terminie, i zgodnie z instrukcją rejestracji Accelerate, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Rejestracji można dokonać:

 • samodzielnie, w oparciu o przewodnik po rejestracji otrzymany od ACCA,
 • podczas spotkania  z przedstawicielami ACCA,
 • w ramach internetowego webexa rejestracyjnego prowadzonego przez przedstawicieli ACCA.

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji do ACCA w celu ubiegania się o stypendium Accelerate?

Przy  rejestracji potrzebne są następujące dokumenty w wersji elektronicznej (pdf/jpg):

 • list Accelerate otrzymany z uczelni wraz z kodem Accelerate,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty (2 strony) lub paszport.

Na czym polegają internetowe spotkania rejestracyjne?

Podczas internetowych spotkań rejestracyjnych przedstawiciel ACCA przeprowadza studentów krok po kroku przez rejestrację w ACCA w ramach stypendium ACCA ACCEERATE SCHOLARSHIP. Jest to również okazja do zadawanie pytań o rejestrację i stypendium Accelerate. ACCA informuje z wyprzedzeniem o terminach spotkań rejestracyjnych.

Zamierzam zarejestrować się samodzielnie w ACCA w ramach stypendium Accelerate. Na co powinienem w szczególności zwrócić uwagę w trakcie rejestracji?

Skorzystaj z przewodnika po rejestracji online w ACCA w ramach stypendium Accelerate. Zwróć szczególną uwagę na:

 • „Please confirm the course you are aplying for ”: wybierz ‘ACCA Qualification’,
 • „Select qualification”: wybierz ‘ACCA Qualification – Select qualification,
 • „Upload identification”: dołącz skan dowodu osobistego (2 strony) lub paszportu
 • „Upload entry requirements”: dołącz skan Listu Accelerate otrzymanego z uczelni,
 • W polu „Registration code” wpisz Kod Accelerate, który znajduje się w Liście Accelerate Sama rejestracja trwa ok 10 minut. Pamiętaj proszę, że rozmiar każdego załączonego pliku nie może przekraczać 5 MB.

Jakie są korzyści ze skorzystania ze stypendium Accelerate?

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację i zdawanie kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze podczas studiów, możesz ubiegać się o stypendium ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP, dzięki któremu uzyskujesz następujące korzyści:

 • atrakcyjna zniżka na zwolnienia z egzaminów ACCA i zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej – to oszczędność aż 829 GBP (przy zwolnieniach z egzaminów Applied Knowledge oraz Applied Skills) w stosunku do rejestracji w ACCA w standardowym trybie,
 • możliwość połączenie dyplomu ukończenia renomowanej uczelni ze statusem studenta ACCA, czyli osoby zdobywającej międzynarodową kwalifikację biznesową dla top-finansistów – to doskonały sposób na wzbogacenie swojego CV oraz skuteczne wyróżnienie się na rynku pracy i spośród innych absolwentów,
 • dołączenie do międzynarodowego grona studentów ACCA i udział w wydarzeniach organizowanych specjalnie dla nich – wzbogacisz na nich swoje kompetencje i zaczniesz rozwijać swój profesjonalny networking,
 • zwiększenie szans na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia i wyższych zarobków - mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto studentów i członków ACCA w Polsce: 19 500 zł, źródło: Goldman Recruitment Salary Survey, 2017.

Jakie opłaty wiążą się z rejestracją w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Rejestrując się w ACCA ponosi się koszt jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości £79, a od kolejnego roku kalendarzowego, opłaca się coroczną składkę studencką w ACCA. (jej wysokość w 2018 roku to £97). Studenci ze stypendium Accelerate są zwolnieni z pierwszej opłaty rocznej. Preferencyjna opłata w ramach stypendium Accelerate za zwolnienia z egzaminów wynosi £10 za każde zwolnienie (przy standardowych opłatach od £74 do £100 za każde zwolnienie).

Czy muszę ubiegać się o stypendium Accelerate, żeby móc zrealizować akredytowane przedmioty i uzyskać zwolnienia z poszczególnych egzaminów?

Nie, uzyskując stypendium Accelerate  otrzymujesz zniżki na uzyskane zwolnienia. Nie ma przeszkód, aby uzyskać zwolnienia i zarejestrować się w ACCA już po ukończeniu studiów, ponieważ są one ważne bezterminowo i przyznawane na podstawie dyplomu i suplementu.

Kiedy i w jaki sposób można zapłacić opłatę rejestracyjną w wysokości £79?

Opłatę rejestracyjną w wysokości £79 należy opłacić w trakcie rejestracji online w ACCA.  Płatności dokonuje się w trybie online, przy pomocy karty kredytowej, karty płatniczej albo poprzez system PayPal.

Jestem w trakcie studiów, jakie zwolnienia będą mi przyznane, jeśli zarejestruję się w ACCA w ramach stypendium Accelerate?

Rejestrując się w ACCA w określonym terminie i uzyskując stypendium Accelerate, uzyskujesz wszystkie zwolnienia dostępne na danym akredytowanym programie, czyli na danej uczelni i na danym trybie studiów. Są to tzw. zwolnienia warunkowe, które należy potwierdzić w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, przesyłając do ACCA skan dyplomu i suplementu do dyplomu.

Co się stanie, jeśli nie uda mi się zrealizować na studiach wszystkich akredytowanych przez ACCA przedmiotów?

Po ukończeniu studiów zostaniesz poproszony/poproszona o przesłanie do ACCA skanu dyplomu i suplementu do dyplomu. Na tej podstawie potwierdzone zostaną zwolnienia, do których uzyskałeś/aś prawo, a cofnięte te zwolnienia z egzaminów ACCA, co do których nie uda Ci się nabyć prawa w trakcie studiów. „Brakujące” egzaminy ACCA z poziomu Fundamentals można będzie zdać, za standardową opłatą egzaminacyjną, w ramach sesji egzaminacyjnych organizowanych przez ACCA.

Jeśli nie uzyskam stypendium Accelerate, to czy nie przysługują mi też zwolnienia z egzaminów ACCA?

W przypadku absolwentów akredytowanych programów możliwość skorzystania ze zwolnień z egzaminów ACCA będzie dostępna przez całe życie, czyli w takcie studiów, tuż po studiach jak i w dowolnym momencie w przyszłości, jednakże standardowo skorzystanie ze zwolnień z egzaminów ACCA wiąże się z opłaceniem standardowej opłaty za zwolnienia, a nie jak w przypadku stypendium Accelerate, w ramach którego opłata za zwolnienie wynosi £10.

Czy przy rejestracji w ACCA można dokonać płatności przy użyciu karty, której właścicielem jest inna osoba?

Tak, można użyć innej karty.

Koordynator ACCA
dr Małgorzata Mierzejewska
e-mail: malgorzata.mierzejewska@sgh.waw.pl
Instytut Rachunkowości

Ambasador ACCA
Studia licencjackie: Wojciech Skonieczny
e-mail: sgh.lic@ambasadoracca.pl
Studia magisterskie: Artur Gaj
e-mail: sgh.mgr@ambasadoracca.pl

Biuro ACCA Poska
e-mail: uczelnie@accapolska.pl