Akademia Przedsiębiorczości Kobiet

Akademia Przedsiębiorczości Kobiet to inicjatywa mająca zachęcić do podejmowania działalności biznesowej osoby, które chciałyby założyć własne przedsiębiorstwo lub start-up. To również projekt równych szans: od kandydatów nie wymagamy ani doświadczenia w prowadzeniu firmy, ani wykształcenia ekonomicznego. 

Wykładowcy i mentorzy wprowadzą uczestników projektu w zagadnienia nowoczesnej przedsiębiorczości, wyjaśnią, jak podejmować trafne decyzje, unikać błędów i jak budować sieć kontaktów.

Projekt powstał z myślą o studentkach i absolwentkach, jednak my nie dzielimy biznesu na damski i męski. Dlatego APK ma być otwartą przestrzenią współpracy dla wszystkich zainteresowanych, zgodnie z zasadą Diversity&Inclusion.

Tematyka zajęć

Akademia Przedsiębiorczości Kobiet to siedem 90-minutowych warsztatów odbywających się online co dwa tygodnie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim i są nieodpłatne.

Oferujemy: 

  • zajęcia warsztatowe w kameralnej grupie do 20 osób,
  • spotkania z praktykami biznesu,
  • networking w praktyce,
  • pracę w zespołach z wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji,
  • certyfikat ukończenia Akademii Przedsiębiorczości Kobiet SGH.

Po zakończeniu Akademii Przedsiębiorczości Kobiet zapewniamy: 

  • objęcie mentoringiem i doradztwem najlepszych 5 uczestników Akademii,
  • opiekę nad absolwentami Akademii po jej ukończeniu,
  • wsparcie networkingu między uczestnikami.


Organizatorzy

Akademia Przedsiębiorczości Kobiet powstała z inicjatywy prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, pełnomocniczki Rektora SGH ds. równego traktowania, prorektorki ds. współpracy z otoczeniem SGH w latach 2016-2020, przy wsparciu Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH oraz dr Eleny Pawęty, adiunkta SGH i ekspertki w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości kobiet. 

Kontakt

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc w rozwoju tego przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu mailowego z prof. Hanną Godlewską-Majkowską pod adresem: hgodle@sgh.waw.pl.