Podyplomowe Studia Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych

Celem Podyplomowych Studiów Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z używania zaawansowanych metod analizy danych (Data Science) i sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) do zastosowań biznesowych.

Atuty kierunku
Sztuczna inteligencja ikona

Kompleksowy program – zawiera podstawy teoretyczne oraz praktykę metod analizy danych i sztucznej inteligencji

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – doświadczeni wykładowcy oraz praktycy profesjonaliści, m.in. z renomowanych firm doradczych

Stopnie z flagą na końcu ikona

Perspektywy zawodowe – realna szansa na uzyskanie z dyplomem nowej pracy w obszarze analizy danych

Dlaczego warto?

 • Studia te powstały jako pierwsze w Polsce w zakresie praktycznych zastosowań metod sztucznej inteligencji w biznesie i obecny program odzwierciedla ponad 15 lat doświadczeń na tle dynamicznie zmieniającego się rynku. 
 • Jednocześnie zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest obecnie olbrzymie i tylko w ostatnich 5 edycjach studiów ok. 30% absolwentów (także tych bez doświadczenia zawodowego) było w stanie znaleźć nową pracę w obszarze analizy danych. 
 • Pozyskane w trakcie studiów umiejętności umożliwiają efektywnie wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce m.in. aby usprawniać procesy biznesowe czy realizować analizy finansowe, sprzedaży, kosztów czy klienta. 
 • Ponadto studia umożliwiają nawiązywanie cennych relacji, zarówno z innymi uczestnikami zajęć, jak i prowadzącymi zajęcia profesorami i profesjonalistami.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych polecane są osobom pragnącym pozyskać nowe perspektywy zawodowe w dynamicznym sektorze i w pełni zrozumieć potencjał biznesowy BI, w szczególności: 

 • pracującym w centrach przetwarzania danych,
 • zajmującym się modelowaniem z wykorzystaniem analizy danych, 
 • chcącym zrozumieć warstwę technologiczną (hurtownie danych) od strony biznesowej.

Program

 • Wprowadzenie do Business Intelligence (BI) w kontekście zarządzania wartością firmy (Value Based Management) 
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem metod analizy danych (data science) 
 • Podstawy projektowania systemów Business Intelligence z wykorzystaniem technologii Hurtowni Danych i systemów klasy Big Data dla nie informatyków 
 • Zajęcia laboratoryjne w zakresie wykorzystania narzędzi On-line Analytical Processing (SAS, Tableau) 
 • Podstawy statystyki dla menedżerów: analiza dyskryminacyjna, korelacja, podstawowy testów statystycznych, metody nieparametryczne 
 • Wprowadzenie do eksploracji danych (modele Data Minnig, drzewa klasyfikacyjne i regresji, reguły indukcyjne, walidacja i interpretacja modeli Data Mining) 
 • Zajęcia laboratoryjne w zakresie praktyki używania metod eksploracji danych (Statistica) 
 • Zastosowania biznesowe metod eksploracji danych, analiza koszyka zakupów (market basket analysis), analiza sekwencji, analiza migracji klientów (churn analysis), wykrywanie nadużyć (fraud detection), profilowanie klientów (m.in. cross-selling i up-selling, direct maeketing, badania segmentacyjne) 
 • Ekonometryczne metody prognozowania 
 • Modele wczesnego ostrzegania w biznesie 
 • Analityczne systemy CRM (segmentacja klientów, analizy typu: churn, fraud, propensity, zarządzanie kampaniami marketingowymi, modele CLTV) 
 • Wybrane zastosowania analizy danych w biznesie (elastyczność cenowa, next-product-to-buy, segmentacja produktów/klientów, credit scoring). 
 • Wprowadzenie do zrównoważonej karty wyników (Balanced Score Card) 
 • Analizy kontrolingowe i budowanie kokpitów menedżerskich 
 • Wspomaganie decyzji w zakresie analizy sprzedaży i logistyki (analiza sprzedaży: wolumen, cena, mix produktowy, analiza sezonowości, benchmarking, analiza rentowności, badanie wpływu akcji promocyjnych) 
 • Analiza inwestycyjna projektów BI 
 • Analiza wymagań biznesowych i dobre praktyki prowadzenia projektów wdrożeniowych (studium przypadku) 
 • Big Data i metody Sztucznej Inteligencji w biznesie: sieci neuronowe i Deep Learning 
 • Analiza Sieci Społecznych (Social Network Analysis) i jej zastosowania biznesowe 
 • Systemy Informacji Strategicznej i analiza danych ze źródeł otwartych (OSINT) 
 • Trendy rozwojowe i transformacja modeli biznesowych (Digital Transformation)

Kierownik studiów

Jerzy Surma zdjęcie
dr hab. inż. Jerzy Surma
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Założyciel i kierowniki studiów podyplomowych Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Program IFP na IESE Business School oraz Executive Programme na MIT Sloan School of Management.

Był Dyrektorem Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska oraz Dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. W ostatnich latach pracował jako Visiting Scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Naukowo zajmuje się analizami oraz eksploracją danych m.in. w zakresie zastosowań biznesowych.
„ ”

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 6. edycję studiów (7. edycja w Kolegium Analiz Ekonomicznych), która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 r. , a zakończą we wrześniu 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:

 • uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym zastosowaniom Business Intelligence w przedsiębiorstwie pod kierunkiem promotorów – wykładowców studium.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–17:00.

Terminy zjazdów zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch równych ratach:

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata obejmuje także: 
• dostęp do oprogramowania: STATISTICA. SAS, SPSS,
• książki profesora Surmy wydane przez PWN: „Business Intelligence ”, „Cyfryzacja życia w erze Big Data”, „Hakowanie Sztucznej Inteligencji”
• koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Ilona Jastrzębska
tel.: +48 225 649 237
tel.: +48 503 111 551
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH
e-mail: js37828p@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 119
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Jerzy Surma kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH
e-mail: js37828p@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Ilona Jastrzębska
tel.: +48 225 649 237
tel.: +48 503 111 551
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA