Studia Podyplomowe Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych

Celem Studiów Podyplomowych Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresie stosowania zaawansowanych metod analizy danych (OLAP, Data Mining) i sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) w praktyce biznesowej.

Atuty kierunku
Sztuczna inteligencja ikona

Kompleksowy program – zawiera podstawy teoretyczne oraz praktykę metod analizy danych i sztucznej inteligencji

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – doświadczeni wykładowcy oraz praktycy profesjonaliści, m.in. z renomowanych firm doradczych

Stopnie z flagą na końcu ikona

Perspektywy zawodowe – realna szansa na uzyskanie z dyplomem nowej pracy w obszarze analizy danych

Dlaczego warto?

 • Renomowane studia podyplomowe w zakresie praktycznych zastosowań metod analizy danych i sztucznej inteligencji (AI) w biznesie. Obecny program odzwierciedla m.in. wykorzystanie w praktyce biznesowej najnowszych osiągnięć w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji.
 • Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie programu studiów jest obecnie olbrzymie i tylko w ostatnich 5 edycjach studiów ok. 30% absolwentów (także tych bez doświadczenia zawodowego) było w stanie znaleźć nową pracę w zakresie zaawansowanej analizy danych.
 • Pozyskane w trakcie studiów umiejętności umożliwiają wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce m.in. aby rozumieć potencjał biznesowy BI/AI, usprawniać procesy biznesowe, realizować projekty BI/AI, budować praktyczne modele data mining, prowadzić analizy: finansowe, sprzedaży, kosztów, klienta, itp.
 • Ponadto studia umożliwiają nawiązywanie cennych relacji, zarówno z prowadzącymi zajęcia wykładowcami/praktykami jak i z innymi studentami.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych polecane są osobom pragnącym rozpoznać potencjał zastosowań sztucznej inteligencji w biznesie lub pozyskać nowe perspektywy zawodowe w dynamicznym sektorze zastosowań biznesowych nowych technologii analitycznych. Te studia w są skierowane m.in. do:

 • analityków biznesowych pragnący poznać i stosować w praktyce najnowsze rozwiązania w zakresie analizy danych,
 • menedżerów odpowiadający za projekty Business Intelligence, wdrożenia AI, itp.,
 • konsultantów specjalizujących się w analizach biznesowych, realizacji projektów AI,
 • poszukujących nowych wyzwań zawodowych, bez przygotowania technicznego, pragnący pracować w zakresie analizy danych i praktycznych zastosowań metod sztucznej inteligencji.

Program

 • Wprowadzenie do Business Intelligence (BI) w kontekście zarządzania wartością firmy (Value Based Management).
 • Przegląd zastosowań AI w biznesie i budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem metod analizy danych oraz sztucznej inteligencji, w tym eksploracji danych (data mining).
 • Podstawy projektowania systemów Business Intelligence z wykorzystaniem technologii Hurtowni Danych i systemów Big Data dla nie informatyków.
 • Zajęcia laboratoryjne w zakresie wykorzystania narzędzi On–line Analytical Processing (SAS, Tableau albo Power BI).
 • Podstawy statystyki dla menedżerów: analiza dyskryminacyjna, korelacja, podstawowy testów statystycznych, metody nieparametryczne.
 • Wprowadzenie do eksploracji danych (modele Data Minnig, drzewa klasyfikacyjne i regresji, reguły indukcyjne, walidacja i interpretacja modeli Data Mining).
 • Zajęcia laboratoryjne w zakresie praktyki używania metod eksploracji danych (Statistica).
 • Zastosowania biznesowe metod eksploracji danych: analiza koszyka zakupów (market basket analysis), analiza skłonności do zakupu (propensity), analiza migracji klientów (churn analysis), wykrywanie nadużyć (fraud detection), profilowanie klientów (m.in. cross-selling i up–selling),
 • Przegląd ekonometryczne metody prognozowania i modeli wczesnego ostrzegania w biznesie.
 • Analityczne systemy CRM w praktyce (segmentacja klientów, analizy typu: churn, fraud, propensity, zarządzanie kampaniami marketingowymi, modele CLTV).
 • Wprowadzenie do zrównoważonej karty wyników (Balanced Score Card) - kontroling strategiczny i zasady budowania kokpitów menedżerskich (Management Cocpit).
 • Wspomaganie decyzji w zakresie analizy sprzedaży i logistyki: analiza sprzedaży: (wolumen, cena, mix produktowy), analiza rentowności, benchmarking.
 • Analiza wymagań biznesowych i dobre praktyki prowadzenia projektów wdrożeniowych (studium przypadku) z elementami analizy inwestycyjnej.
 • Sieci neuronowe w zastosowaniach biznesowych (deep learning) w tym m.in. praktyka użytkowania dużych modeli językowych (LLM) takich jak np. GPT.
 • Użytkowanie, pozyskiwanie i analiza danych ze źródeł otwartych (OSINT).
 • Realizacja projektów AI: Agile w praktyce, metodyki projektowe, transformacja modeli biznesowych (Digital Transformation).
 • Etyka i regulacje AI, cyberbezpieczeństwo systemów AI, trendy rozwojowe.

 

Kierownik studiów

Jerzy Surma zdjęcie
dr hab. inż. Jerzy Surma
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Założyciel i kierowniki studiów podyplomowych Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Program IFP na IESE Business School oraz Executive Programme na MIT Sloan School of Management.

Był Dyrektorem Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska oraz Dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. W ostatnich latach pracował jako Visiting Scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Naukowo zajmuje się analizami oraz eksploracją danych m.in. w zakresie zastosowań biznesowych.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na następną edycję, szczegóły wkrótce.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim, niemniej jest wymagana bierna znajomość języka angielskiego (lektura rekomendowanych artykułów i opracowań). 

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:

 • uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym zastosowaniom Business Intelligence w przedsiębiorstwie pod kierunkiem promotorów – wykładowców studium.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–17:00.

Terminy zjazdów zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch równych ratach:

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata obejmuje także: 

 • dostęp do oprogramowania: STATISTICA. SAS, SPSS,
 • książki profesora Surmy wydane przez PWN: „Business Intelligence ”, „Cyfryzacja życia w erze Big Data”, „Hakowanie Sztucznej Inteligencji”
 • koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Ilona Jastrzębska
tel.: +48 225 649 237
tel.: +48 503 111 551
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH
e-mail: js37828p@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 119
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Jerzy Surma kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH
e-mail: js37828p@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Ilona Jastrzębska
tel.: +48 225 649 237
tel.: +48 503 111 551
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe