Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej

Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej mają za zadanie pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy w przedstawicielstwach za granicą oraz w instytucjach krajowych rozwijających szerokie kontakty międzynarodowe w zglobalizowanym świecie. 

Atuty kierunku
Komputer i folder ikona zielona

Atrakcyjny program – o praktyce działania służb dyplomatycznych i sposobach realizacji polskich interesów

mówca na tle ekranu ikona

Wykwalifikowana kadra – wykładowcy z SGH i innych uczelni, PISM oraz dyplomaci o bogatym dorobku zawodowym

Książka z rysunkiem globu ikona

Unikatowa wiedza – dotycząca skutecznego reprezentowania szeroko pojętych interesów Polski 

Dlaczego warto?

 • Systematycznie modernizowana, atrakcyjna oferta programowa, obejmująca wiedzę o praktyce funkcjonowania służb dyplomatycznych we współczesnym świecie i sposobach realizacji interesów Polski w jej relacjach z organizacjami międzynarodowymi (np. UE) i państwami urzędowania dyplomatów.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, obejmująca m.in. wykładowców z SGH i innych uczelni, PISM oraz praktyków–dyplomatów o bogatym doświadczeniu zawodowym nabytym w trakcie pracy na wysokich stanowiskach MSZ i zagranicznych placówkach dyplomatycznych.
 • Studia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na rynku edukacyjnym, co znajduje swoje potwierdzenie m.in. w zorganizowaniu już ponad dwudziestu ich edycji.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej adresowane są do osób:

 • pragnących podjąć pracę w polskich przedstawicielstwach za granicą oraz takich instytucjach jak urzędy centralne, wojewódzkie i inne, mające szerokie kontakty zagraniczne, 
 • wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, działających w Polsce i poza jej granicami.

Program

 • Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP 
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne 
 • U źródeł współczesnej dyplomacji polskiej 
 • Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
 • Stosunki Polski z Niemcami 
 • Stosunki Polski z państwami Bliskiego Wschodu 
 • Stosunki Polski z Rosją i innymi krajami WNP 
 • Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi 
 • Stosunki Polski z wybranymi krajami Azji (Daleki Wschód) 
 • Przemiany polityczno-gospodarcze w Afryce i Ameryce Łacińskiej a interesy Polski 
 • Polska w Unii Europejskiej 
 • Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych 
 • Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych 
 • Organizacja pracy i polityka informacyjna przedstawicielstw dyplomatycznych 
 • Praktyka funkcjonowania struktur decyzyjnych i grup nacisku w UE 
 • Instytucje bezpieczeństwa europejskiego i ONZ 
 • Dyplomacja gospodarcza i analizy ekonomiczne w działalności placówek dyplomatycznych  
 • Profesjonalny wizerunek w kontaktach dyplomatyczno-biznesowych 

Razem: 176 godz.

Kierownik studiów

dr Józef Biskup
Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Ukończył studia i obronił pracę doktorską na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, gdzie podjął też pracę dydaktyczno-naukową, prowadząc zajęcia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowej), integracji europejskiej i transformacji systemowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Równolegle pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i opracowań. W SGH pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Studiów Licencjackich. Wieloletni członek Rad Naukowych na Wydziale Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Staże zagraniczne i konferencje m.in. we Francji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Algierii, Chinach, Wietnamie. Organizator i kierownik siedmiu edycji Podyplomowych Studiów Projektów Współfinansowanych z Funduszy Europejskich oraz dwudziestu edycji Podyplomowych Studiów Służby Zagranicznej.

Wykładowcy

dr Agnieszka Bryc

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauki polityczne

amb. Ksawery Burski

b. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Indonezji, Singapurze i Chinach

dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW

b. ambasador tytularny, polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo, stosunki polsko-niemieckie

prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
SGH, nauki ekonomiczne, integracja europejska
dr Wojciech Lorenz

PISM, relacje transatlantyckie i polska polityka bezpieczeństwa

prof. dr hab. Jerzy Menkes

SGH, nauki prawne, b. doradca w MSZ

prof. dr hab. Wojciech Morawski

SGH, historia gospodarcza i polityczna

amb. Jan Natkański

b. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kuwejcie, Egipcie i Sudanie, MSZ

dr Honorata Nyga–Łukaszewska

SGH, nauki ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, członek delegacji RP na UNFCCC, współpraca z MSZ

amb. Jan Piekarski

ambasador ad personam, b. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii, Luksemburgu, Izraelu

mgr Adriana Skorupska

ekspertka w zakresie współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego, b. analityk PISM 

dr Mieczysław Szostak

SGH, nauki ekonomiczne, b. doradca L. Balcerowicza w URM

Opinie o studiach

Przemysław Wołczuk zdjęcie

Podjęcie Podyplomowych Studiów Służby Zagranicznej w SGH stanowiło znakomity wybór. Różnice kulturowe, zależności historyczne, prowadzenie negocjacji, zawieranie umów międzynarodowych, aspekty prawne, protokół dyplomatyczny – długo mógłbym wymieniać listę kompetencji, których zdobycie, ugruntowanie i poszerzenie umożliwia ten właśnie kierunek. Rekomenduję te studia wszystkim zawodowo mającym do czynienia z relacjami międzynarodowymi, ale także jako intelektualne wyzwanie dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Przemysław Wołczuk
CEO w firmie projektowej Hardy Design, doradca i audytor projektów inwestycyjnych na terenie Azji południowo wschodniej
Tomasz Gryczan

Kluczem do sukcesu zawodowego w zagranicznych instytucjach jest zdobycie umiejętności formułowania własnych ocen i stanowisk w przedmiocie prawa międzynarodowego oraz transgranicznych wydarzeń społeczno-ekonomicznych. Unikatową możliwość zdobycia wiedzy we wskazanym obszarze zapewniają poprzez utytułowaną i doświadczoną kadrę naukową Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej organizowane w ramach Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Tomasz Gryczan
Absolwent 19. edycji studiów, radca prawny, przedstawiciel międzynarodowy, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
„Kluczem do sukcesu zawodowego w zagranicznych instytucjach jest umiejętność formułowania własnych ocen i stanowisk w przedmiocie prawa międzynarodowego. Te studia dają unikatową możliwość zdobycia takiej wiedzy.”
Tomasz Gryczan, absolwent 19. edycji studiów, radca prawny, przedstawiciel międzynarodowy, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
„Rekomenduję te studia wszystkim zawodowo mającym do czynienia z relacjami międzynarodowymi, ale też jako intelektualne wyzwanie dla osób chcących poszerzyć wiedzę i lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość.”
Przemysław Wołczuk, CEO w firmie projektowej Hardy Design, doradca i audytor projektów inwestycyjnych na terenie Azji południowo-wschodniej

Rekrutacja

Rekrutacja na 22. edycję studiów została zakończona.

23. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zdanie egzaminu ustnego przeprowadzonego w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od 9:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 22. edycji w roku akademickim 2022/2023:
 

Semestr I

 • 15–16.10.2022 r.
 • 29–30.10.2022 r.
 • 19–20.11.2022 r.
 • 03–04.12.2022 r.
 • 17–18.12.2022 r.
 • 14–15.01.2023 r.
 • 28–29.01.2023 r.

Terminy zjazdów w semestrze II zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Organizatorzy studiów zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn wynikających z organizacji roku akademickiego w SGH.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach: 
I rata  – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31.01.2023 r. 

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Józef Biskup
e-mail: jbisku@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od 9:00.
 • Opłata za całość studiów: 5900 zł (możliwe raty).
Józef Biskup kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Józef Biskup
e-mail: jbisku@sgh.waw.pl

Informacje dla kandydatów

mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA