Statystyka z programem Excel - kurs dokształcający

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, doktorantów i praktyków życia gospodarczego do wzięcia udziału w 30 godzinnym komercyjnym kursie „Statystyka z programem Excel” (4 spotkania po 7,5 godziny). Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy ze statystyki, wykształcenie umiejętności rozpoznania dostępnych w programie Excel, gotowych procedur i funkcji statystycznych oraz nabycie umiejętności ich odpowiedniego praktycznego wykorzystywania do analizy danych, a także nabycie umiejętności interpretacji wyników przeprowadzonych obliczeń.

Zajęcia (na własnych laptopach, z zainstalowanym tam programem Excel) odbywają się co tydzień w soboty, w godzinach 9.30 – 16.15. Wyjątkowo, z uwagi na wiele dni świątecznych, w listopadzie, grudniu i styczniu zajęcia odbywać się będą w soboty oraz w niektóre niedziele.

Za 30-to godzinne zajęcia kursu czesne wynosi 900 zł, a grupa ćwiczeniowa może liczyć około 7 słuchaczy.

Kurs organizowany jest stacjonarnie.

Organizatorem kursu jest Instytutu Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, a wykładowcami pracownicy Instytutu.

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Statystyki i Demografii

ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
pok. 203, bud. M
tel. 22 564 86 43, 698 592 168
e-mail: msobiesz@sgh.waw.pl