Koła i organizacje studenckie

Erasmus Student Network (ESN) - organizacja

Kod:
ORG10
Data rejestracji:
22.10.2019
Opiekun naukowy:
Marta Sent-Pawłowska
Przewodniczący:
Borys
Sośnicki

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa przy SGH (European Students' Forum AEGEE-Warszawa at SGH) - organizacja

Kod:
ORG06
Typ:
organizacja akademicka
Data rejestracji:
16.07.2014
Opiekun naukowy:
dr Magdalena Proczek
Przewodniczący:
Magdalena
Wasilewska

Finansów i Makroekonomii (Student Research Association for Fianance and Macroeconomics) - SKN

Kod:
SKN11
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
04.10.2011
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Cezary Wójcik
Przewodniczący:
Paweł
Galiński

Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych - SKN

Kod:
SKN14
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
21.03.2012
Opiekun naukowy:
dr Barbara Trzcińska
Przewodniczący:

Gospodarki i Kultury Japońskiej (Japanese Economy and Culture Student's Research Association) - SKN

Kod:
SKN15
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
25.01.1997
Opiekun naukowy:
dr Ludmiła Słobodzian
Przewodniczący:
Katarzyna
Nowacka

Informatyki (Students' Scientific Association for Computer Science) - SKN

Kod:
SKN17
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
27.03.1997
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Kobyliński
Przewodniczący:

Inwestycji i Nieruchomości - SKN

Kod:
SKN18
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
28.10.2011
Opiekun naukowy:
dr Michał Klepka
Przewodniczący:
Jakub
Szymczyk

Klub FINTECH - organizacja

Kod:
ORG45
Typ:
klub
Data rejestracji:
17.12.2021
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Lech Kurkliński
Przewodniczący:
Igor
Kurkliński

Klub Inwestora - SKN

Kod:
SKN20
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
22.05.2002
Opiekun naukowy:
prof. Jacek Tomaszewski
Przewodniczący:
Mikołaj
Stankiewicz

Klub Turystyczny Ekonomistów "TRAMP" (Tourist Club of Economists TRAMP) - organizacja

Kod:
ORG17
Typ:
klub
Data rejestracji:
16.07.2014
Opiekun naukowy:
dr Wojciech Kurowski
Przewodniczący:
Patryk
Drożdżowski

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Szkoły Głównej Handlowej - organizacja

Kod:
ORG08
Data rejestracji:
01.12.1997
Opiekun naukowy:
dr Michał Bernardelli
Przewodniczący:
Michał
Bernardelli

Koło Terenowe Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo” przy SGH - organizacja

Kod:
ORG46
Typ:
organizacja akademicka
Data rejestracji:
28.04.2022
Opiekun naukowy:
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH
Przewodniczący:
Aleksandra
Tylenda

Konsultingu (Student's Consulting Club) - SKN

Kod:
SKN21
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
20.01.1998
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Lech Kurkliński
Przewodniczący:
Filip
Nestorowicz

Marketingu - SKN

Kod:
SKN24
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
26.03.1997
Opiekun naukowy:
dr Lidia Danik
Przewodniczący:
Bartłomiej
Pacho

Motoryzacji (Students' Association of Automotive Industry) - SKN

Kod:
SKN27
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
30.11.2012
Opiekun naukowy:
dr Marcin Molenda
Przewodniczący:
Bartłomiej
Woldan

Negocjator (Student Scientific Assosiation Negotiator) - SKN

Kod:
SKN29
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
28.12.1998
Opiekun naukowy:
dr Grzegorz Myśliwiec
Przewodniczący:
Agnieszka
Krakowiak

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej - organizacja

Kod:
ORG13
Data rejestracji:
25.11.2014
Opiekun naukowy:
dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH
Przewodniczący:

PRIME (Promowania Rozwoju i Efektywności Menadżerskiej) - SKN

Kod:
SKN92
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
02.08.2021
Opiekun naukowy:
dr Maria Pietrzak
Przewodniczący:
Agnieszka
Pętelska

Rachunkowości (Accounting Students Association) - SKN

Kod:
SKN33
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
27.04.2000
Opiekun naukowy:
dr Rafał Grabowski
Przewodniczący:
Przemysław
Klucznik

Samorząd Studentów SGH - organizacja

Kod:
ORG1
Przewodniczący:

SGH Proud - organizacja

Kod:
ORG44
Typ:
organizacja akademicka
Data rejestracji:
28.10.2020
Opiekun naukowy:
dr Ewa Jastrzębska
Przewodniczący:
Klaudia
Szajkowska

SGH TV - Studencka Telewizja Internetowa (SGH TV - Student Internet Television) - organizacja

Kod:
ORG26
Typ:
organizacja akademicka
Data rejestracji:
23.09.2014
Opiekun naukowy:
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
Przewodniczący:
Kinga
Zwolska

SGH Ventures - SKN

Kod:
SKN90
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
06.03.2020
Opiekun naukowy:
dr Paulina Roszkowska
Przewodniczący:

Sporty Walki - organizacja

Kod:
ORG33
Typ:
klub
Data rejestracji:
11.05.2016
Opiekun naukowy:
dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH
Przewodniczący:
Marcin
Pietrykowski

Spraw Zagranicznych (Foreign Affairs Society) - SKN

Kod:
SKN36
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
28.05.2000
Opiekun naukowy:
dr hab. Adam Ambroziak, prof. SGH
Przewodniczący: