prof. dr hab. Wojciech Pacho

Dziekan
Dziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej, członek Senackiej Komisji Programowej, przewodniczący Rady Programowej Kierunku Ekonomia. Absolwent SGPiS na kierunku teoria ekonomii. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach makroekonomicznych, szczególnie na zjawiskach długookresowych. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych, m.in. „Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie”, „Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa”, „Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym”.
Wojciech Pacho