Podyplomowe Studia Przywództwo Przyszłości

Podyplomowe Studia Przywództwo Przyszłości to unikatowy program rozwoju kompetencji przywódczych oparty na wynikach najnowszych odkryć oraz wymianie doświadczeń i inspiracji osób chcących zostać naturalnymi liderami przyszłości.

Atuty kierunku
Żarówka z trybem ikona

Perspektywiczna wiedza – koncentracja na  oczekiwaniach najmłodszych pokoleń wobec miejsca pracy i liderów

Narzędzia młotek i ołówek ikona mała

Praktyczne narzędzia – wśród nich m.in. „Hogan Personality Inventory” – test własnego potencjału przywódczego

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wykładowcy to praktycy biznesu, przedsiębiorcy i członkowie zarządów

Dlaczego warto?

 • Studia zostały zaprojektowane jako platforma wymiany doświadczeń i inspiracji dla osób, które chcą wzmocnić cechy przywódcze, stać się naturalnymi i budzącymi szacunek liderami przyszłości. 
 • Po drodze słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w kontekście pracy zespołowej i odpowiedzialności grupowej, zarządzania talentami, zmianą, a także sukcesją właścicielską i menedżerską oraz wiedzę z obszaru prawa pracy czy strategii i modeli biznesowych. 
 • Po drugie, słuchacze rozwiną umiejętności korzystania z najnowszych technologii w komunikowaniu się oraz budowania marki osobistej w świecie VUCA.
 • Rozwiną również kompetencje przywódcze, nauczą się podejmowania odpowiedzialnych oraz etycznych decyzji.
 • Słuchacze uzyskają niezbędną do rozwoju osobistego najnowszą wiedzę z zakresu neuronauki, ekonomii behawioralnej i psychologii społecznej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Przywództwo Przyszłości skierowane są do:

 • menedżerek i menedżerów, team leaderów, kierowników średniego szczebla, którzy chcą poszerzyć wiedzę o aspekty związane z nowoczesnym przywództwem,
 • osób, które stawiają na rozwoju własnej kariery zawodowej, mają ambicje, by wejść na wyższy poziom zawodowych kompetencji i są gotowe do wzięcia odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami lub zespołami w świecie VUCA,
 • właścicielek i właścicieli firm chcących pozyskać wiedzę w obszarze zarządzania ludźmi i wzmocnić kompetencje niezbędne do przewodzenia innym.

Program

 • Zarządzanie sobą jako fundament przywództwa (8 godz.) 
 • Odpowiedzialny i skuteczny lider (8 godz.) 
 • Ludzie w organizacji: najważniejszy kapitał (8 godz.) 
 • Budowanie kultury psychologicznego bezpieczeństwa (8 godz.) 
 • Dylematy moralne w zarządzaniu (12 godz.) 
 • Przywództwo w czasach zmian (wykład po angielsku; 3 godz.) 
 • Strategie zarządzania i modele biznesu (16 godz.)  
 • Narzędzia IT przydatne w kierowaniu ludźmi (8 godz.) 
 • Zarządzanie zmianą i rola lidera (7 godz.) 
 • Sukcesja menedżerska i właścicielska (6 godz.) 
 • Otoczenie prawne menedżera/lidera/przedsiębiorcy (12 godz.) 
 • Zarządzanie różnorodnością i prawo równościowe (12 godz.) 
 • Kultura organizacyjna firmy i jej wpływ na zarządzanie ludźmi (12 godz.) 
 • Zarządzanie zespołem - odkrywanie talentów i budowanie kultury odpowiedzialności za rezultaty (8 godz.) 
 • Mentoring w pracy lidera (8 godz.) 
 • Kreowanie marki lidera (4 godz.) 
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja oraz warsztat medialny (12 godz.) 
 • Seminarium dotyczące przygotowania pracy dyplomowej (8 godz.)​ 

Razem: 160 godz. 

Kierownik studiów

dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Kolegium Gospodarki Światowej

W latach 2004–2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów ds. opracowania wskaźnika równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (Gender Index), a w 2011 roku – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Wykłada zagadnienia związane z równym traktowaniem i różnorodnością, wpisujące się w społeczna odpowiedzialność biznesu. Autorka książek „Kobiecy styl zarządzania” (2009) i „Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie” (2010).

Opinie o studiach

W studiach podyplomowych szukałam programu z praktycznym, warsztatowym podejściem, adresującego aktualne wyzwania przywódcze za pomocą najnowszej dostępnej wiedzy. Kadra reprezentująca Talent Chase, praktykująca na co dzień w świecie biznesu okazała się doskonałym uzupełnieniem solidnej akademickiej oferty SGH. Tak skonstruowany program studiów przyciągnął niebanalną, zróżnicowaną grupę studentów, której doświadczenie, otwartość i chęć rozwoju zapewniło możliwie szerokie spojrzenie na temat przywództwa, zrozumienie bieżących wyzwań i wspólną, owocną pracę nad sobą i narzędziami ku stawaniu się bardziej świadomym liderem.

Paulina Dudkiewicz
Absolwentka 1. edycji studiów

Połączenie kadry profesorskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z aktywnymi praktykami biznesu posiadającymi wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie, reprezentującymi top management firm własnych oraz korporacji, były jednym z głównych warunków wyboru akurat tego kierunku studiów podyplomowych.

Maksymilian Baranowski,
Absolwent 1. edycji studiów
„Myślenie o przyszłości stało się obowiązkiem lidera, szczególnie w obecnych czasach postcovidowej „nowej normalności”, studia były dobrze zainwestowanym czasem, abym jako liderka odważnie mogła się z tym zmierzyć.
Paulina Dudkiewicz, absolwentka 1. edycji studiów
„Studia podyplomowe „Przywództwo Przyszłości” dają po pierwsze możliwość spotkania z liderami takimi jak Ty […] możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia z osobami, które Cię po pierwsze rozumieją, a po drugie dzięki swoim dokonaniom, mogą się podzielić dobrymi praktykami.”
Robert Mikulski, absolwent 1. edycji studiów

Rekrutacja

Rekrutacja na 2. edycję studiów została zakończona.

3. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.
 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów
 • oraz przygotowanie pod opieką promotora z grona wykładowców SGH pracy dyplomowej związanej merytorycznie z programem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:

I rata – w wysokości 4500,00 zł – płatna przy zapisie,
II rata – w wysokości 4000,00 zł – płatna do 31 stycznia 2023 r.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Agnieszka Zawada
tel.: +48 22 564 74 31
e-mail: azawada@sgh.waw.pl

Informacje i zapisy
Informacji dla kandydatów udziela:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

mgr Damian Aaron Olszewski
tel.: +48 609 577 293
e-mail: sgh@talentchase.eu

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
tel.: +48 603 930 468
e-mail: ewael@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:30.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty).
Partnerzy
Ewa Lisowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
tel.: +48 603 930 468
e-mail: ewael@sgh.waw.pl

Kontakt

Informacji dla kandydatów udziela:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

 

mgr Damian Aaron Olszewski
tel.: +48 609 577 293
e-mail: sgh@talentchase.eu

 

Sekretarz studiów

mgr Agnieszka Zawada
tel.: +48 22 564 74 31
e-mail: azawada@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA