Podyplomowe Studia Reklamy

Podyplomowe Studia Reklamy mają na celu doskonalenie umiejętności organizacji procesu komunikacji reklamowej, w tym łączenia działań komunikacyjnych offline i online, dzielenia budżetu reklamowego i trafiania do współczesnego konsumenta. 

Atuty kierunku
Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Aktualna wiedza – dostosowana do trendów na rynku reklamowym, przekazana przez praktyków reklamy

Rozmowa ikona

Praktyczne zajęcia – wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych obszarów komunikacji 

Stopnie z flagą na końcu ikona

Rozwój kompetencji – zajęcia pozwalają na zdobycie certyfikatów oferowanych w branży reklamowej

Dlaczego warto?

 • Zajęcia uwzględniają najnowsze trendy w komunikacji z konsumentem, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania słuchaczy, chcących podjąć bądź rozwijać swoją karierę zawodową w reklamie.
 • Studia pokazują m.in. jak zmieniają się trendy w komunikacji z konsumentem i rynek reklamowy w Polsce, jak budować markę i skuteczną strategię komunikacyjną w różnych mediach i jak sprawdzić, czy nasza komunikacja ma sens.
 • W efekcie kształcenia zostaną wykształcone umiejętności do m.in. tworzenia strategii reklamowych dostosowanych do konsumenta, określania i oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowych i interpretowania wyników badań, wskaźników mediowych i mierników mediów, a także do współpracy z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi, agencjami reklamowymi i innymi klientami ważnymi na rynku reklamowym.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Reklamy adresowane są do:

 • praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych czy w firmach prowadzących własną działalność reklamową,
 • osób planujących karierę w branży reklamowej.

Rekomendacje

Na studia przychodzą zarówno osoby, które pracują w branży reklamowej, jak i takie, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. W jaki sposób sobie z tym radzimy? Pierwszy zjazd to zajęcia wykładowe, wprowadzające w problematykę. To czas na wyrównanie czy uporządkowanie wiedzy teoretycznej. Potem słuchacze większość czasu spędzają na warsztatach i ćwiczeniach w małych grupach. Współpracują z nami zarówno wykładowcy, którzy od lat zajmują się problematyką organizacji kampanii komunikacyjnej, jak i osoby od lat pracujące w branży reklamowej. To, co mnie cieszy, to fakt, że zajęcia po pewnym czasie podejmują u nas nasi dawni słuchacze. Przede wszystkim zależało nam na tym, aby nasi słuchacze rozwijali swoje umiejętności organizacji kampanii reklamowej. Teraz mamy wartość dodaną, nasi słuchacze dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi rocznikami.

dr Anna Kozłowska
Kierownik studiów

Program

blok I. WYKŁADY WPROWADZAJĄCE: CASE STUDIES

 • Jak działa reklama? Wykład inauguracyjny (4 godz.)
 • Zachowania konsumenckie: wykład (4 godz.)
 • Strategie marki: wykład (4 godz.)
 • Planowanie kampanii komunikacyjnej: wykład (4 godz.)

blok II. WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, CZYLI JAK WYGLĄDA RYNEK REKLAMY W POLSCE: CASE STUDY, WARSZTATY

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi (8 godz.)
 • Organizacja przetargów reklamowych (4 godz.)
 • Współpraca z biurem reklamy (4 godz.)

blok III. BADANIA KONSUMENCKIE, CZYLI JAK ROBIĆ BADANIA I JAK JE WYKORZYSTAĆ W BUDOWANIU STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ: WARSZTATY I ĆWICZENIA

 • Badania konsumenckie: ćwiczenia (8 godz.)
 • Rola badań konsumenckich w budowaniu strategii komunikacyjnej: warsztaty (4 godz.)
 • Millenialsi i Zetka, czyli jak dotrzeć do najbardziej pożądanej grupy polskich konsumentów (4 godz.)

blok IV. STRATEGIA KOMUNIKACYJNA ODPOWIEDZIĄ NA STRATEGIĘ MARKI. PODSTAWY: ĆWICZENIA I WARSZTATY

 • Pozycjonowanie produktu i marki (4 godz.)
 • Kreacja w marketingu (4 godz.)
 • Tworzenie strategii komunikacyjnej: ćwiczenia (4 godz.)
 • Tworzenie strategii komunikacyjnej: warsztaty (4 godz.)

blok V. NOWE KANAŁY DOTARCIA DO KONSUMENTA: CZYLI W JAKI SPOSÓB DOTRZEĆ DO WSPÓŁCZESNEGO KONSUMENTA: CASE STUDY, WARSZTATY

 • Charakterystyka mediów reklamowych (4 godz.)
 • Jak dotrzeć do konsumenta w internecie (4 godz.)
 • Nośniki reklamowe oraz planowanie mediów (8 godz.)

blok VI. STRATEGIA MEDIOWA ORAZ MEDIA PLAN ODPOWIEDZIĄ NA BRIEF KLIENTA: CASE STUDY, WARSZTATY

 • Strategia mediowa: warsztaty
 • Media plan: warsztaty

blok VII. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH W INTERNECIE: WARSZTATY

 • Tworzenie strategii komunikacyjnej w mediach społecznościowych: warsztaty (4 godz.)
 • Planowanie i optymalizacja komunikacji w wyszukiwarkach (4 godz.)
 • Planowanie i optymalizacja kampanii mailingowej: warsztaty (4 godz.)
 • Tworzenie strategii komunikacyjnej dla urządzeń mobilnych (4 godz.)

blok VIII. TECHNIKI PERSWAZYJNE W REKLAMIE: ĆWICZENIA I WARSZTATY

 • Techniki przekazu reklamowego: ćwiczenia (8 godz.)
 • Badanie przekazu reklamowego: warsztaty (8 godz.)

blok IX. BADANIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI: CASE STUDy

 • Badanie komunikacji: case study (8 godz.)
 • Badanie efektywności mediów: case study (8 godz.)

blok X. PRAWNE I ETYCZNE UWARUNKOWANIA REKLAMY

 • Prawo reklamy
 • CSR - podstawy
 • CSR w komunikacji marketingowej

Kierownik studiów

dr Anna Kozłowska
adiunkt
Zakład Socjologii Ekonomicznej
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi takie zajęcia, jak: Socjologia, Psychologia społeczna, Oddziaływanie mass mediów, Reklama, Socjotechnika oddziaływania, Techniki przekazu reklamowej, CSR w komunikacji marketingowej. Koordynator specjalności międzykierunkowej „Socjologia konsumenta i komunikacji rynkowej” dla studiów I i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od lat jej badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikacją marketingową. Swoje zainteresowania naukowe wiąże z problematyką technik oddziaływania reklamowego. Koordynator kilka projektów badawczych, zakończonych publikacjami: Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej (2011), Bohater w reklamie telewizyjnej (2012), Bohater w reklamie prasowej (2012), Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej (2013), Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych (2014). Autorka monografii: Reklama. Socjotechnika oddziaływania (2006), Oddziaływanie mass mediów (2006) i Reklama. Techniki perswazyjne (2011), wielu artykułów na temat oddziaływania reklamowego oraz podręcznika dla szkół zawodowych: Tworzenie przekazu reklamowego, wydanego przez WSiP.

Wykładowcy

Aleksandra Chmielewska
Andrzej Descours
Anna Gorczyca
Marcin Gajewski
Joanna Hurda
Ewa Jastrzębska
Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Joanna Mieszkowska-Maździarz
Agnieszka Matyjek
Tatiana Popadiak-Kuligowska
Adam Polasz
Dominika Popiel
Anna Rodzik
Karolina Tokarz
Aleksandra Węgrowicz-Łastowiecka
Agnieszka Wiśniewska
Rafał Wiśniewski
„ ”

Informacje techniczne

Studia hybrydowe. W przypadku zajęć online, będą one organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie). 

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 9. edycję studiów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach (absencja wiążę się z realizacją dodatkowego zadania),
 • studium przypadku w kilkuosobowej grupie i prace indywidualne na zaliczenie ćwiczeń,
 • przygotowywanie konkretnych rozwiązań komunikacyjnych na zaliczenie warsztatów,
 • przygotowanie pracy dodatkowej (analiza przypadku) po wykładzie,
 • egzamin końcowy-dyplomowy.

Harmonogram

Zajęcia obejmują 10 zjazdów (sobotnio-niedzielne). W trakcie zjazdu odbywają się dwa bloki reklamowe po 8 godzin. Oferta dydaktyczna obejmuje 160 godzin.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Renata Konopka
tel.: +48 697 621 351
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Anna Kozłowska
e-mail: akozlo2@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41, bud. W, pok. 53
02-520 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Zakład Socjologii Ekonomicznej

REKRUTACJA TRWA

 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr Anna Kozłowska
e-mail: akozlo2@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Renata Konopka
tel.: +48 697 621 351
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe