Aktywność Blockchain Society Poland

Informacja

Studenci koła naukowego Blockchain Society Poland, działającego w Instytucie Zarządzania Wartością, którego opiekunem jest dr Wojciech Kurowski, dyskutowali na temat przyszłości VR i biznesowych zastosowaniach #metaverse i #roblox oraz jako pierwsza organizacja studencka w Polsce testowali gogle Apple Vision Pro. 

Więcej informacji tutaj

.