Oprogramowanie dla dydaktyków

W ramach podpisanych umów, których celem jest wspieranie działalności badawczej, naukowej oraz dydaktycznej, uczelnia udostępnia pracownikom, doktorantom i studentom SGH następujące oprogramowanie:

Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w działalności edukacyjnej i badawczej uczelni przez jej pracowników i studentów, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie, wyświetlanie, uruchamianie i używanie zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkownik nie może upoważniać osób trzecich do korzystania z oprogramowania w jakimkolwiek zakresie. Dotyczy to w szczególności odpłatnego oraz nieodpłatnego udostępniania oprogramowania oraz jego nośników.

Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych
ul. Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka),
nr pokoju 7A, Warszawa
tel.: 22 564 6464
e-mail: zwri@sgh.waw.pl