Polsko-niemiecka konferencja w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej