SGH Ukrainian Week

Data wydarzenia:
13. - 16.05.2024, All day
SKN Odbudowy Ukrainy i pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryna Degtyarova zapraszają na SGH Ukrainian Week, który odbędzie się w dniach 13 – 16 maja w SGH.

W ramach wydarzenia odbędą się panele merytoryczne (część konferencyjna), rozmowy z ekspertami (część dyskusyjna), a także część kulturowa (ukraiński wieczór filmowy, koncert muzyczny w Czytelni Ogólnej, wystawa zdjęć projektu Ukrainer).

Program wydarzenia

13 maja

 • 18.00 – otwarcie wystawy zdjęć projektu „Ukraїner”
 • 18.30 – pokaz filmu ukraińskiego

14 maja

 • 13.15 – 14.30 – panel „Odbudowa Ukrainy: wyzwania i możliwości”
  Czy Ukraina stoi na progu nowej ery? Podczas panelu eksperci przeanalizują największe wyzwania, z którymi Ukraina musi się zmierzyć, oraz odkryją potencjalne drogi rozwoju. Jakie innowacyjne rozwiązania mogą przyspieszyć odbudowę kraju? Czy międzynarodowe wsparcie może być kluczowe dla tego procesu? 
 • 14.30 – 15.30 – obiad 
 • 15.30 – 16.30 – panel „Ukraina a Unia Europejska – win-win?”
  Kiedy Ukraina zostanie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej? Na tym intrygującym panelu eksperci omówią potencjalne scenariusze i wyzwania, z jakimi Ukraina mogłaby się zmierzyć po wejściu do UE. Jakie są główne korzyści i potencjalne trudności dla obu stron związane z członkostwem Ukrainy w UE? Jakie kroki Ukraina musiałaby podjąć, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał integracji europejskiej? 

15 maja

 • 15.30 – 16.30 – panel „Ukraina jest kobietą. Liderki dyplomacji, biznesu, NGO i nauki”
  Ukraina to kraj, w którym kobiecy głos ma ogromne znaczenie. Na tym panelu zostanie omówiona rola, jaką kobiety odgrywają w dyplomacji, nauce, biznesie i organizacjach pozarządowych w czasach wojny. Jakie wyzwania stoją przed kobietami w tych dziedzinach? Jakie są ich osiągnięcia i wkład w rozwój kraju? 
 • 16.30 – 17.00 – przerwa kawowa
 • 17.00 – 18.00 – panel „Świat należy do młodych(?)”
  Czy młodzi ludzie są przyszłością świata i Ukrainy? Podczas panelu eksperci omówią rolę, jaką młodzi ludzie odgrywają w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa i przyszłości Ukrainy. Jakie są główne wyzwania i możliwości stojące przed nimi? Jakie inicjatywy i projekty mogą wspierać ich aktywność społeczną, ekonomiczną i polityczną? Jak młodzi ludzie przyczyniają się do pozytywnych zmian w Ukrainie i na świecie?

16 maja

 • 19.00 – 21.00 – koncert polsko-ukraiński „Zawsze Wolna: SGH edition”

Patronaty

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i patronatem honorowym JM Rektora SGH.

patronaty SGH Ukrainian Week

Partnerzy

partnerzy Ukrainian Week

Ideą SGH Ukrainian Week jest:

 1. Promowanie relacji dwustronnych: wzmacnianie i pogłębianie relacji między Polską i Ukrainą poprzez promowanie zrozumienia, zaufania i współpracy w różnych sektorach. 
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy: zapewnienie platformy dla nauczycieli akademickich, ekspertów i profesjonalistów z obu krajów do dzielenia się poglądami, dobrymi praktykami i wynikami badań.
 3. Dyplomacja kulturalna: organizowanie wydarzeń kulturalnych zachęcających do odkrywania i docenienia dziedzictwa kulturowego obu narodów.
 4. Wzmocnienie pozycji młodzieży: angażowanie młodych ludzi w dyskusje, warsztaty i sesje networkingowe, inspirujące do stania się liderami w budowaniu relacji polsko-ukraińskich. 
 5. Tworzenie trwałych partnerstw: ułatwianie nawiązywania kontaktów między instytucjami akademickimi, biznesowymi i pozarządowymi w Polsce i w Ukrainie.
 6. Budowanie świadomości społecznej: informowanie o znaczeniu i korzyściach relacji dwustronnych, a także zachęcanie do zaangażowania i wsparcia wspólnych inicjatyw.
   
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G

Organizator:

SKN Odbudowy Ukrainy, dr Iryna Degtyarova, pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi

.