II Forum Administracji Akademickiej

Data wydarzenia:
27. - 28.05.2024, All day
Forum Administracji Akademickiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego zapraszają pracowników administracyjnych uczelni do udziału w II Forum Administracji Akademickiej, które odbędzie się w dniach 27–28 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dzień pierwszy poświęcony jest na sprawy strategiczne i cyfryzację. Zaproszeni goście z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji podzielą się z nami swoimi planami w zakresie zmian prawnych czy organizacyjnych dotyczących zarówno spraw naukowych, jak i dydaktycznych. Na ten dzień zaplanowane są także inne tematy o strategicznym znaczeniu – bezpieczeństwo na uczelni, a także miejsce pracowników „niebędących nauczycielami akademickimi” na uczelniach. W dalszej części obrad plenarnych zajmiemy się cyfryzacją. Rozwiązania praktyczne przedstawią: Miedzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI), Samsung, Microsoft oraz OPTeam. Na koniec dnia zaplanowane są spotkanie integracyjne w klubie Hades i Sali Kolumnowej.

Na dzień drugi przewidziane są trzy sesje równoległe, a w nich sześć warsztatów oraz trzy sesje networkingowe. Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z podstawami low code, tajnikami systemu CRM, skutecznym zarządzaniem uczelnią, poćwiczyć skuteczną komunikację, przybliżyć zasady coraz modniejszych mikropoświadczeń, a także zobaczyć, w jaki sposób uczelnie pracujące na różnych systemach teleinformatycznych wdrażają elektroniczną teczkę studenta. Z kolei sesje networkingowe będą służyć zapoznaniu się ze sposobami tworzenia organizacji pracowników administracyjnych na uczelniach czy poza nimi. Są to uczelniane fora dziekanatów, a także organizacje branżowe takie jak IROs Forum (programy międzynarodowe), PACTT (transfer technologii), czy Stowarzyszenie PRom (PR i komunikacja). 

Rejestracja

Rejestracja trwa do 17 maja 2024 r. Osoby pracujące w SGH nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Rodzaj wydarzenia:
forum
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G

Organizator:

Forum Administracji Akademickiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego

.