Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i kowergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych

Analiza wzrostu gospodarczego to ważny problem rozważany we współczesnej ekonomii. Jednym z jej aspektów jest realna konwergencja gospodarcza (zbieżność), powszechnie znana jako efekt doganiania. Dla biedniejszych gospodarek istotne jest określenie determinant wzrostu gospodarczego i możliwości dogonienia bogatszych, bardziej rozwiniętych krajów. Ta wiedza może wpłynąć na podejmowane przez polityków gospodarczych decyzje, które w swoich skutkach mogą przyspieszyć proces konwergencji lub przeciwdziałać niepożądanym efektom jej spowolnienia. 

Celem niniejszego projektu badawczego jest zaproponowanie nowej metody empirycznej do analizy zjawiska realnej konwergencji gospodarczej, a także do szczegółowego sprawdzenia skuteczności proponowanego podejścia. Implementacja, symulacje komputerowe i naukowy opis wyników analizy empirycznej stanowią integralną część badań. Kluczowym pomysłem proponowanej metody, nowatorskiej – biorąc pod uwagę jej zastosowanie, jest połączenie nowego i zarazem zaawansowanego narzędzia analitycznego znanego pod nazwą ukrytego modelu Markowa (Hidden Markov Model, HMM) z istniejącą szeroką teorią konwergencji gospodarczej.

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
279 360 PLN
Instytujca finansująca:
NCN
Data realizacji:
Czerwiec 2015 - Grudzień 2020
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Economics
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Gospodarki Światowej
.