Institute of Risk and Financial Markets

Władze
Biurko ikona
Badania naukowe
Książka i symbol globu ikona
Konferencje
Mówca i słuchacze ikona

Oferta dydaktyczna

Specjalności międzykierunkowe
Pytania z kierunku na obronę pracy dyplomowej

Kontakt

Siedziba
Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M pokoje: 304, 306, 311 (Sekretariat), 315, 316
 
Adres korespondencyjny
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
 
Sekretariat
pok. 311, budynek M
telefon: 22 564 7311
czynny: poniedziałek-piątek do godz. 14.30
e-mail: irirf (w domenie sgh.waw.pl) 

Książka i hierarchia ikona
About the Institute

Contact

Institute of Risk and Financial Markets Office
ul. Madalińskiego 6/8 (building M)
02-513 Warsaw
 

phone: +48 22 564 73 11, 
e-mail: irirf@sgh.waw.pl
Administrative office - room 311
 

Correspondence address
Warsaw School of Economics
Institute of Risk and Financial Markets
al. Niepodległości 162
02-554 Warsaw, Poland