SECOND-CYCLE STUDIES (MASTER’S DEGREE)

Chcesz pogodzić zdobywanie doświadczenia zawodowego ze studiami? Masz już dyplom licencjacki, inżynierski bądź inny magisterski?

Dołącz do najlepszych i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej. Wybierz studia magisterskie w SGH.

studenci w auli głównej SGH
Wyniki rekrutacji uzupełniającej na studia magisterskie

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia

alt
Rekrutacja
Internetowy system rekrutacyjny (ISR)
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Zasady rekrutacji dla obcokrajowców
Aula SGH studenci w togach

Kierunki studiów

Kierunki studiów magisterskich

Dlaczego warto studiować w SGH?

Ikona dodawanie pieniędzy zielona
Dobry start w przyszłość
Wysoka pozycja uczelni w rankingach
Nagrody i osiągnięcia studentów
SGH kuźnią prezesów

Dodatkowe informacje

Would you like to combine studies with professional advancement? Have you already graduated from a first-cycle or long-cycle study programme?

Join the SGH community and study at the best economic university in Poland!

studenci w auli głównej SGH
Supplementary admission results to second-cycle programmes

Lists of applicants qualified and not qualified

alt
ADMISSION
Internet Registration System (ISR)
ADMISSION FOR POLISH CITIZENS
ADMISSION FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Aula SGH studenci w togach

STUDY PROGRAMMES

SECOND-CYCLE STUDY PROGRAMMES OFFERED IN ENGLISH
DISCOVER SGH

WHY CHOOSE THE SGH?

Ikona dodawanie pieniędzy zielona
Get a head start
Rankings and distinctions

SGH is the undisputed leader among Polish economic universities

Start-ups in Warsaw

SGH is worth choosing for its entrepreneurial ecosystem

ADDITIONAL INFORMATION