Department of Public Administration

Biurko ikona
Skład osobowy
Mówca i słuchacze ikona
Konferencje
Konsultacje
Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości

Kontakt

Szkoła główna Handlowa w Warszawie Katedra Administracji Publicznej
ul. Wiśniowa 41
Budynek W, pokój 78
02-520 Warszawa

 

Sekretariat (pok. 78)

Ewa Błaszczyk

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

tel.: 22 564 8604

email: kap@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About the Department
Biurko ikona
Authorities and Staff
Mówca i słuchacze ikona
Conferences
Consultation Hours
Postgraduate Studies

Postgraduate Studies in Audit, Management Control and Accounting is primarily aimed at audit, control and accounting

Publications

Contact

Warsaw School of Economics Department of Public Administration
41 Wiśniowa Street

Building W, room 78

02-520 Warsaw

 

Secretariat (room 78)

Ewa Błaszczyk

Office hours: Monday - Friday: 8.00 am - 4.00 pm

phone: 22 564 8604

email: kap@sgh.waw.pl