Department of Market, Marketing and Quality

Władze
Biurko ikona
Badania naukowe
Książka i symbol globu ikona
Konferencje
Mówca i słuchacze ikona

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie i magisterskie
Studia Podyplomowe

Kontakt

Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, budynek „M”

III piętro, pokoje: 301 (sekretariat), 302, 305
02-513 Warszawa

Kontakt

pokój 301 (sekretariat) - tel. 22 564 93 11
pokój 302 - tel. 22 564 93 06

e-mail (sekretariat): hrydz@sgh.waw.pl

 

Zakład Zarządzania Jakością
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, budynek „M”
III piętro, pokoje: 301 (sekretariat), 303, 305
02-513 Warszawa

Kontakt
pokój 301 (sekretariat) - tel. 22 564 93 11
pokój 303 - tel. 22 564 93 35

e-mail (sekretariat):  hrydz@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
About the department
Biurko ikona
Staff composition

Didactic offer

First-cycle studies and second-cycle studies (master’s degree)
Office hours

Contact

SGH Warsaw School of Economics 
Department of Market, Marketing and Quality 

ul. Madalińskiego 6/8, building „M”
III floor, rooms: 301 (secretariat), 302, 305
02-513 Warsaw, Poland

Contact
room 301 (secretariat) – phone: 22 564 93 11
room 302 – phone: 22 564 93 06
e-mail (secretariat): hrydz@sgh.waw.pl