Institute of Philosophy, Sociology and Economic Sociology

Oferta dydaktyczna

Specjalności międzykierunkowe
Oferta seminariów dyplomowych
Studia podyplomowe

Kontakt

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41
pok. 48 bud. W
02-520 Warszawa

 

Sekretariat

mgr Czesława Kliszko

e-mail: cklisz@sgh.waw.pl

tel.: 22 564 87 00

pok. 48 (bud. W)

poniedziałek - piątek 8.00-16.00

Książka i hierarchia ikona
About the institute
Mówca i słuchacze ikona
Conferences
Consultations
Publications

Areas of study

Didactic offer

Contact

Institute of Philosophy, Sociology and Economic Sociology
SGH Warsaw School of Economics
Wiśniowa 41
Building W, room 48
02-520 Warsaw

 

Office

Czesława Kliszko, MA
e-mail: cklisz@sgh.waw.pl
phone: +48 22 564 87 00
Building W, room 48
Monday-Friday 8.00-16.00

 

Address for correspondence

SGH Warsaw School of Economics
Collegium of Socio-Economics
Institute of Philosophy, Sociology and Economic Sociology
al. Niepodległości 162
02-554 Warsaw, Poland