Katalog innych bibliotek

Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
Image

NUKAT jest katalogiem centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.
Od lipca 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKATu dane o swoich bieżących i starszych nabytkach.
Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument (domyślna zakładka Gdzie wypożyczyć), a kliknięcie na nazwę biblioteki (lub znacznik biblioteki na mapie) przenosi do lokalnego katalogu i pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Image
KaRo (katalog rozproszony) jest wyszukiwarką korzystającą z protokołu Z39.50. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
Biblioteka na Koszykowej
Image

Baza zawiera dane o zbiorach Wypożyczalni oraz poszczególnych czytelni:

  • książki, mapy, wybrane dokumenty życia społecznego wpływające do Biblioteki od 1993 r.
  • nuty wpływające do Biblioteki od 1999 r.
  • dokumenty dźwiękowe wpływające do Biblioteki od 2005 r.
  • „książki mówione” wpływające do Biblioteki od 2007 r.
  • czasopisma

Informacja o czasopismach obejmuje:

  • bieżące tytuły czasopism (polskich i obcych) wpływające do Biblioteki od 2003 r.
  • wybrane tytuły czasopism wychodzące w latach 1801-2002
Biblioteka Narodowa
Image

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego i wiążą się z postaciami i dziełem Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich, twórców pierwszej w Polsce dużej biblioteki publicznej i zarazem narodowej, która pod nazwą Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. Tragiczne losy jej księgozbioru - od wywiezienia całej biblioteki do Petersburga, po klęsce insurekcji kościuszkowskiej i utracie niepodległości, aż do unicestwienia najcenniejszej części odzyskanych zbiorów w październiku 1944 roku - stały się jednym z symboli strat kultury polskiej, na zawsze związanym z ideą Biblioteki Narodowej.

Obecna od dwóch stuleci w myślach i działalności kolejnych pokoleń Polaków wizja narodowej książnicy urzeczywistniła się dopiero w wolnej Polsce, kiedy Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 24 lutego 1928 roku ustanowiona została w Warszawie Biblioteka Narodowa. Kolejne akty prawne, które regulowały działalność bibliotek w przedwojennej i powojennej Polsce, w tym ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, określiły miejsce narodowej książnicy w systemie bibliotecznym kraju.

Katalog WorldCat
Image

WorldCat – katalog centralny łączący zbiory 71 tys. bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Jest to największa na świecie bibliograficzna baza danych. Zawiera ponad 150 milionów różnych rekordów odnoszących się do ponad 1,4 miliarda zasobów fizycznych i cyfrowych w ponad 470 językach[1]. OCLC udostępnia WorldCat wszystkim bibliotekom za darmo, katalog jest jednak podstawą też innych usług – płatnych – takich jak współdzielenie zasobów i zarządzanie zbiorami.

 

Katalogi innych bibliotek