Zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Bankowości

Studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne popołudniowe

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 

dr hab. Emil Ślązak prof. SGH    

dr hab. Andrzej Bień prof. SGH

dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH    

dr hab. Marcin Gospodarowicz prof. SGH

dr Marcin Mikołajczyk

dr Łukasz Gębski

Studia magisterskie stacjonarne

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 

dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

dr hab. Emil Ślązak prof. SGH

dr hab. Andrzej Bień prof. SGH

dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH

dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias prof. SGH

dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH

dr inż. Marek Lusztyn

dr Magdalena Kozińska

dr Piotr Czapiewski

dr Piotr Kuszewski

dr Andrzej Krysiak

dr Łukasz Gębski

 
Studia licencjackie niestacjonarne sob-nd

dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH   

dr hab. Marcin Gospodarowicz prof. SGH

Studia magisterskie niestacjonarne sob-nd

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 

dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

dr hab. Emil Ślązak prof. SGH    

dr hab. Andrzej Bień prof. SGH    

dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH

dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias prof. SGH

dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH    

dr inż. Marek Lusztyn

dr Magdalena Kozińska

dr Piotr Czapiewski

dr Piotr Kuszewski

dr Andrzej Krysiak

dr Łukasz Gębski

 

.