Promotions

Kolegium Zarządzania i Finansów posiadało następujące uprawnienia:

do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych:

w dyscyplinie ekonomia nadane 29.03.1993 r.
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu nadane 22.02.1999 r.
w dyscyplinie finanse nadane 20.06.2011 r.

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych:

w dyscyplinie ekonomia nadane 29.03.1993 r.
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu nadane 20.12.2004 r.
w dyscyplinie finanse nadane 25.11.2013 r.
 

Doktoraty

Przewody doktorskie / Postępowania doktorskie

Praca doktorska mgr. Michała Proroka 
„Doświadczenia klientów z pokolenia Y podczas ścieżki podróży w odzieżowych sklepach internetowych” 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Link do obrony:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-rSiavz2C3dKOqPIghyk-trDy8vQ3YY0-y-SjAZhIHc1%40thread.tacv2/1715171429672?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%22863fc166-5de7-408d-a19f-edecd69aa0d7%22%7d 

Promotor: prof. dr hab. Anna Dąbrowska 

Recenzenci: 
prof. uczelni dr hab. Krzysztof Błoński - Uniwersytet Szczeciński
prof. uczelni dr hab. Wiesław Ciechomski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
prof. uczelni dr hab. Robert Wolny - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Rozprawa doktorska jest zawarta na stronie SGH BIP: mgr Michał Paweł Prorok (bip.gov.pl) 

 

Praca doktorska mgr Anity Szuszkiewicz 

„Działania konsumentów i przedsiębiorstw w kierunku rozwoju dekonsumpcji – uwarunkowania i tendencje” 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 6 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.30 za pośrednictwem MS Teams.

Link do obrony:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGVPrkcByZF8szK4QbijI489saPwPSZEYPlQwZ7aPcfQ1%40thread.tacv2/1716290045959?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%22863fc166-5de7-408d-a19f-edecd69aa0d7%22%7d

Promotor: prof. dr hab. Anna Dąbrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
- prof. uczelni dr hab. Urszula Grzega - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
- prof. dr hab. Wanda Patrzałek - Uniwersytet Wrocławski
- prof. uczelni dr hab. Tomasz Zalega - Uniwersytet Warszawski 

Rozprawa doktorska jest zawarta na stronie SGH BIP: mgr Anita Szuszkiewicz (bip.gov.pl) 

 

Praca doktorska mgr Danuty Olewnik-Cieplińskiej 

„Faktoring a płynność finansowa małych przedsiębiorstw na przykładzie sektora produkcyjnego” 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Grzywacz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Wiktor Bołkunow - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzentki:
- prof. uczelni dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń – Uniwersytet Szczeciński
- prof. uczelni dr hab. inż. Justyna Franc-Dąbrowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 


Praca doktorska mgr. Eduarda Bukryeyeva  
„Koncepcja budżetu adaptacyjnego przedsiębiorstwa w warunkach niestabilnego otoczenia gospodarczego”

Promotor: prof. dr hab. Jan Komorowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Nikołajczuk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Recenzenci:
- prof. uczelni dr hab. Marta Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. uczelni dr hab. Przemysław Kulawczuk – Uniwersytet Gdański

 

Praca doktorska mgr Małgorzaty Manuszak 
„Model kompetencyjny menedżerów w publicznych podmiotach leczniczych”

Promotor: prof. uczelni dr hab. Sławomir Winch - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Celina Sołek-Borowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Czesław Zając z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Praca doktorska mgr Honoraty Dudek-Frysiak 
„Determinanty niedoborów konsumpcji w gospodarstwach osób w wieku 60+ w środowisku wiejskim”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 9.00 w formie stacjonarnej - sala 134 w budynku „M” SGH (ul. Madalińskiego 6/8). 

Promotor: prof. dr hab. Teresa Słaby - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzentki:
- prof. uczelni dr hab. inż. Marlena Piekut z Politechniki Warszawskiej – Filia w Płocku
- prof. uczelni dr hab. Joanna Rakowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie

 

Praca doktorska mgr. Adriana Grzegorzewskiego 
„Zamówienia publiczne w gospodarce cyfrowej”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 11 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w formie stacjonarnej - sala 152 w Gmachu Głównym SGH (Al. Niepodległości 162). 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Michał Goliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
dr hab. Andrzej Borowicz – prof. em. Uniwersytetu Łódzkiego 
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk – Uniwersytet w Białymstoku

 

Praca doktorska mgr. Tomasza Motławskiego 
„Determinanty innowacji organizacyjnych w branży usług finansowych w Polsce”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Barbara Bojewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzentki- prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
- prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska – Politechnika Wrocławska

 

Praca doktorska mgr. Marka Niedbalskiego 
„Bariery internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w branży producentów sprzętu medycznego”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 11.30 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Mirosław Jarosiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: prof. uczelni dr hab. Wioletta Mierzejewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
- prof. uczelni dr hab. Tomasz Dorożyński z Uniwersytetu Łódzkiego
- prof. uczelni dr hab. Rafał Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Praca doktorska mgr Katarzyny Pułym
„Innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w sektorze budowlanym w Polsce”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Barbara Bojewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
- prof. dr hab. Jarosław Karpacz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- prof. uczelni dr hab. inż. Agata Pierścieniak – Politechnika Warszawska

 

Praca doktorska mgr Kamili Grzesiak 
„Niematerialne narzędzia motywowania nisko wynagradzanych pracowników w Polsce”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
- prof. uczelni dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila z Uniwersytetu Szczecińskiego
- prof. dr hab. Czesław Zając z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Praca doktorska mgr. Adriana Kameli 
„Zadłużenie przedsiębiorstwa przemysłowego a jego rozwój”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: prof. uczelni dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzentki: 
prof. dr hab. Aurelia Bielawska - Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Maria Sierpińska - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

 

Praca doktorska mgr. Pawła Ogrodnika 
„Raportowanie niefinansowe jako źródło pomiaru zaangażowania społecznego i ekologicznego przedsiębiorstw”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. dr hab. Maria Aluchna - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
prof. uczelni dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska – Uniwersytet Ekonomiczny we  Wrocławiu

 

Praca doktorska mgr. Macieja Szulca 
„Typologia rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7 lutego 2024 r. (środa) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. dr hab. Maria Aluchna - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzentki: 
prof. uczelni dr hab. Iwona Foryś – Uniwersytet Szczeciński
prof. uczelni dr hab. Izabela Koładkiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Praca doktorska mgr. Piotra Międlara 
„Wpływ prywatyzacji na koszt kapitału w przedsiębiorstwach sektora energetycznego”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: prof. uczelni dr hab. Ireneusz Dąbrowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Rafał Nagaj – Uniwersytet Szczeciński
prof. uczelni dr hab. Bogdan Włodarczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Praca doktorska mgr. Marcina Hołdy 
„Popyt na pieniądz gotówkowy w Polsce w latach 1998-2021”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Polański - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Chmielewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Recenzenci:
- prof. uczelni dr hab. Paweł Marszałek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- prof. uczelni dr hab. Jacek Pietrucha – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Praca doktorska mgr Justyny Bętlewskiej 
„Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 11.30 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. inż. Agata Pierścieniak – Politechnika Warszawska 
prof. dr hab. Maciej Zastempowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Praca doktorska mgr Izabeli Baster-Vincent 
„Czynniki determinujące wybór współpracy w otwartych innowacjach na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących się badaniami i rozwojem produktów biofarmaceutycznych w Polsce”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Sopińska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Patryk Dziurski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. uczelni dr hab. inż. Agata Pierścieniak – Politechnika Warszawska

 

​Praca doktorska mgr Katarzyny Kozłowskiej
„Skuteczność komunikacji marketingowej dotyczącej inwestycji społecznie wrażliwych w sektorze energetycznym”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 15.00 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: prof. uczelni dr hab. Radosław Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Praca doktorska mgr Patrycji Guzikowskiej 
„Wpływ instrumentów polityki pronatalistycznej na dzietność w krajach OECD w latach 1991-2017”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: dr hab. Feliks Grądalski - prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Agata Sielska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Anna Matysiak – Katedra Ekonomii Ludności i Demografii Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. uczelni dr hab. Piotr Michoń – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
prof. uczelni dr hab. Piotr Szukalski - Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego 

Rozprawa doktorska jest zawarta na stronie SGH BIP: https://sgh.bip.gov.pl/doktoraty/mgr-patrycja-guzikowska.html 

 

Praca doktorska mgr. Andrzeja Nettera 
(współautor: mgr Dorota Będziak) 
„Audyt sprawozdań finansowych i jego wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Józef Pfaff – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. uczelni dr hab. inż. Grzegorz Lew – Politechnika Rzeszowska 

 

Praca doktorska mgr Doroty Będziak 
(współautor: mgr Andrzej Netter) 
„Audyt sprawozdań finansowych i jego wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Józef Pfaff – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. uczelni dr hab. inż. Grzegorz Lew – Politechnika Rzeszowska 

 

Praca doktorska mgr. inż. Łukasza Mikołajczyka 
„Konwergencja miast wojewódzkich w obszarach koncepcji zrównoważonego rozwoju”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Ireneusz Dąbrowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Sebastian Kokot - Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Ewa Lechman - Politechnika Gdańska 
prof. uczelni dr hab. Brygida Solga - Politechnika Opolska

​Rozprawa doktorska jest zawarta na stronie SGH BIP: ​mgr inż. Łukasz Mikołajczyk (bip.gov.pl) 

Praca doktorska mgr Magdaleny Pilichowskiej 
„Optymalizacja podatkowa w świetle ekonomicznej analizy prawa podatkowego w Polsce”

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Agata Sielska 

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Adam Adamczyk – Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Adam Noga – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Praca doktorska mgr. Pawła Grunta
„Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego za pomocą partycypacyjnego backcastingu (na przykładzie energetyki rozproszonej)”

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 15 listopada 2023 r. (środa) o godz. 9.30 za pośrednictwem MS Teams. 

Promotor: prof. uczelni dr hab. Zbigniew Grzymała - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Maśloch - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
    prof. uczelni dr hab. inż. Alicja Sekuła – Politechnika Gdańska
    prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski – prof. em. Uniwersytetu Łódzkiego

 

Praca doktorska mgr. Macieja Kietlińskiego
„Wpływ szkół ekonomicznych na politykę gospodarczą USA na przykładzie Nixonomiki i Reaganomiki”

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 za pośrednictwem MS Teams.

Promotor: dr hab. Kazimierz Kloc - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Mirosław Bochenek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Praca doktorska mgr Edyty Adamowicz 
„Działania marketingowe na rynku dóbr luksusowych w warunkach demokratyzacji luksusu”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 21 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00.

Promotor: prof. uczelni dr hab. Radosław Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Beata Marciniak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Marek Drzazga – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz – Uniwersytet Szczeciński

 

Praca doktorska mgr. Marcina Goli 
„Ekonomia informacji Josepha Stiglitza z perspektywy realistycznej filozofii ekonomii”

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 13 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00. 

Promotor: prof. dr hab. Adam Glapiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Zbigniew Staniek – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Uniwersytet Warszawski 

 

Zakończone przewody doktorskie/ postępowania doktorskie (od 2022 r.)

Praca doktorska mgr Doroty Stiebitz (d. Wiśniewska) 
„Profitability in corporate groups of stock exchange operators”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Anna Karmańska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Marek Masztalerz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. uczelni dr hab. Bartłomiej Nita – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Praca doktorska mgr. Pawła Szewczyka
„Dojrzałość procesowa producentów i dystrybutorów energii elektrycznej oraz ciepła systemowego w Polsce”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Michał Trocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: prof. uczelni dr hab. Mateusz Juchniewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska – Politechnika Warszawska
prof. uczelni dr hab. Mariusz Hofman – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Praca doktorska mgr. Jakuba Edwarda Zaleskiego 
„Koszt zeroemisyjnej elektroenergetyki w Polsce zbudowanej na bazie odnawialnych źródeł energii” 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Marek Garbicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Bućko – Politechnika Gdańska 
prof. uczelni dr hab. Tomasz Kuszewski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie


Praca doktorska mgr Marii Anny Belki 
„Management of Start-up’s Growth Process. Investor’s Perspective”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00.
Promotor: dr hab. Piotr Płoszajski - prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Bartłomiej Nita – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. uczelni dr hab. Igor Postuła – Uniwersytet Warszawski


Praca doktorska mgr Anny Piętki 
„Instrumenty polityki mieszkaniowej a rynek najmu w Polsce”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Marek Bryx - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Belniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 


Praca doktorska dr Alicji Fandrejewskiej
„Uwarunkowania kulturowe zachowań podmiotów rynkowych w dobie globalizacji”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Anna Dąbrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr hab. Adrian Lubowiecki-Vikuk
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Magdalena Ankiel - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. uczelni dr hab. Magdalena Sobocińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Praca doktorska mgr. inż. Roberta Płaziaka
„Finansowanie działalności leczniczej w Polsce”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 20 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 9.30.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Grzywacz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Wiktor Bołkunow - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Jolanta Chluska – Politechnika Częstochowska 
prof. dr hab. Aleksandra Czerw – Warszawski Uniwersytet Medyczny 


Praca doktorska mgr Katarzyny Borzym-Grzesik 
„Analiza skuteczności prorynkowej polityki gospodarczej Indii. Znaczenie czynnika historycznego”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Ryszard Bartkowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Zbigniew Staniek – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  
dr hab. Jakub Zajączkowski – Uniwersytet Warszawski  

 
Praca doktorska mgr Ewy Liliany Wiśniewskiej 
„Badanie dojrzałości projektowej w agencjach badawczych działających na rynku FMCG”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.45.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Paweł Wyrozębski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Mariusz Hofman – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek – Politechnika Śląska


Praca doktorska mgr. Marcina Gwiazdy 
„Zastosowanie modelu Copula-linked Univariate D-vines oraz modelu Copula-linked Univariate C-vines w prognozowaniu struktury terminowej stóp procentowych”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 11.45.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Borowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Zbigniew Korzeb, Politechnika Białostocka (pdf)
prof. uczelni dr hab. Radosław Pastusiak, Uniwersytet Łódzki (pdf)
prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pdf)


Praca doktorska mgr. Kamila Stolarskiego 
„Rola bancassurance w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego. Pożądane kierunki zmian”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 12.00.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. uczelni dr hab. Marzanna Lament – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 

Praca doktorska mgr. Mateusza Biegajło
„Analiza możliwości dezinwestycji właścicieli polskich przedsiębiorstw rodzinnych w obliczu braku sukcesji”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 12.30.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Małgorzata Pawłowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; Wydział Ekonomiczny w Szczecinie  (pdf)
prof. uczelni dr hab. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego (pdf)
prof. uczelni dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna z Uniwersytetu Szczecińskiego (pdf)


Praca doktorska mgr. Marcina Skrzeka
„Virtual classes in the corporate learning environment”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 14 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Rafał Mrówka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Grzegorz Bełz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Praca doktorska mgr. Jakuba Langa 
„Zastosowanie testu świadomego myślenia do weryfikacji występowania heurystyk i zniekształceń poznawczych w procesach podejmowania decyzji przez uczestników rynków kapitałowych”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Borowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: prof. uczelni dr hab. Monika Czerwonka 
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Małgorzata Olszak – Uniwersytet Warszawski
prof. uczelni dr hab. Tomasz Miziołek – Uniwersytet Łódzki


Praca doktorska mgr. Piotra Adama Maickiego 
„Uwarunkowania rozwoju innowacji finansowych w Polsce” 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00.
Promotorzy:
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. uczelni dr hab. Małgorzata Pawłowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Miklaszewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. uczelni dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Praca doktorska mgr Małgorzaty Hałasik-Kozajdy 
„Wykorzystanie metod ilościowych w analizie czynników wpływających na realizację celów strategicznych przez start-upy z branży fintech”
(rozprawa doktorska napisana wspólnie z p. mgr Martyną Olbryś) 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: prof. uczelni dr hab. Dobromił Serwa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Grzegorz Gołębiowski - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska – Uniwersytet Gdański


Praca doktorska mgr Martyny Olbryś 
„Wykorzystanie metod ilościowych w analizie czynników wpływających na realizację celów strategicznych przez start-upy z branży fintech”
(rozprawa doktorska napisana wspólnie z p. mgr Małgorzatą Hałasik-Kozajdą) 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00.
Promotor: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: prof. uczelni dr hab. Dobromił Serwa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Grzegorz Gołębiowski - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska – Uniwersytet Gdański


Praca doktorska mgr. Krzysztofa Kruszewskiego 
„Ewolucja systemu informacyjnego rachunkowości banku centralnego”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Danuta Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. instytutu dr hab. Tomasz Łyziak – Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 


Praca doktorska mgr Małgorzaty Szafranowicz
„Strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkujących napoje spirytusowe w Polsce a uwarunkowania prawne ich działalności”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Radosław Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Lechosław Garbarski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
prof. uczelni dr hab. Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Praca doktorska mgr. inż. Emila Rattera 
„Wykorzystanie koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem BRC for Packaging”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00.
Promotor: dr hab. inż. Piotr Miller - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Trzebiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
prof. dr hab. Elżbieta Maria Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny


Praca doktorska mgr Magdaleny Janiszewskiej
„Postawy przedsiębiorców wobec unikania opodatkowania” 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Macin Jamroży - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Adam Adamczyk – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu


Praca doktorska mgr. inż. Michała Warszyckiego 
„Zindywidualizowana komunikacja marketingowa stosowana w handlu elektronicznym na rynku dóbr konsumpcyjnych”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Radosław Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Marek Drzazga - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
prof. uczelni dr hab. Magdalena Sobocińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 


Praca doktorska mgr. Arkadiusza Sułka 
„Wpływ modeli biznesowych na sposób rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie polskich przedsiębiorstw energetycznych”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 marca 2022 r. (środa) o godz. 13.30.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: prof. uczelni dr hab. Sylwester Gregorczyk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku


Praca doktorska mgr Zbigniewa Zabielskiego 
„Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w procesach zarządzania zasobami ludzkimi przez organizację” 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 11.30.
Promotor: prof. uczelni dr hab. Rafał Kasprzak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Maciej Wieloch - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. Tomasz Kawka – Uniwersytet Gdański
prof. uczelni dr hab. Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Praca doktorska mgr Anny Purty-Kalwy
„Zachowania konsumentów na rynku suplementów diety w Polsce – uwarunkowania, tendencje zmian”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Anna Dąbrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Robert Nowacki - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
prof. uczelni dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski


Praca doktorska mgr. Łukasza Grużewskiego 
„Technologie informacyjno-komunikacyjne a zmiany modeli biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 1 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek   - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Marta Ziółkowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Recenzenci:
prof. dr hab. Dorota Jelonek – Politechnika Częstochowska
prof. uczelni dr hab. inż. Adam Jabłoński – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 


Praca doktorska mgr. Pawła Małyski
„Uwarunkowania rozwoju instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Marek Garbicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Kaproń - Politechnika Warszawska 
prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 


Praca doktorska mgr. Piotra Mariusza Kiewela 
„Wykorzystanie modeli zarażania w prognozowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw”
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00.
Promotor: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak - Uniwersytet Warszawski 
Recenzenci:
prof. uczelni dr hab. inż. Piotr Gawrysiak z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka z Uniwersytetu Łódzkiego
 

 

Etapy prowadzenia przewodów doktorskich w Kolegium Zarządzania i Finansów

Rozpoczęcie procedury dotyczącej nadania stopnia doktora składa się z dwóch etapów.
(pierwszy etap nie dotyczy osób kształcących się w Szkole Doktorskiej SGH - czyli osób, które rozpoczęły naukę na studiach od 2019 r.).
W pierwszym etapie kandydat składa wniosek (wraz z załącznikami) o zgodę na wyznaczenie promotora/ promotorów/ promotora i promotora pomocniczego.
Wniosek składa się w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów.

Promotor/ promotorzy/ promotor i promotor pomocniczy składają informację pisemną o zbieżności ich zainteresowań naukowych z tematyką rozprawy doktorskiej (załącznik może stanowić wykaz publikacji / badań naukowych związanych tematycznie z rozprawą). 
Drugi etap to złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora - zgodnie z przepisami doktorant przedkłada już napisaną rozprawę doktorską.
W związku z koniecznością wgrania elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej do jednolitego systemu antyplagiatowego prośba o kontakt z kierownikiem Biura Kolegium Zarządzania i Finansów w celu ustalenia szczegółów przekazania wersji elektronicznej rozprawy. 

Zgodnie z uchwałą Senatu SGH nr 567 (najważniejsze wytyczne):
㤠8
1. Kandydat zobowiązany jest złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym przez dziekana kolegium.
(…)
5.Datą złożenia rozprawy doktorskiej jest przekazanie jej promotorowi. Promotor zobowiązany jest potwierdzić pisemnie złożenie rozprawy doktorskiej. Potwierdzenie może być także przekazane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
6. Promotor lub promotorzy wydają opinię o rozprawie doktorskiej przygotowanej w trybie eksternistycznym w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania do zaopiniowania, a o jej sporządzeniu niezwłocznie zawiadamiają kandydata. Przed sformułowaniem opinii promotor lub promotorzy, sprawdzają ją z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Akceptacja wskaźników wygenerowanych w raporcie z systemu antyplagiatowego stanowi warunek konieczny wydania pozytywnej opinii. Opinia w szczególności potwierdza spełnienie przez rozprawę doktorską przesłanek określonych w art. 187 ustawy. Brak akceptacji wskaźników jest równoznaczny z negatywną opinią. Opinia może być sporządzona w formie elektronicznej i złożona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
7. Rozprawa doktorska, za zgodą dziekana właściwego kolegium i promotora lub promotorów, może zostać sporządzona w języku innym niż polski.
8. Niezłożenie rozprawy w wyznaczonym terminie lub terminie wynikającym
z ust. 1-3 jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o nadanie stopnia. Fakt ten stwierdza dziekan właściwego kolegium, który wydał decyzję otwarcia procedury.
(…)
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) rozprawę doktorską w wersji drukowanej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej w postaci pliku komputerowego wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów oraz z zaakceptowanym raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
2) oświadczenie kandydata o samodzielnym opracowaniu rozprawy doktorskiej oraz posiadaniu pełni osobistych i majątkowych praw autorskich do niej, potwierdzone przez promotora lub promotorów;

3) kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), poświadczającego znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały – jeśli nie zostały złożone wcześniej. Kandydat nieposiadający odpowiedniego certyfikatu przystępuje do egzaminu przed komisją, o której mowa w § 4 ust. 4a;
4) wykaz aktualnego dorobku naukowego, obejmujący co najmniej:
a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2
pkt 2 lit. b ustawy, lub
b) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii – wraz z kopiami artykułów i monografii;
5) potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, spełniające warunki określone w § 10”.

Do wniosku poprosimy o składanie streszczeń w języku polskim i języku angielskim. 

Informacja dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:
Procedurę uzyskiwania stopnia naukowego doktora reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 poz. 261​). 

Złożenie rozprawy doktorskiej w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów: rozprawa doktorska w 5 egzemplarzach w twardej oprawie (wraz z wersją elektroniczną rozprawy zapisaną na pendrive’a), pisemna opinia promotora zawierająca stwierdzenie, iż promotor przyjmuje rozprawę jako doktorską  oraz streszczenia: w języku polskim i w języku angielskim (każde na co najmniej jedną stronę formatu A4).
Na posiedzeniu jednej z Rad Naukowych (Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse lub Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości) w głosowaniu tajnym powoływani zostają recenzenci (dwóch recenzentów) i Komisje d.s. egzaminów doktorskich.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
dyscypliny dodatkowej;
obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego (osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora jest zwolniona z egzaminu z języka obcego w tylko i wyłącznie w przypadku, gdy certyfikat został złożony z dokumentacją do wszczęcia przewodu doktorskiego - wg wykazu certyfikatów zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora). 
Po wpłynięciu dwóch recenzji i zdanych z wynikiem zadowalającym egzaminach doktorskich, dokumentacja przewodu doktorskiego zostaje przekazana do odpowiedniej Rady Naukowej. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Rada Naukowa następnie wyznacza Komisję d.s. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Organizacją i stroną techniczną publicznej obrony rozprawy doktorskiej zajmuje się Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów. 
Po obronie rozprawy doktorskiej, Komisja d.s. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i przedstawia go Radzie Naukowej Dyscypliny. Rada Naukowa Dyscypliny rozpatruje wniosek Komisji i podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w odpowiedniej dyscyplinie (ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości).
Prezydent RP 28 lipca 2023 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „Przewody doktorskie wszczęte do kwietnia 2019 i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 12 załączonej poniżej ustawy). 

 

.