Educational offer of the Educational and Scientific Policy Unit

Lectures - Educational offer of the Educational and Scientific Policy Unit

dr Izabela Buchowicz

 • Polityka gospodarcza i społeczna, 4 pkt ECTS, lecture
 • Edukacja a rynek pracy, 3 pkt ECTS, seminar, together with mgr Katarzyna Matuszczak i mgr Katarzyna Trawińska-Konador
 • Zarządzanie edukacją, 3 pkt ECTS, seminar
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, 3 pkt ECTS, lecture
 • Badania ewaluacyjne w edukacji, 3 pkt ECTS, blended-learnig, together with mgr Katarzyna Matuszczak i mgr Katarzyna Trawińska-Konador

mgr Katarzyna Matuszczak

 • Etyka w biznesie (sygn. 222169-0068 ) - za 1,5 pkt ECTS, e-learning, together with dr Izabela Buchowicz 
 • Etyka w biznesie (sygn.  222169-0318) - za 3 pkt ECTS​, e-learning, together with dr Izabela Buchowicz 
 • Badania ewaluacyjne w edukacji (sygn.231815-0318) -3 pkt ECTS, blended-learning, together with dr Izabela Buchowicz 
 • Edukacja a rynek pracy (sygn. 231370-0318) - 3 pkt ECTS, seminar, together with dr Izabela Buchowicz 

mgr katarzyna trawińska-konador

 • Edukacja a rynek pracy (sygn. 231370 - 0318) - 3 pkt ECTS, seminar, together with dr Izabela Buchowicz 
 • Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning) (sygn. 236379-0068) - 1,5 pkt ECTS, e-learning, together with dr Izabela Buchowicz 
 • Badania ewaluacyjne w edukacji (sygn.231815 - 0318), 3 pkt ECTS, blended-learning, together with dr Izabela Buchowicz 

 

.