Educational offer of Department of Social Insurance

Lectures - Department of Social Insurance

Work in progress…

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na zajęcia, które będą odbywać się w jesienno-zimowym semestrze w roku akademickim 2021/2022.​
 

AKTUALNA LISTA PRZEDMIOTÓW

110551-0288 Economic and Social Policy
110551-5833 Economic and Social Policy
131961-5833 Economic and social policy of Brazil
121090-0653 Ekonomia zdrowia231130-0653 e-Zdrowie (przedmiot w partnerstwie z Grupą LUX MED)
235991-0653 Finance & Healthcare
231940-0653 Finansowanie rynków ochrony zdrowia
239840-0288 Finanse osobiste
121091-0653 Health Economics
121261-0288 Insurance
121261-0653 Insurance
239841-0288 Personal finance
131960-5833 Polityka ekonomiczna i społeczna Brazylii
110550-5833 Polityka gospodarcza i społeczna
233761-0288 Risk in Insurance Company
131821-0288 Robotic Process Automation in Finance and Insurance
233760-0288 Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń
220681-0653 Social Insurance
231801-5833 Social Insurance
231801-0288 Social Insurance
121260-0288 Ubezpieczenia
121260-0653 Ubezpieczenia
220680-0653 Ubezpieczenia społeczne

 

OFERTA EDUKACYJNA

DR HAB MARCIN KAWIŃSKI PROF. SGH

OFERTA DYDAKTYCZNA

 • Robotic Process Automation in Finance and Insurance
 • 233760-0288     Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń
 • 220681-0288     Social Insurance
 • 220681-0653     Social Insurance
 • 121260-0288     Ubezpieczenia
 • 220680-0653     Ubezpieczenia społeczne
 • 131090-0288     Ubezpieczenie gospodarstwa domowego
 • 327220-0288     Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • 237430-0531     Zarządzanie ryzykiem

OFERTA SEMINARIÓW

 • 190001      LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 290001      MGR ST MGR S-N MGR POP

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 • Ubezpieczenia prywatne i publiczne
 • Produkty ubezpieczeniowe - konstrukcja i zastosowanie
 • Zakład ubezpieczeń - organizacja, finanse i funkcjonowanie
 • Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych
 • Metody finansowania zabezpieczenia społecznego
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społ. 
 • Mikroubezpieczenia
 • Efektywność i skuteczność w polityce społecznej

 

dr hab. barbara więckowska, prof. SGH

OFERTA DYDAKTYCZNA

 • 121090-0653     Ekonomia zdrowia
 • 121091-0653     Health Economics
 • 121261-0653     Insurance
 • 220430-0531     Portfel inwestycyjny
 • 220681-0653     Social Insurance
 • 121260-0288     Ubezpieczenia
 • 121260-0653     Ubezpieczenia
 • 220680-0653     Ubezpieczenia społeczne
 • 237430-0531     Zarządzanie ryzykiem

OFERTA SEMINARIÓW

 • 190001      LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290001      MGR ST MGR S-N MGR POP 

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ochrona zdrowia (porównania, efektywność, mapy potrzeb)
 • Organizacja i funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia życiowe
 • Ubezpieczenia społeczne i zabezpieczenie społeczne
 • Analiza rynku produktów ubezpieczeniowych
 • Renty hipoteczne
 • Ubezpieczenia pielęgnacyjne

 

dr Dariusz Stańko

OFERTA DYDAKTYCZNA

 • 110551-0288     Economic and Social Policy
 • 137020-0531     Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • 137021-0531     Pension and Investment Funds
 • 220430-0531     Portfel inwestycyjny
 • 237430-0531     Zarządzanie ryzykiem

OFERTA SEMINARIÓW

 • 190001      LIC ST 
 • 290001      MGR ST

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 • Fundusze emerytalne/inwestycyjne
 • Reformy/systemy emerytalne
 • Ocena efektywności inwestycyjnej
 • Nadzór emerytalny
 • Teoria finansów a oszczędzanie długoterminowe
 • Fundusze cyklu życiowego (life cycle funds)
 • Alokacja aktywów inwestorów instytucjonalnych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Rynek produktów emerytalnych
 • Finanse behawioralne w oszczędzaniu na emeryturę

 

 

.