Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy ​Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego

Przy Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego działa od 2000r. Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych. Jest to organizacja zrzeszającą studentów zainteresowanych tematami szeroko pojętej polityki międzynarodowej, stosunków politycznych i gospodarczych, organizacji międzynarodowych, praw człowieka oraz dyplomacji.

Wśród nas są aktywiści społeczni, przyszli analitycy, dyplomaci, politycy czy biznesmeni, nastawieni na poznanie szeroko rozumianych spraw zagranicznych oraz działalność dla dobra społeczeństwa.

Skupiając ponad 100 aktywnych członków i absolwentów Koła oraz społeczność ponad tysiąca osób, która uczęszcza na nasze wydarzenia, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Nasi członkowie zdobywają doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, a także w ministerstwach, placówkach dyplomatycznych, fundacjach czy światowych korporacjach.

Jako jedno z najaktywniejszych i najstarszych Kół Naukowych na uczelni współpracujemy z ponad 100 podmiotami przy naszych licznych projektach i działaniach.

Nasze flagowe projekty to:
AKACJA DYPLOMACJA

Akcja Dyplomacja - oferuje szereg spotkań studyjnych z ambasadorami organizowanych w placówkach dyplomatycznych, w celu przybliżenia uczestnikom historii, gospodarki i kultury danego kraju. Projekt skierowany jest głównie do osób zainteresowanych dyplomacją oraz realiami protokołu dyplomatycznego.

POLMUN Warsaw

POLMUN Warsaw - najstarsza w Polsce akademicka konferencja modelowych obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej uczestnicy mogą przekonać się, jak w praktyce wygląda dyplomacja podczas spotkań w siedzibie ONZ i sporządzić własną rezolucję dotycząca aktualnych wydarzeń na świecie.

HUMAN RIGHTS WEEK

Human Rights Week - projekt promujący proaktywną postawę obywatelską i świadomość dotyczącą praw człowieka w różnorodny sposób – w formie dyskusji, paneli lub warsztatów. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja tematyki praw człowieka wśród społeczności studenckiej i akademickiej. W jej ramach w SGH organizowany jest także Maraton Pisania Listów w ramach Amnesty International. 

WEIMARSKIE FORUM GOSPODARCZE

Weimarskie Forum Gospodarcze to projekt dotyczący tematyki stosunków zachodzących w obrębie państw Trójkąta Weimarskiego. Zakres merytoryczny obejmuje spotkania z ekspertami w zakresie stosunków polsko-niemiecko-francuskich, w tym, bieżące omawianie wydarzeń dot. krajów Trójkąta Weimarskiego. W projekcie aktywnie uczestniczą studenci poprzez umieszczanie studenckich artykułów związanych z krajami Trójkąta Weimarskiego oraz uczestnictwo w warsztatach biznesowych organizowane przez firmy z Polski, Francji i Niemiec. Całość zostanie zwieńczona wymianą studencką z uczelniami francuskimi i niemieckimi.

REDAKCJA SZ

Redakcja SZ - pisze i publikuje analizy aktualnej sytuacji na świecie. Zajmuje się również prowadzeniem dostępnej na Spotify serii podcastów z cyklu “Światowy Podcast”. Jest przestrzenią pozwalającą na dzielenie się wiedzą i ciekawostkami przez członków Koła.

 

.