Studenckie koła naukowe przy Instytucie Bankowości

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE INSTYTUTU BANKOWOŚCI SKN BANKOWOŚCI (sghsknb@gmail.com) oraz SKN ANALIZ RYNKOWYCH (sknar.sgh@gmail.com)
Studenckie Koło Naukowe Bankowości SGH

 

Informacje ogólne:

 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości tworzą studenci zainteresowani tematyką szeroko pojętej bankowości.
 • Celem Koła jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy z zakresu bankowości i finansów, rozwijanie horyzontów jego członków oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia w sferze wykraczającej poza teorię nauk ekonomicznych.
 • Koło działa pod patronatem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz współpracuje z wieloma instytucjami sektora finansowego. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Bankowości jest dr Edyta Cegielska.

 

Projekty realizowane co roku przez SKN Bankowości:

 

 • Banking Day - całoroczny projekt akademicki, składający się z pojedynczych warsztatów oraz wykładów poświęconych tematyce bankowej. Istotą projektu Banking Day jest współpraca z najważniejszymi podmiotami sektora bankowego w Polsce.
 • Investment Banking Week - sztandarowy projekt SKN Bankowości, składający się z paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz wykładów. Zaproszeni prelegenci prezentują wybrane zagadnienia w sposób teoretyczny oraz praktyczny. Całość kończy się spotkaniem mentoringowym oraz networkingiem dla członków oraz sympatyków Koła. 
 • Women in Banking Summit – nowy projekt w portfolio SKN Bankowości, którego celem jest skupienie się na roli i rozwoju kobiet w świecie bankowości. Women in Banking Summit to dwudniowe wydarzenie łączące warsztaty oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów w dziedzinie. 
SKN ANALIZ RYNKOWYCH

Informacje ogólne:

 • Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych tworzą studenci i absolwenci zainteresowani analizami i wycenami polskich i zagranicznych spółek giełdowych oraz analizami o charakterze makroekonomicznym.
 • Celem Koła jest pogłębianie wiedzy o mechanizmach działania rynku kapitałowego, standardach procesu wyceny oraz spotykanych praktykach rynkowych. Członkowie Koła na bieżąco śledzą sytuację na światowych rynkach finansowych.
 • Celem funkcjonowania Koła jest również przygotowywanie jego członków do łatwiejszego wejścia na rynek pracy poprzez dostosowanie ich umiejętności do wymogów pracodawców. W kręgu zainteresowań SKN Analiz Rynkowych znajduje się również analiza rynku nieruchomości oraz private equity.
 • Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych działa pod patronatem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej.
  Opiekunem naukowym SKN Analiz Rynkowych jest dr Piotr Czapiewski.

Cele projektowe SKN Analiz Rynkowych: 

 • Cykliczna analiza i wycena spółek giełdowych
 • Publikacja przygotowanych raportów analitycznych i wyciąganie wniosków inwestycyjnych 
 • Współpraca z instytucjami finansowymi i edukacyjnymi
 • Współpraca z analitykami z domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych 
 • Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębianie wiedzy studentów na temat rynków kapitałowych
 • Szkolenia z narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy analizie finansowej
 • Udział w konkursach o tematyce zbliżonej do działalności Koła
 • Organizacja spotkań i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego
   


 

.