Konferencje Instytutu Bankowości

FINANSOWE IMPLIKACJE AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Instytut Bankowości SGH zorganizował w dniu 6 kwietnia 2022 r. seminarium naukowe pt.: „Finansowe implikacje agresji Rosji na Ukrainę”.
W seminarium na zaproszenie Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej wzięli udział przedstawiciele komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz wiodących polskich ośrodków naukowych. Bardzo licznie reprezentowana była społeczność akademicka Szkoły Głównej Handlowej z JM prof. Piotrem Wachowiakiem na czele, w tym członkowie rad naukowych dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji.

Gośćmi specjalnymi seminarium byli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Marian Żukowski oraz dr Piotr Bolibok, których wystąpienia stały się przyczynkiem do dyskusji. Podczas dyskusji uczestnicy szczególną uwagę zwrócili m.in. na kwestie dotyczące:

 • agresji Rosji na Ukrainę jako części globalnego konfliktu o długoterminową dominację polityczno-gospodarczą na świecie,
 • sytuacji na globalnych rynkach finansowych i towarowych od wybuchu wojny w Ukrainie,
 • konieczności wyeliminowania uzależnienia krajów europejskich od dostaw surowców z Rosji, także w kontekście transformacji energetycznej w UE,
 •  zakresu oraz skuteczności sankcji nałożonych na Rosję, w tym ich długoterminowego wpływu na rosyjską gospodarkę i społeczeństwo,
 •  strat ukraińskich i odbudowy jej gospodarki po wojnie (w tym reparacji wojennych),
 • wpływu rosyjskiej agresji w Ukrainie na polską gospodarkę, sektor finansowy i rynek pracy (w tym wzrost gospodarczy i stopę inflacji),
 • działań jakie mogłaby pojąć Polska w ramach pomocy społeczeństwu i gospodarce ukraińskiej w trakcie i po wojnie.
KORONAWIRUS W ŚWIECIE BANKOWOŚCI – KONFERENCJA ONLINE

Zaburzenia spowodowane epidemią koronawirusa rozprzestrzeniają się po całym świecie bankowości nie omijając przy tym polskiego sektora bankowego. W związku z powyższym Instytut Bankowości SGH, jako jeden z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, zajmujących się tematyką bankowości, zorganizował konferencję online pt. „Koronawirus w świecie bankowości”, która odbyła się 22 czerwca 2020. Podczas konferencji przedstawiciele zarządów banków w Polsce, wypowiadali się na temat wpływu koronawirusa na zarządzanie bankiem i jego wyniki finansowe.
 
W konferencji uczestniczyli: 

 • Brunon Bartkiewicz - Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Iwona Duda - Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.
 • Joao Bras Jorge - Prezes Zarządu, Bank Millennium S.A.
 • Tomasz Kubiak - Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • dr Agnieszka Janc - Dyrektor Departamentu Audytu, Spółdzielczy System Ochrony SGB

Wprowadzenia oraz podsumowania dokonała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – dyrektor Instytutu Bankowości.
 
Zapis konferencji został umieszczony na YouTube 

Patronem merytorycznym konferencji był Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Patronem medialnym konferencji był dziennik „Rzeczpospolita”​
 
Wywiad z prof. dr hab. Małgorzatą Zaleską pt. „Kryzys to czas próby. Dojdzie do fuzji, ale też do restrukturyzacji banków” - Rzeczpospolita (16.06.2020)

Relacja z Konferencji pt. „Banki mocno odczują skutki koronakryzysu” - Rzeczpospolita (23.06.2020)
 
Relacja z Konferencji pt. „Koronakryzys” czy nowe otwarcie? Bankowość w Polsce w obliczu zmian - Gazeta SGH (29.06.2020)

Relacja z Konferencji pt. „Koronakryzys” czy nowe otwarcie? Bankowość w Polsce w obliczu zmian - Gazeta SGH (29.06.2020)

PRACA W BANKU – PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZEŻYTEK

W dniu 21 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Praca w banku - przyszłość czy przeżytek?”, zorganizowana przez Instytut Bankowości SGH.

Podczas konferencji przedstawiciele instytucji polskiej sieci bezpieczeństwa oraz reprezentanci krajowego sektora bankowego a także pracownicy naukowi Instytutu Bankowości przedstawili swoje poglądy w przedmiotowym zakresie. 

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wyników i wniosków projektu badawczego, zrealizowanego w Instytucie Bankowości, pt.: „Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców”. 

Wydarzenie składało się z publicznego panelu oraz debaty oksfordzkiej. Relację z konferencji przedstawiono w artykule pt. „Praca w banku ma przyszłość!”, który ukazał się w internetowym wydaniu Gazety SGH: https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=aktualnosci/praca-w-banku-ma-przyszlosc oraz w wydaniu papierowym: Gazeta SGH, nr 1 (355) zima 2020, s. 38-39.

BLOCKCHAIN – PRZEŁOMOWA INNOWACJA CZY MEDIALNY GADŻET? 

Korzystając z ósmej rocznicy rozpoczęcia obrotu bitcoinami na platformie handlowej oraz procesu legislacyjnego w Polsce, w którym ustawodawca m.in. zdefiniował walutę wirtualną, warto rozpocząć dyskusję nad postrzeganiem technologii Blockchain oraz jej potencjałem wykorzystania w systemie finansowym.


Z tego powodu dyrektor Instytutu Bankowości SGH prof. Małgorzata Zaleska zaprasza na konferencję i spotkanie pt. „Blockchain – przełomowa innowacja czy medialny gadżet?”, która odbędzie się 19 marca 2018 r. w budynku głównym SGH w Auli VII.
 
Konferencję swoją obecnością zaszczycą przedstawiciele władz Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, banków komercyjnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi technologiami.

KONFERENCJA KATEDR FINANSOWYCH 2015

W dniach 16-18 września 2015 r. w Windsor Palace Hotel & Conference Center**** w Jachrance k/Warszawy odbyła się doroczna Konferencja Katedr Finansowych pt.: „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka”.

Organizatorem Konferencji był Instytut Bankowości, Kolegium Ekonomiczno–Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja była cyklicznym spotkaniem przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego związanego z naukami o finansach. Spotkanie miało formę dyskusji na temat kluczowych obszarów stanowiących wyzwania dla wszystkich podmiotów rynków finansowych.

Rada Naukowo-Organizacyjna:

prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
prof. dr hab. Małgorzata Bombol
prof. dr hab. Maciej S. Wiatr
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
dr hab. Agnieszka Alińska prof. SGH
dr Marcin Gospodarowicz
dr Arkadiusz Orzechowski

 

.