Zakład Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej

Profesor SGH
dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH

Profesor w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH.

Autor lub współautor ponad kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych i licznych opracowań eksperckich. Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance na Uniwersytecie Victoria w Wellington (Nowa Zelandia). Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy,Belgia,Nowa Zelandia).

Emil Ślązak zdjęcie
Adiunkt
dr Andrzej Krysiak

 
absolwent SGH – magisterium na wydziale Finansów i Statystyki;
stypendysta programu TEMPUS w School of Management and Computer Science – Sheffield (Wielka Brytania)
asystent w Instytucie Podstaw Informatyki PAN;
doktorat z ekonomii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH;
adiunkt w Katedrze Bankowości SGH (od 2004 r.);
starszy wykładowca w Instytucie Bankowości 

Andrzej Krysiak
Professor at SGH Warsaw School of Economics
Marcin Mikołajczyk
.