Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Zmarł Profesor Henryk Chołaj

2017-07-25 IRiK kategoria: informacja 

​Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Pan Profesor Henryk Chołaj.
 
Pan prof. dr hab. Henryk Chołaj był wybitnym polskim ekonomistą. Urodził się 1. stycznia 1927 roku w Osinach k. Puław. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS) pracował w latach 1949–1991, cały czas współpracował z tą samą jednostką organizacyjną, obecnym Zakładem Analizy Rynków w Instytucie Rynków i Konkurencji (dawniej Katedra Ekonomii Politycznej) w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Współpracował i tworzył nowe dzieła, a każde z nich było „oceanem wiedzy” badanych i opisywanych zjawisk. Prace badawcze Profesora skupiały się głównie w trzech obszarach specjalności naukowych: ekonomii politycznej, tranzytologii, globalistyki.
Profesor Henryk Chołaj stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1959 roku, a tytuł profesora – w roku 1968. Wypromował 26 doktorów nauk. Od 1973 roku był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Był doktorem honoris causa Ritsumeikan University in Kyoto, w Japonii.

 

Profesor Henryk Chołaj pełnił wiele ważnych funkcji w instytucjach naukowych i akademickich, organach organizujących i nadzorujących naukę. Był zastępcą sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN (1972–1982); zastępcą sekretarza naukowego PAN (1982–1989); zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (1977–1980); członkiem Prezydium PAN (1984–1989), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (1974–1976); członkiem rad naukowych: Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (1998–2006), Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN (2007–2010). Ponadto pełnił funkcje: członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (lata 70. XX wieku), członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (kilka kadencji), kierownika Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1963–1969); Katedry Ekonomii Politycznej Szkoły Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) (1969–1991), dyrektora Spółdzielczego Instytutu Badawczego w Warszawie (1966–1972), redaktora naczelnego „Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego” (1965–1977).
Imponujące są osiągnięcia publikacyjne Pana Profesora, na które składają się liczne autorskie książki. Do najważniejszych opublikowanych prac o ogromnej wartości naukowej należą:
• Procent jako kategoria ekonomiczna w gospodarce chłopskiej (1963),
• Kontraktacja produktów rolnych: studium ekonomiczne (1963),
• Cena ziemi w rachunku ekonomicznym (1966),
• W cieniu wielkiego przemysłu (1973),
• Globalny świat – wyzwanie i spory. Wstęp do globalistyki (1991),
• Kolumb, Europa, świat (1995),
• Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne (1998),
• Dekada transformacji gospodarki polskiej (1999),
• Wstęp do teorii transformacji (2000),
• Etatyzm a geneza kapitalizmu (2002),
• Ekonomia polityczna globalizacji: wprowadzenie (2003),
• Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie (2011),
• Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny (2013),
• Kapitalizm konfucjański? Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja (2014),
• Chiński wariant społecznej gospodarki rynkowej (2016).
 
Żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, człowieka życzliwego, otwartego na potrzeby innych.
Żonie i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dziekan i pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 31.07.2017 r. o godz. 12.00 w Kaplicy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
 

 

Archiwum