Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski

Inauguracja: Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego

11 lutego 2019 roku zaingurowaliśmy realizację projektu Gospostrateg pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Naukowcy przygotują diagnozę sytuacji gospodarczej województwa i czynników jego rozwoju i rekomendacje do wdrożenia.

więcej

Polsko-Chińska Rada Biznesu wyróżniła pracę studenta SGH

Adam Serwatka w trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i otrzymał wyróżnienie za pracę licencjacką pt. „Sektor bankowy w Chińskiej Republice Ludowej – historia przemian i współczesna specyfika", przygotowaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kozłowskiego.

więcej

Prof. M. Iwanicz-Drozdowska zastępcą przewodniczącego KNF

4 lutego stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF obejmie prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Będzie nadzorowała sektory: bankowy, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych i instytucji płatniczych. W SGH jest kierownikiem Katedry Systemu Finansowego (Instytut Finansów KZiF). Pani profesor jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków; autorką ponad 160 prac naukowych.

więcej

Wizyta ministra Jarosława Gowina w SGH

22 stycznia 2019 na zaproszenie rektora SGH prof. Marka Rockiego uczelnię odwiedził wicepremier RP, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W spotkaniu udział wzięli także prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak oraz kanclerz dr Marcin Dąbrowski. Władze uczelni podziękowały ministrowi za dofinansowanie budowy gmachu naukowo-dydaktycznego przy ul. Batorego. Dotacja na ten cel wynosi 30 milionów złotych. Rozmowa dotyczyła także spraw bieżących związanych z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

więcej

Prof. Paul H. Dembiński odebrał doktorat honoris causa SGH

16 stycznia 2019 prof. Paul H. Dembiński, wybitny ekonomista, którego działalność naukowa wywarła trwały wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach, odebrał tytuł doktora honoris causa SGH. Profesor Paul. H. Dembiński jest 29 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

więcej

Kapituła Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020

18 stycznia 2019 r. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołał Kapitułę Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020. Wśród członków kapituły są dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i zarządzania (przewodniczący) oraz prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

więcej

Inauguracja: Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego

11 lutego 2019 roku zaingurowaliśmy realizację projektu Gospostrateg pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Naukowcy przygotują diagnozę sytuacji gospodarczej województwa i czynników jego rozwoju i rekomendacje do wdrożenia.

więcej

Polsko-Chińska Rada Biznesu wyróżniła pracę studenta SGH

Adam Serwatka w trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i otrzymał wyróżnienie za pracę licencjacką pt. „Sektor bankowy w Chińskiej Republice Ludowej – historia przemian i współczesna specyfika", przygotowaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kozłowskiego.

więcej

Prof. M. Iwanicz-Drozdowska zastępcą przewodniczącego KNF

4 lutego stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF obejmie prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Będzie nadzorowała sektory: bankowy, spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych i instytucji płatniczych. W SGH jest kierownikiem Katedry Systemu Finansowego (Instytut Finansów KZiF). Pani profesor jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków; autorką ponad 160 prac naukowych.

więcej

Wizyta ministra Jarosława Gowina w SGH

22 stycznia 2019 na zaproszenie rektora SGH prof. Marka Rockiego uczelnię odwiedził wicepremier RP, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W spotkaniu udział wzięli także prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak oraz kanclerz dr Marcin Dąbrowski. Władze uczelni podziękowały ministrowi za dofinansowanie budowy gmachu naukowo-dydaktycznego przy ul. Batorego. Dotacja na ten cel wynosi 30 milionów złotych. Rozmowa dotyczyła także spraw bieżących związanych z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

więcej

Prof. Paul H. Dembiński odebrał doktorat honoris causa SGH

16 stycznia 2019 prof. Paul H. Dembiński, wybitny ekonomista, którego działalność naukowa wywarła trwały wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach, odebrał tytuł doktora honoris causa SGH. Profesor Paul. H. Dembiński jest 29 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

więcej

Kapituła Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020

18 stycznia 2019 r. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołał Kapitułę Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020. Wśród członków kapituły są dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i zarządzania (przewodniczący) oraz prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

więcej

 

O Uczelni

 
 

Badania naukowe

 
 

Książki

 

Pełny katalog on-line

 

Księgarnia SGH

 

Pełny katalog on-line

 

Pobierz publikacje

 

Pełny katalog on-line

 
 

Studia

 

Zapraszamy na studia pierwszego stopnia na 6 kierunkach w języku polskim oraz 4 dostępnych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020. Masz maturę? Dołącz do najlepszych i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej.

Więcej

Przeznaczone dla posiadaczy co najmniej dyplomu licencjata, stacjonarne lub niestacjonarne, czterosemestralne studia magisterskie integrują wiedzę z różnych dziedzin, w dużym stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie, m.in. planowania, podejmowania decyzji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Więcej

studia_podyplowe.jpegPrawie 150 programów dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.
Prestiż uczelni przyciąga słuchaczy z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się unikatowe kierunki, niedostępne w konkurencyjnych polskich uczelniach.
Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku. Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Podyplomowe studia w SGH dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. Ogromny potencjał naukowy SGH doceniają podmioty gospodarcze, dla których uczelnia przygotowuje dedykowane programy nauczania.
Rekrutacja trwa!

Więcej

studiadoktoranckie.jpegStudia doktoranckie dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym – również w jęz. angielskim. Piętnaście programów umożliwiających uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, a także stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o polityce publicznej.

Studia doktoranckie trwają od sześciu do ośmiu semestrów.

Więcej

 

Pozostałe programy

 
 

Przydatne linki

 
 

Praca w SGH

 

Oferty pracy na stanowiskach w jednostkach naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz w obsłudze, na które obecnie prowadzimy rekrutację.

www.sgh.waw.pl/praca

 

 
 

Wydarzenia

 
 

Prestiżowa uczelnia

 

​Nieprzerwanie od 1906 r. SGH oferuje studia najwyższej jakości. Dyplom SGH jest wyróżnieniem, o które co roku zabiegają kandydaci.

Ponad 14 000 studentów kształci się u nas każdego roku. Blisko 3000 z nich co roku opuszcza mury uczelni z najnowszą wiedzą ogólną i specjalistyczną – poznaj SGH 

 
logo_strategy_hr_4.jpg

 

Czasopisma Naukowe

 
 

Newsletter SGH

 

Informuje o sprawach organizacyjnych, zbliżających się konferencja​ch, wykładach, wydarzeniach w SGH, oraz o sukcesach studentów i pracowników naukowych SGH.

ARCHIWUM >​


 

 

Gazeta SGH

 
okładka gazety SGH nr 5/16 (326)
 
GAZETA SGH
nr 1(347) zima 2019
 
 

ARCHIWUM >

 
 
 
 

Kontakt i lokalizacja

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Jak dojadę?
 
centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
 
NIP: 525-000-84-07
REGON: 000001502
Skrytka SGH w ePUAP: /SGH/skrytka

Spacer wirtualny po kampusie