Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Kandydat
Student
Absolwent
Pracownik
Media
Firma
Study in english
Jesteś tu: Portal SGH > Polski
 

Aktualności

 

Kampania internetowa dla Legii Warszawa dała im tytuł Global Winner w konkursie Google Online Marketing Challenge

Więcej

Pozostałe

Była jedną z 4821 osób przystępujących w maju do egzaminu CIMA. Osiągnęła drugi wynik na świecie.

Więcej

archiwum

RSS

Kierunek International Economics SGH uzyskał certyfikat umiędzynarodowienia CeQuInt nadany przez Europejskie Konsorcjum Akredytacyjne (ECA). ECA zrzesza krajowe komisje akredytacyjne, jej członkiem jest Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Więcej

archiwum

RSS

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytacje studiów I i II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość przyznane przez ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Studenci zaliczający przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowe cenne zwolnienia z egzaminów ACCA.

Więcej

archiwum

RSS

Międzynarodowa konferencja naukowa „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenia z realizacji PO IiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020”

Więcej

archiwum

RSS

SGH i Bank Pekao S.A. oferują pożyczkę dla studentów i kandydatów na studia. Można ją przeznaczyć na sfinansowanie dowolnych studiów oferowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej

archiwum

RSS

Tematem przewodnim konferencji jest „Uniwersytet XXI wieku: perspektywa iberoamerykańska”

Więcej

archiwum

RSS

Ponad 20 osób uzyskało w rekrutacji maksymalną możliwą liczbę punktów - 333. To dowód na to, że studia w SGH przyciągają najzdolniejszych młodych ludzi z całej Polski. 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Więcej

archiwum

RSS

Kolejny nauczyciel akademicki SGH odbierze tytuł z rąk Prezydenta RP.

Więcej

archiwum

RSS

Studia podyplomowe dla menedżerów i przedsiębiorców działających w branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej z zakresu zarządzania i marketingu w sektorze. W zajęciach warsztatowych udział wezmą restauratorzy i specjaliści od marketingu w HoReCa. Studia kończą się egzaminem i obroną zespołowego projektu.

Więcej

archiwum

RSS

 

O Uczelni

 
 

Badania naukowe

 
 

Księgarnia on-line

 

Pełny katalog on-line

 
 

Studia

 

Sześciosemestralne, stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego stopnia dające słuchaczom podstawową wiedzę teoretyczną i specjalistyczną oraz umiejętności metodyczne z zakresu wybranego kierunku studiów. Od 2010 roku studia licencjackie dostępne są także w języku angielskim. Dyplom licencjata otwiera drogę do studiów magisterskich.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia niestacjonarne i na studia w języku angielskim.

Więcej

Przeznaczone dla posiadaczy co najmniej dyplomu licencjata, stacjonarne lub niestacjonarne, czterosemestralne studia magisterskie integrują wiedzę z różnych dziedzin, w dużym stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie, m.in. planowania, podejmowania decyzji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji. Studia drugiego stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej. Na studiach magisterskich w SGH można kształcić się w języku angielskim.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia niestacjonarne i na studia w języku angielskim.

Więcej

studia_podyplowe.jpeg133 programy studiów dla absolwentów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Studia oferowane przez Szkołę Główną Handlową wybiera aż 67% osób w wieku 25-36 lat. 7/10 naszych słuchaczy decyduje się ukończyć pierwsze studia właśnie u nas! Aż 75% wybiera studia w SGH by podnieść kwalifikacje zawodowe
 
Rekrutacja trwa. Najbliższe zajęcia rozpoczną się już w październiku.

Prestiż uczelni przyciąga studentów z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się unikatowe kierunki, niedostępne w konkurencyjnych polskich uczelniach. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku. Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Podyplomowe studia w SGH dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. Ogromny potencjał naukowy SGH doceniają podmioty gospodarcze, dla których uczelnia przygotowuje dedykowane programy nauczania.  

Więcej

studiadoktoranckie.jpeg

Studia doktoranckie dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Dziewiętnaście programów umożliwiających uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów. Od 2010 roku także w języku angielskim. Studia doktoranckie trwają od sześciu do ośmiu semestrów, prowadzone są przez Kolegia SGH.

Rekrutacja trwa.

Więcej

 

Pozostałe

 
 

Przydatne linki

 
 
 

Wydarzenia

 
​​
 
 

Prestiżowa uczelnia

 

​Nieprzerwanie od 1906 r. SGH oferuje studia najwyższej jakości. Dyplom SGH jest wyróżnieniem, o które co roku zabiegają kandydaci.

Ponad 15 000 studentów kształci się u nas każdego roku. 2000 z nich co roku opuszcza mury Uczelni z najnowszą wiedzą ogólną i specjalistyczną – poznaj SGH.  

 

Czasopisma Naukowe

 
 

Newsletter SGH

 

Informuje o sprawach organizacyjnych, zbliżających się konferencja​ch, wykładach, wydarzeniach w SGH, oraz o sukcesach studentów i pracowników naukowych SGH. Zapisz się na Newsletter SGH​

 

Kontakt

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska
 
centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
 
NIP: 525-000-84-07
REGON: 000001502