Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski

Zmarł prof. Sławomir Sztaba

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w nocy z dnia 31.08.2015 na 1.09.2015 zmarł prof. SGH dr hab. Sławomir Sztaba, prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, kierownik Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych, wieloletni pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ceniony specjalista mikro- i makroekonomii, teorii ekonomii oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Odszedł od nas zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały Szef i Przyjaciel.

więcej

Laureaci Studenckiego Nobla z SGH

​Nasi studenci zajęli miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nauk.

więcej

Rektor SGH na konsultacjach budżetowych z premier RP

We wtorek 25 sierpnia odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz i minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z przedstawicielami środowiska akademickiego. ​W spotkaniu, na którym dyskutowano o rozwoju polskiej nauki, uczestniczył rektor SGH prof. Tomasz Szapiro

więcej

Likwidacja szkody pod lupą naukowców z SGH

Skąd się bierze różnica między wartością pojazdu a odszkodowaniem z ubezpieczenia? Naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zbadają ubezpieczenia komunikacyjne autocasco.

więcej

Nagroda Premiera RP dla prof. Marcina Kolasy

Wyróżniono go za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Nagrody przyznawane są także za osiągnięcia naukowo-techniczne i artystyczne.

więcej

​Konkurs: Czekamy na hasło 110-lecia SGH

Z okazji zbliżającej się rocznicy zapraszamy do konkursu na hasło, które towarzyszyć nam będzie przez cały jubileuszowy rok.

więcej

Zmarł prof. Sławomir Sztaba

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w nocy z dnia 31.08.2015 na 1.09.2015 zmarł prof. SGH dr hab. Sławomir Sztaba, prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, kierownik Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych, wieloletni pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ceniony specjalista mikro- i makroekonomii, teorii ekonomii oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Odszedł od nas zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały Szef i Przyjaciel.

więcej

Laureaci Studenckiego Nobla z SGH

​Nasi studenci zajęli miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nauk.

więcej

Rektor SGH na konsultacjach budżetowych z premier RP

We wtorek 25 sierpnia odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz i minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z przedstawicielami środowiska akademickiego. ​W spotkaniu, na którym dyskutowano o rozwoju polskiej nauki, uczestniczył rektor SGH prof. Tomasz Szapiro

więcej

Likwidacja szkody pod lupą naukowców z SGH

Skąd się bierze różnica między wartością pojazdu a odszkodowaniem z ubezpieczenia? Naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zbadają ubezpieczenia komunikacyjne autocasco.

więcej

Nagroda Premiera RP dla prof. Marcina Kolasy

Wyróżniono go za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Nagrody przyznawane są także za osiągnięcia naukowo-techniczne i artystyczne.

więcej

​Konkurs: Czekamy na hasło 110-lecia SGH

Z okazji zbliżającej się rocznicy zapraszamy do konkursu na hasło, które towarzyszyć nam będzie przez cały jubileuszowy rok.

więcej

 

 O Uczelni

 
 

 Badania naukowe

 
 

 Księgarnia SGH

 

Pełny katalog on-line

 

 Pobierz publikacje

 

Pełny katalog on-line

 
 

 Studia

 

Sześciosemestralne, stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, dające słuchaczom podstawową wiedzę teoretyczną i specjalistyczną oraz umiejętności metodyczne z zakresu wybranego kierunku studiów. Dyplom licencjata otwiera drogę do studiów magisterskich. Studia dostępne są także w języku angielskim.

Poznaj nowy kierunek: Global Business, Finance and Governance.

Więcej

Przeznaczone dla posiadaczy co najmniej dyplomu licencjata, stacjonarne lub niestacjonarne, czterosemestralne studia magisterskie integrują wiedzę z różnych dziedzin, w dużym stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie, m.in. planowania, podejmowania decyzji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Poznaj nowe kierunki: analiza danych – big data; badania i analizy społeczne; e-biznes; turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego; Advanced Analytics – Big Data; Global Business, Finance and Governance; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services.

Więcej

studia_podyplowe.jpeg133 programy studiów dla absolwentów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Studia oferowane przez Szkołę Główną Handlową wybiera aż 67% osób w wieku 25-36 lat. 7/10 naszych słuchaczy decyduje się ukończyć pierwsze studia właśnie u nas! Aż 75% wybiera studia w SGH by podnieść kwalifikacje zawodoweRekrutacja trwa.

Prestiż uczelni przyciąga studentów z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się unikatowe kierunki, niedostępne w konkurencyjnych polskich uczelniach. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku. Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Podyplomowe studia w SGH dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. Ogromny potencjał naukowy SGH doceniają podmioty gospodarcze, dla których uczelnia przygotowuje dedykowane programy nauczania.

Więcej

studiadoktoranckie.jpeg

Rekrutacja trwa. Zapoznaj się z naszą ofertą studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym – również w jęz. angielskim. Siedemnaście programów umożliwiających uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, a także stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o polityce publicznej.

Studia doktoranckie trwają od sześciu do ośmiu semestrów, prowadzone są przez Kolegia SGH.

Więcej

 

 Pozostałe programy

 
 

 Przydatne linki

 
 

 Praca w SGH

 

Oferty pracy na stanowiskach w jednostkach naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz w obsłudze, na które obecnie prowadzimy rekrutację.

www.sgh.waw.pl/praca

 

 
 

 Wydarzenia

 

 

 

 Prestiżowa uczelnia

 

​Nieprzerwanie od 1906 r. SGH oferuje studia najwyższej jakości. Dyplom SGH jest wyróżnieniem, o które co roku zabiegają kandydaci.

Ponad 15 000 studentów kształci się u nas każdego roku. 2000 z nich co roku opuszcza mury Uczelni z najnowszą wiedzą ogólną i specjalistyczną – poznaj SGH.  

 

 Czasopisma Naukowe

 
 

 Newsletter SGH

 

Informuje o sprawach organizacyjnych, zbliżających się konferencja​ch, wykładach, wydarzeniach w SGH, oraz o sukcesach studentów i pracowników naukowych SGH. Zapisz się na Newsletter SGH​

 

 Gazeta SGH

 

NR 6/15 (316)
 
 
 
 

ARCHIWUM >

 
 

 

 Kontakt i lokalizacja

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Jak dojadę?
 
centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
 
NIP: 525-000-84-07
REGON: 000001502