Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski

Tydzień polskiego biznesu i nauki w Nevadzie

​W dniach 13-17 marca odbył się Tydzień Polskiego Biznesu i Nauki w Nevadzie. Zorganizowany przez Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Polsko-Amerykańską Izbę Gospodarczą w tym stanie projekt o charakterze edukacyjno-polityczno-biznesowym był aktywnie wspierany przez Szkołą Główną Handlową w Warszawie, reprezentowaną przez prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską, dr. hab. Marcina Wojtysiaka-Kotlarskiego, prof. SGH oraz dr. hab. Pawła Pietrasieńskiego.

więcej

Budżet pracowniczy w SGH – głosowanie

Do czwartku 23 marca włącznie (do godz. 23:59) trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu pracowniczego. Pracownicy SGH mogą wybierać spośród 21 propozycji, oddając głos na maksymalnie trzy spośród nich. Na realizację projektów przeznaczono 100 tys. złotych.

więcej

Młodzi analitycy zwycieżyli w prestiżowym konkursie

​15 marca odbył się lokalny finał (czyli finał Polski) konkursu CFA Institute Research Challenge. Pierwsze miejsce zajął zespół z SGH w składzie Jan Mysłowski, Jan Nalbert, Grzegorz Rostkowski, Marta Krześlak i Piotr Raczkowiak. Zespół wspiera dr Piotr Czapiewski – opiekun SKN Analiz Rynkowych działającego przy Instytucie Bankowości, do którego należy trzech członków zwycięskiego zespołu. Finał europejski oraz światowy odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Pradze.

więcej

Zmarł profesor Władysław Leopold Jaworski

​Z żalem zawiadamiamy, że 12 marca zmarł Władysław Leopold Jaworski – wieloletni profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Władysław L. Jaworski urodził się w Wilnie 3 września 1929 roku. Od 1955 r. był związany ze Szkołą Główną Handlową (d. SGPiS) początkowo jako adiunkt, następnie docent, profesor nadzwyczajny, a od 1974 r. jako profesor zwyczajny. W latach 1969-1978 był dziekanem Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS. Był także kierownikiem Katedry Finansów oraz dyrektorem Instytutu Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej, a w latach 1993-2002 kierował Katedrą Bankowości. Ponadto w latach 1985-1989 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 1995-1999 zasiadał w radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 2003-2006 zasiadał w radzie nadzorczej PTE PZU SA. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pogrzeb odbędzie się 24 marca 2017 r. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godz. 11:15 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach (dawniej Wojskowy) ul. Powązkowska 43/45, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego. Autokar zostanie podstawiony na parkingu wewnętrznym przy budynku głównym SGH (przy wjeździe od al. Niepodległości) o godz. 10.00.

więcej

Stypendium Fulbrighta dla dr hab. Anny Matuszyk

Dr hab. Anna Matuszyk z Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH otrzymała stypendium badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie – Fulbright Senior Award. Stypendystka zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową.

więcej

Prof. Jerzy Menkes w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych

​9 marca prof. Jerzy Menkes – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH – odebrał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego nominację na członka Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. W wydarzeniu udział wziął rektor SGH prof. Marek Rocki.​

więcej

Tydzień polskiego biznesu i nauki w Nevadzie

​W dniach 13-17 marca odbył się Tydzień Polskiego Biznesu i Nauki w Nevadzie. Zorganizowany przez Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Polsko-Amerykańską Izbę Gospodarczą w tym stanie projekt o charakterze edukacyjno-polityczno-biznesowym był aktywnie wspierany przez Szkołą Główną Handlową w Warszawie, reprezentowaną przez prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską, dr. hab. Marcina Wojtysiaka-Kotlarskiego, prof. SGH oraz dr. hab. Pawła Pietrasieńskiego.

więcej

Budżet pracowniczy w SGH – głosowanie

Do czwartku 23 marca włącznie (do godz. 23:59) trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu pracowniczego. Pracownicy SGH mogą wybierać spośród 21 propozycji, oddając głos na maksymalnie trzy spośród nich. Na realizację projektów przeznaczono 100 tys. złotych.

więcej

Młodzi analitycy zwycieżyli w prestiżowym konkursie

​15 marca odbył się lokalny finał (czyli finał Polski) konkursu CFA Institute Research Challenge. Pierwsze miejsce zajął zespół z SGH w składzie Jan Mysłowski, Jan Nalbert, Grzegorz Rostkowski, Marta Krześlak i Piotr Raczkowiak. Zespół wspiera dr Piotr Czapiewski – opiekun SKN Analiz Rynkowych działającego przy Instytucie Bankowości, do którego należy trzech członków zwycięskiego zespołu. Finał europejski oraz światowy odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia w Pradze.

więcej

Zmarł profesor Władysław Leopold Jaworski

​Z żalem zawiadamiamy, że 12 marca zmarł Władysław Leopold Jaworski – wieloletni profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Władysław L. Jaworski urodził się w Wilnie 3 września 1929 roku. Od 1955 r. był związany ze Szkołą Główną Handlową (d. SGPiS) początkowo jako adiunkt, następnie docent, profesor nadzwyczajny, a od 1974 r. jako profesor zwyczajny. W latach 1969-1978 był dziekanem Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS. Był także kierownikiem Katedry Finansów oraz dyrektorem Instytutu Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej, a w latach 1993-2002 kierował Katedrą Bankowości. Ponadto w latach 1985-1989 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 1995-1999 zasiadał w radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 2003-2006 zasiadał w radzie nadzorczej PTE PZU SA. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pogrzeb odbędzie się 24 marca 2017 r. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godz. 11:15 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach (dawniej Wojskowy) ul. Powązkowska 43/45, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego. Autokar zostanie podstawiony na parkingu wewnętrznym przy budynku głównym SGH (przy wjeździe od al. Niepodległości) o godz. 10.00.

więcej

Stypendium Fulbrighta dla dr hab. Anny Matuszyk

Dr hab. Anna Matuszyk z Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH otrzymała stypendium badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie – Fulbright Senior Award. Stypendystka zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową.

więcej

Prof. Jerzy Menkes w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych

​9 marca prof. Jerzy Menkes – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH – odebrał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego nominację na członka Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. W wydarzeniu udział wziął rektor SGH prof. Marek Rocki.​

więcej

 

O Uczelni

 
 

Badania naukowe

 
 

Książki

 

Pełny katalog on-line

 

Księgarnia SGH

 

Pełny katalog on-line

 

Pobierz publikacje

 

Pełny katalog on-line

 
 

Studia

 

Zapraszamy na studia pierwszego stopnia na 6 kierunkach w języku polskim oraz 4 dostępnych w języku angielskim. Masz maturę? Dołącz do najlepszych i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej.

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 rozpocznie się 9 maja 2017 roku.

Więcej

Przeznaczone dla posiadaczy co najmniej dyplomu licencjata, stacjonarne lub niestacjonarne, czterosemestralne studia magisterskie integrują wiedzę z różnych dziedzin, w dużym stopniu rozwijają kompetencje menedżerskie, m.in. planowania, podejmowania decyzji, kierowania zespołami, prowadzenia negocjacji. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/2018 startuje się 9 maja 2017.

Więcej

studia_podyplowe.jpeg150 programów studiów dla absolwentów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Studia oferowane przez Szkołę Główną Handlową wybiera aż 67% osób w wieku 25-36 lat. 7/10 naszych słuchaczy decyduje się ukończyć pierwsze studia właśnie u nas! Aż 75% wybiera studia w SGH by podnieść kwalifikacje zawodoweRekrutacja trwa.

Prestiż uczelni przyciąga studentów z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się unikatowe kierunki, niedostępne w konkurencyjnych polskich uczelniach. Zajęcia odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje aktualną wiedzę, którą przekazujemy w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku. Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Podyplomowe studia w SGH dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. Ogromny potencjał naukowy SGH doceniają podmioty gospodarcze, dla których uczelnia przygotowuje dedykowane programy nauczania.

Więcej

studiadoktoranckie.jpeg

Studia doktoranckie dostępne są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym – również w jęz. angielskim. Piętnaście programów umożliwiających uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, a także stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o polityce publicznej.

Studia doktoranckie trwają od sześciu do ośmiu semestrów, prowadzone są przez Kolegia SGH.

Więcej

 

Pozostałe programy

 
 

Przydatne linki

 
 

Praca w SGH

 

Oferty pracy na stanowiskach w jednostkach naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz w obsłudze, na które obecnie prowadzimy rekrutację.

www.sgh.waw.pl/praca

 

 
 

Wydarzenia

 
 

Prestiżowa uczelnia

 

​Nieprzerwanie od 1906 r. SGH oferuje studia najwyższej jakości. Dyplom SGH jest wyróżnieniem, o które co roku zabiegają kandydaci.

Ponad 15 000 studentów kształci się u nas każdego roku. 2000 z nich co roku opuszcza mury Uczelni z najnowszą wiedzą ogólną i specjalistyczną – poznaj SGH 

 

Czasopisma Naukowe

 
 

Newsletter SGH

 

Informuje o sprawach organizacyjnych, zbliżających się konferencja​ch, wykładach, wydarzeniach w SGH, oraz o sukcesach studentów i pracowników naukowych SGH.

ARCHIWUM >​


 

Gazeta SGH

 
okładka gazety SGH nr 5/16 (326)
Nr 2 (335) 2017


  

ARCHIWUM >

 
 
 
 

Kontakt i lokalizacja

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Jak dojadę?
 
centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
 
NIP: 525-000-84-07
REGON: 000001502
Skrytka SGH w ePUAP: /SGH/skrytka

Spacer wirtualny po kampusie