Szkoła Nauk Aktuarialnych - kurs dokształcający

Szkoła Nauk Aktuarialnych jest współorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Szkoła jest przeznaczona dla aktuariuszy i specjalistów aktuarialnych pracujących w firmach ubezpieczeniowych. Jest to główne wydarzenie w kraju o charakterze edukacyjnym, dedykowane dla osób zajmujących się metodami ilościowymi w praktyce ubezpieczeniowej. W Szkole mogę także uczestniczyć wybitni studenci oraz pracownicy naukowi, którzy mogą ubiegać się o obniżoną opłatę.

W trakcie Szkoły przedstawiane są najnowsze światowe techniki aktuarialne oraz tematy cieszące się największym zainteresowaniem w Polsce. Wykładowcami są aktuariusze z wieloletnim doświadczeniem oraz profesorowie z dorobkiem z nauk aktuarialnych.

Program Szkoły, zakres tematyczny oraz czas trwania wykładów ustalane są w każdym roku.

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Ekonometrii

prof. dr hab. Łukasz Delong
p. 215, bud. M
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
tel. 22 564 9256
e-mail: ie@sgh.waw.pl