Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów

Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów dają możliwość zapoznania się zarówno z najnowszą teorią zarządzania zakupami w biznesie, jak również doświadczeniami wybitnych praktyków w ramach zajęć z analizami przypadków opartych na realnych problemach. 

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Praktyczne kompetencje – rozwijane przez analizę przypadków i na przykładach najlepszych praktyk biznesowych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – najlepsi, starannie dobrani wykładowcy akademiccy i doświadczeni praktycy biznesowi

dwie osoby ikona

Cenne relacje – współpraca w gronie ponad 500 absolwentów, elicie polskich menedżerów zakupów

Dlaczego warto?

 • Studia zostały od samego początku zbudowane na najlepszych wzorcach zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich, co zostało m.in. dostrzeżone przez obecne w Polsce filie i oddziały korporacji międzynarodowych oraz polskich liderów biznesu. 
 • Wpływ na tę opinię mają wspaniałe kariery menedżerskie absolwentów oraz ich ocena przez pracodawców i firmy headhunterskie. 
 • Program studiów o standardzie międzynarodowym został stworzony we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi z zagranicy oraz przy współudziale wybitnych polskich menedżerów zajmujących się zakupami w biznesie. 
 • Zajęcia prowadzą najlepsi, starannie dobrani wykładowcy akademiccy i doświadczeni praktycy biznesowi.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów adresowane są do menedżerów i specjalistów posiadających już doświadczenie biznesowe, w pierwszej kolejności do:

 • Menedżerów zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • kadry zarządzającej zakupami w instytucjach sektora publicznego,
 • członków zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za zakupy i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • analityków, koordynatorów i innych specjalistów w dziedzinie zakupów z kilkuletnim stażem pracy.

Program

 • Wprowadzenie do zarządzania zakupami w biznesie – 12 godz.
 • Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, strategie zakupowe – 20 godz.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, rachunkowość zarządcza – 18 godz.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, negocjacje w zakupach, zarządzanie relacjami z dostawcami – 22 godz.
 • Narzędzia analityczne w zakupach, e-sourcing, elektroniczne rynki zakupowe – 8 godz.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka zaopatrzenia – 18 godz.
 • Prezentacja i analiza praktyk biznesowych w zarządzaniu zakupami – 48 godz.
 • Zakupy a nowoczesne koncepcje zarządzania – 18 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH   
Katedra Logistyki

Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów od 2010 r. (18 zakończonych edycji, ponad 500 absolwentów). Od 1993 r. także Kierownik Podyplomowych Studiów Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (46 zakończonych edycji, ok. 2.200 absolwentów). Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1992–2021.

Kierownik Katedry Logistyki w latach 1992-2018. Prorektor SGH ds. badań i współpracy z zagranicą (1993-1996). Były wykładowca Community of European Management Schools oraz University of Minnesota. Były Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiceprzewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej PEKAES, członek innych rad nadzorczych, m.in. TVP i PLL LOT. Niezależny ekspert i doradca wielu instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych w dziedzinie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zakupów i transportu. Autor ponad 100 prac naukowych z dziedziny zarządzania, szczególnie transportu, logistyki, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw. 
„ ”

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • spełnienie wymogów formalnych (uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami w indeksie) oraz merytorycznych (uzyskanie zaliczeń, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych i seminaryjnych,
 • przygotowanie i przedstawienie pracy „połówkowej” - „przypadku na żywo”,
 • zaliczenie pisemne wybranych analiz przypadków
 • oraz pozytywna ocena pisemnej pracy końcowej i jej obrona).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty 10:00–17:30 i niedziele 8:00–15:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (wpłata jednorazowa).

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 26
e-mail: bocick@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Krzysztof Rutkowski
e-mail: krutki@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Logistyki
Sekretariat Podyplomowych Studiów Menedżerów Zakupów
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Logistyki

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:30 i niedziele 8:00–15:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł.
Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Rutkowski
e-mail: krutki@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 26
e-mail: bocick@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA