Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw dają możliwość zapoznania się zarówno z najnowszą teorią logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, jak również z doświadczeniami przedstawicieli biznesu w ramach analiz przypadków i przykładów praktyki.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – najlepsi, starannie dobrani wykładowcy akademiccy i doświadczeni praktycy biznesowi

Dokument z wykresami ikona

Praktyczne kompetencje – rozwijane przez analizę przypadków i na przykładach najlepszych praktyk biznesowych

dwie osoby ikona

Cenne relacje – w gronie ponad 2200  absolwentów, elicie polskich menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

Dlaczego warto?

 • Studia zostały od samego początku zbudowane na najlepszych wzorcach zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich, co zostało m.in. dostrzeżone przez obecne w Polsce filie i oddziały korporacji międzynarodowych oraz polskich liderów biznesu.
 • Wpływ na tę opinię mają wspaniałe kariery menedżerskie absolwentów oraz ich ocena przez pracodawców i firmy headhunterskie.
 • Program studiów o standardzie międzynarodowym został stworzony we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi z Europy, USA i Japonii oraz przy współudziale wybitnych polskich menedżerów zajmujących się zakupami w biznesie. 
 • Zajęcia prowadzą najlepsi, starannie dobrani wykładowcy akademiccy i doświadczeni praktycy biznesowi.

Czy dla mnie?

Studia adresowane są do menedżerów i specjalistów posiadających już doświadczenie biznesowe, w pierwszej kolejności do:

 • menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich,
 • członków zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • analityków, koordynatorów i innych specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.

Rekomendacje

Prowadzone od blisko 25 lat pod moim kierunkiem studia w Katedrze Logistyki zyskały opinię najbardziej prestiżowych w Polsce, zaś sama Katedra miano „Warszawskiej Kuźni Kadr Logistycznych”. Ocena taka została sformułowana nie przez ich organizatorów, lecz przez absolwentów Studiów, pracodawców, firmy headhunterskie i naszych partnerów biznesowych. Dlatego z przekonaniem zapraszam na studia do nas.

dr hab. Krzysztof Rutkowski
Kierownik studiów

Program

 • Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw – 18 godz.
 • Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie – 8 godz.
 • Specyfika logistyki zaopatrzenia, dystrybucji, międzynarodowej, globalnej i w sektorze usług – 20 godz.
 • Trendy rozwojowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw – 26 godz.
 • Zapasy, transport, składowanie, obsługa klienta, koszty w logistyce, wizyta w obiektach logistycznych – 32 godz.
 • Logistyka a nowoczesne koncepcje zarządzania – 8 godz.
 • Projektowanie systemów logistycznych i informacyjnych – 30 godz.
 • Prezentacja i analiza najlepszych praktyk biznesowych w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw – 38 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. SGH
Katedra Logistyki

Kierownik Studiów Podyplomowych Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw od 1997 r. (47 zakończonych edycji, ok. 2.200 absolwentów). Od 2010 r. także kierownik Studiów Podyplomowych Menedżerów Zakupów (18 zakończonych edycji, ponad 500 absolwentów). Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1992–2021. Kierownik Katedry Logistyki w latach 1992–2018.

Prorektor SGH ds. badań i współpracy z zagranicą (1993–1996). Były wykładowca Community of European Management Schools oraz University of Minnesota. Były Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiceprzewodniczący oraz Członek Rady Nadzorczej PEKAES, członek innych rad nadzorczych, m.in. TVP i PLL LOT. Niezależny ekspert i doradca wielu instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych w dziedzinie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zakupów i transportu. Autor ponad 100 prac naukowych z dziedziny zarządzania, szczególnie transportu, logistyki, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw.

Wykładowcy

Studia realizowane we współpracy z najlepszymi wykładowcami z dziedziny logistyki i zarządzania z SGH oraz licznym gronem wybitnych menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

„ ”

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie i złożenie 2 prac – połówkowej i końcowej, zgodnych z instrukcją i wymogami Studiów,
 • obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty 10:00–17:30 i niedziele 8:00–15:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (wpłata jednorazowa).

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 26
e-mail: bocick@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Krzysztof Rutkowski
e-mail: krutki@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa
Sekretariat Podyplomowych Studiów Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
al. Niepodległości 128, bud. C
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Logistyki

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty 10:00–17:30 i niedziele 8:00–15:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł.
Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Rutkowski
e-mail: krutki@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 26
e-mail: bocick@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA