Podyplomowe Studia Lean w Usługach

Podyplomowe Studia Lean w Usługach umożliwiają poznanie praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrożenia Lean w firmach usługowych.

Atuty kierunku
Certyfikat rulon ikona

Dodatkowe kwalifikacje – możliwość uzyskania dwóch certyfikatów Praktyka KAIZEN i KAIZEN Coacha II stopnia

Lista z zaznaczonymi wyborami ikona

Aplikowalna wiedza – praktyczne poznanie narzędzi do wdrażania Lean poprzez zajęcia warsztatowe

dwie osoby ikona

Cenne relacje – możliwość wymiany wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne branże

Dlaczego warto?

 • To pierwsze w Polsce studia skierowane do firm usługowych, które zapewniają możliwość uporządkowania wiedzy z zakresu Lean, oraz poznania praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrożenia Lean w tych firmach.
 • Dodatkowo filozofia Lean w połączeniu z Agile jest rekomendowana przedsiębiorstwom w warunkach kryzysu i niepewności otoczenia gospodarczego jako wspierająca utrzymanie i rozwój przedsiębiorstwa. 
 • Studia mogą również być istotnym elementem decydującym o rozwoju kariery, awansie w organizacji, a także o zmianie stanowiska. 
 • Program stworzony wspólnie z Kaizen Institute, który umożliwia zdobycie międzynarodowego certyfikatu Kaizen Coacha II stopnia oraz Praktyka Kaizen.

Czy dla mnie?

Potencjalni odbiorcy Podyplomowych Studiów Lean w Usługach to:

 • menedżerowie odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie firmą usługową (handlową, bankiem, firmą ubezpieczeniową, logistyczną, IT i telekomunikacją, szpitalem, jednostkami samorządu lokalnego itp.), działem, departamentem (w szczególności w zakresie obsługi klienta) bądź obszarem administracyjnym, 
 • pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, 
 • menedżerowie koordynujący zarządzanie łańcuchem dostaw, 
 • menedżerowie do spraw doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, 
 • dyrektorzy /kierownicy w zespole HR, 
 • menedżerowie do wdrażania zmian w przedsiębiorstwie,
 • właściciele firm.

Program

 • Japonia – kolebka kultury Lean 
 • Lean jako element strategii przedsiębiorstwa 
 • Elastyczne i funkcjonalne łańcuchy dostaw. Zmiany w otoczeniu globalnym 
 • Zarządzanie Lean. Podstawy 
 • Rodzaje marnotrawstwa w usługach i sposoby ich eliminacji 
 • Zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach usługowych – podejście Lean 
 • Motywowanie do działań w zakresie ciągłego doskonalenia (Kaizen Lean Coach) 
 • Zarządzanie przepływami w organizacjach usługowych. Podejście procesowe – podstawy 
 • Data Governance jako podstawa efektywnego przetwarzania informacji biznesowych. Modelowanie i analiza procesów biznesowych 
 • Narzędzia optymalizacji procesów (Value Stream Maping, Value Stream Design) 
 • Realizacja działań optymalizacyjnych (Kaizen Evant) 
 • Zarządzanie przepływami w organizacjach usługowych – podejście procesowe zaawansowane 
 • Podstawy zarządzania projektami 
 • Egzamin

Razem: 166 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”.

Ekspertka United Nations Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast oraz członkini Rady Programowej UNGC. Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGH oraz trenerów Kaizen Institute. 

 

Opinie o studiach

Poznając metody i narzędzia służące rozpoznawaniu i likwidowaniu marnotrawstwa na procesach usługowych, zafascynowałam się filozofią Kaizen. Przysłużyła się ona mojej firmie już na etapie realizacji projektu do obrony pracy dyplomowej, a to dopiero początek drogi. Wartością dodaną studiów podyplomowych „Lean w usługach” jest też uzyskanie certyfikatu Kaizen Coach, dzięki któremu będę mogła ponieść tę wiedzę dalej w świat.

Beata Kącka, CEO CKWB.pl
„Wartością dodaną Studiów Podyplomowych Lean w Usługach jest uzyskanie certyfikatu Kaizen Coach, dzięki któremu będę mogła ponieść tę wiedzę dalej w świat.”
Beata Kącka, CEO CKWB.pl
„Poznając metody i narzędzia służące rozpoznawaniu i likwidowaniu marnotrawstwa na procesach usługowych, zafascynowałam się filozofią Kaizen.”
Beata Kącka, CEO CKWB.pl

Rekrutacja

8. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów w trakcie ich trwania,
 • przystąpienie do egzaminu końcowego w formie ustnej, na który składa się:
  • prezentacja przed komisją egzaminacyjną przygotowanej wcześniej prezentacji nt. wdrożenia  poznanych/wybranych narzędzi Kaizen w firmie Słuchacza,
  • odpowiedź na 5 pytań z zakresu studiów.
 • Dodatkowo osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu KAIZEN Coacha przystępują do egzaminu pisemnego (test wiedzy) z zakresu wszystkich zajęć Kaizen.

 

Harmonogram

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–16:00.

W ramach studiów odbywają się 2 wizyty Ekspertów/Praktyków z firm usługowych wdrażających rozwiązania kaizen.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć w piątek w przypadku wizyty Eksperta/Praktyka (godz. 9:00 – 16:00).

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7600 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. Dodatkowo opłata pokrywa wydanie certyfikatu zrealizowania programu merytorycznego opartego na międzynarodowym licencjonowanym know how Kaizen Institute Poland, jak również certyfikatu zawodowego Kaizen Coacha w obszarze administracji rekomendowanego przez Kaizen Institute Consulting Group (po zdaniu dodatkowego egzaminu przez zainteresowanych).

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
e-mail: habrd@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Studia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w piątki 17:00–20:30 i soboty 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7600 zł (możliwe raty).
Partner
Halina Brdulak kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
e-mail: habrd@sgh.waw.pl

Kontakt

Informacje dla kandydatów udziela:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Katarzyna Faber
tel.: +48 22 564 93 70
e-mail: kfaber@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA