Studia Podyplomowe Kompetencje Zarządcze Architekta

Studia Podyplomowe Kompetencje Zarządcze Architekta przeznaczone są dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu  wymaganych kompetencji zarządczych w nowej roli architekta we współczesnych organizacjach.

Atuty kierunku
Rozwijanie zdolności ikona

Praktyczne kompetencje – dopasowane do potrzeb architektów oraz kierujących zespołami architektonicznymi

Ikona mówca i słuchacze

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy specjaliści w swojej dziedzinie w kraju oraz w skali międzynarodowej

Rynek ikona zielona

Renomowani partnerzy – Arcadis światowej klasy partner merytoryczny

Dlaczego warto?

 • Podczas zajęć przekazywana jest aktualna i ważna wiedza podnosząca kompetencje menedżerskie architektów.
 • Forma zajęć ma charakter aktywny, pozwalająca szybko przyswoić przekazywaną wiedzę i umiejętności.
 • Program studiów jest wynikiem współpracy i konsultacji z licznymi biurami architektonicznymi, firmami deweloperskimi oraz międzynarodowymi zrzeszeniami architektów. Jest skrojony na miarę.
 • Studia mają charakter unikatowy.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Kompetencje Zarządcze Architekta polecane są dla:

 • menedżerów, kierujących biurami architektonicznymi i zespołami architektów, zarówno samodzielnych, jak i będących częścią większych zespołów w organizacji.
 • osób, które ukończyły studia o kierunku architektura lub budownictwo i planują stworzyć zespół architektów lub otworzyć biuro architektoniczne.
 • menedżerów, którzy mają w zakresie merytorycznym realizację projektów architektonicznych, jako jeden z integralnych obszarów swojej działalności.

Informacje dodatkowe

 • o Arcadis

Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarcza swoim klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 36 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach. Firma wspiera wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie.

Rekomendacje

Gorąco polecam Studia Podyplomowe Kompetencje Zarządcze Architekta, które są ważne nie tylko dla architektów. Studia wypełniają ogromną lukę wiedzy związaną ze skutecznym prowadzeniem działalności biznesowej przez architektów w ramach biur projektowych, ale również jako działalności samodzielnej. Architekci to grupa zawodowa, która w ostatnich latach bardzo zyskała na znaczeniu na świecie oraz w Polsce. To od architektów w znacznej mierze zależy jak żyjemy. Praca architektów oparta jest na dialogu z otoczeniem i zróżnicowanymi grupami interesariuszy. Wymaga nowych kompetencji, zarówno związanych z komunikacją i organizacją własnej pracy, ale coraz częściej kluczowe staje się myślenie strategiczne w działaniach oraz świadomość możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy architekta. Studia zostały zaprojektowane w wyniku długich konsultacji z zarządzającymi biurami architektonicznymi (krajowymi i międzynarodowymi) oraz plejadą architektów, którzy poszukiwali wsparcia w zarządzaniu własną działalnością.

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

Bloki tematyczne:

 • Strategiczne podstawy pracy architekta (20 godz.)
 • Kompetencje menedżerskie i relacje interpersonalne architekta (28 godz.)
 • Organizacja pracy własnej i rozwój osobisty architekta (24 godz.)
 • Projektyzacja i zarządzanie zmianą (20 godz.)
 • Rachunkowość i  finanse w pracy architekta (16 godz.)
 • Aspekty prawne w pracy architekta (24 godz.)
 • Doskonalenie procesów w pracy architekta (24 godz.)
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy architekta (32 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra, Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności) oraz pełnomocnik  dyrekrora generalnego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ds. organizacji badań naukowych. Specjalizuje się w obszarze zarządzania strategicznego a w szczególności szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego.

Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią: współpraca merytoryczna z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Biuro Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu), instytucjami badawczymi (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), organizacjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. 2016–2022 kierownik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2022 pełnomocnik Zarządu Studio Vector S.A. Autorka i współautora licznych publikacji (krajowych i zagranicznych), projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym (m.in. była współautorką Strategii dla Polski w sektorze ICT). Inicjatorka oraz jeden z głównych koordynatorów projektu B+R w obszarze bezzałogowych statków powietrznych – BSP (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, NIAS, NASA i UBER) – jednego z największych projektów badawczych, kierowanych wspólnie przez polskie i amerykańskie jednostki badawcze.

Wykładowcy

Hubert Anysz zdjęcie
dr inż. Hubert Anysz, MBA

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki warszawskiej (1991) i Wspólnego Programu Magisterskiego MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana Champaigne (1995). 17 lat doświadczeń w budownictwie na stanowiskach od inżyniera budowy, kierownika projektu do dyrektora ds. marketingu, członka zarządu spółki, członka rady nadzorczej spółki (m.in. w Hochtief AG, Budokor SA, MPRD SA, PZ-Bud Sp. z o.o.).

Uprawnienia budowlane (1995), rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (od 2007), członek zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (od 2019). Od 2008 r. starszy wykładowca, a od 2018 r. adiunkt w Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie), współautor ponad 150 ekspertyz (w tym dla resortu sprawiedliwości) dotyczących głównie rozliczeń w budownictwie. Współautor 71 publikacji naukowych, recenzent blisko 200 artykułów naukowych. Członek kolegium redakcyjnego czasopism “Advanced Engineering Research” oraz “Operation Research in Engineering Research: Theory and Applications”.
zdjęcie wykładowcy studiów podyplomowych
dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności (Kolegium Zarządzania i Finansów) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Za pracę doktorską w roku 2000 otrzymała Nagrodę im. Karola Adamieckiego.

Jej habilitacja (Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne) została nagrodzona przez Polską Akademię Nauk w konkursie, jako najlepsza w zakresie nauk o zarządzaniu, obroniona w latach 2007-2009. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza uczelnią: współpraca merytoryczna z centralnymi urzędami państwowymi, instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych publikacji (krajowych i zagranicznych) projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Kierownik Studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2016-2022). Inicjatorka oraz jeden z głównych koordynatorów projektu B+R w obszarze bezzałogowych statków powietrznych - BSP (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, NIAS, NASA i UBER) – jednego z największych projektów badawczych, kierowanych wspólnie przez polskie i amerykańskie jednostki badawcze. Od 2016 roku Pełnomocnik dyrektora ds. organizacji badań naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.
zdjęcie wykładowcy studiów podyplomowych
dr Dominik Ludwiczyński


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania SGH. Założyciel oraz Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Strategic HR Business Partner w firmie handlowej - odpowiada za obszar zarządzania związany z zasobami ludzkimi; ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, a także opracowuje zintegrowane rozwiązania oraz zapewnia usługi odzwierciedlające cele biznesowe organizacji.

Na co dzień łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką biznesową. Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Trener i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem, wykładowca uczelni wyższych. Współautor książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”.
mgr Ewa Opolska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Organizacja i Zarządzanie. Stypendystka rządu kanadyjskiego w programie Master of Business Administration dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu. Stażystka L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris w obszarze strategii komunikacji instytucji z otoczeniem.

Odbyła staże naukowe w Londynie (Tack Training International) w zakresie marketingu i negocjacji handlowych oraz warsztaty w zakresie budowania wartości firmowych i wdrażania zmian organizacyjnych w Paryżu (Stratelium). Jest doświadczonym trenerem, prowadzącym zajęcia w dziedzinie zarządzania i marketingu dla menedżerów. Tworzy długofalowe projekty rozwojowe dla kadry zarządzającej. Jako konsultant i coach przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany strukturalne i organizacyjne. Realizuje cykle szkoleniowe, wspierające różnorodne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest podkreślanie znaczenia sprawnego wykorzystania narzędzi komunikacji w zarządzaniu ludźmi i procesach wdrażających zmiany organizacyjne. Stale współpracuje z EY Academy of Business w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w dziedzinie zarządzania. Współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzenia zajęć na menedżerskich studiach podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu.
dr Tomasz Śniegula, prof. ABSL i UNS

Associate Professor w „Apsley Business School London” oraz profesor Uczelni „Uczelni Nauk Społecznych”, od ponad 22 lat jest czynnym architektem i głównym projektantem prestiżowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej realizowanych w kraju i za granicą. Jako członek Royal Institute of British Architects, Architects Registration Board a także Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej od wielu lat rozwija sektor budowlany i branżę architektury.

Specjalizuje się w zarządzaniu realizacjami inwestycji i procesu projektowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz w formule „zaprojektuj i zarządzaj” a także zarządzaniem wielobranżowymi międzynarodowymi biurami projektów jako dyrektor zarządzający i główny projektant. Jest także specjalistą z tematyki zastosowania nowoczesnych metod zarządzania w sektorze budowlanym takich jak kanban, kaizen, lean i filozofii turkusowej organizacji a także z zastosowania najnowocześniejszych technologii, m.in. BIM, Automation in Design & Construction. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Royal Institute of British Architects, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Humanum i Apsley Business School London. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania w sektorze budowlanym i zastosowania nowoczesnych metodyk zarządczych w funkcjonowaniu wielobranżowych biur projektów a także realizacji międzynarodowych kontraktów inwestycyjnych. Obecnie piastuje funkcje dyrektora zarządzającego wielobranżowym biurem projektów oraz głównego projektanta w zintegrowanym biurze projektów międzynarodowego lidera budownictwa kubaturowego i generalnego wykonawstwa spółki Adamietz Sp. z o.o.
wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

Biegły rewident, dyplomowany księgowy, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor uczelni w Instytucie Rachunkowości SGH. Prowadzi zajęcia i promuje dyplomantów na wszystkich trybach studiów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. W praktyce gospodarczej pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Głównego Księgowego i Dyrektora Departamentu Operacyjno–Rachunkowego NBP oraz Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Obecnie jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także przedstawicielem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.  Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. teorii, historii i praktyki rachunkowości jednostki, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; badania sprawozdań finansowych oraz niezależności i etyki biegłego rewidenta, notyfikacji badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji.
 Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konsultant firm szkoleniowo-doradczych w zakresie diagnozy postaw pracowników, systemów motywacji oraz regulacji konfliktów. Współautor programu negocjacji realizowanego, od 1990 roku, na Studiach Podyplomowych SGH.

Kierownik Studiów Podyplomowych SGH nt.: Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego”, współfinansowanego ze środków UE. Autor wielu publikacji z zakresu przywództwa, kultury organizacyjnej i negocjacji. Najważniejsze z nich to: A. Winch, S. Winch, Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010 oraz S. Winch, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2016.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Studia w likwidacji.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.


Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00.

 • Planowane rozpoczęcie zajęć – październik 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8900 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 5400 zł – płatna przy zapisie na studia,
II rata: 3500 zł – płatna do 25 lutego 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
tel.: +48 885 835 351
tel.: +48 22 564 73 14
e-mail: katarzyna.uljasz-rawa@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
e-mail: cygler@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 8900 zł (możliwe raty).
PARTNERZY
zdjecie kierownika studium podyplomowego
kierownik studiów

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
e-mail: cygler@sgh.waw.pl

sekretarz studiów

mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
tel.: +48 885 835 351
tel.: +48 22 564 73 14
e-mail: katarzyna.uljasz-rawa@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe