Studia Podyplomowe Marketing Sportu

Studia Podyplomowe Marketing Sportu dostarczają unikatowej wiedzy na temat zastosowania marketingu w organizacjach sportowych oraz możliwości wykorzystania marketingu przez sport przez firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Unikatowy program – pierwszy w Polsce, z systematycznie aktualizowanymi przedmiotami na temat marketingu sportu

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wykładowcy to doświadczeni praktycy z organizacji sportowych i firm konsultingowych

dwie osoby ikona

cenne relacje – zapewniona interakcja z wykładowcami i wymiana doświadczeń między między słuchaczami

Dlaczego warto?

 • Są to pierwsze w Polsce, stworzone w 2005 roku unikatowe studia z systematycznie aktualizowanymi przedmiotami na temat marketingu sportu, które wraz z komplementarnymi studiami podyplomowymi „Zarządzanie w sporcie” pozwalają pozyskać pełną wiedzę niezbędną menedżerom sportu, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji realizujących działania biznesowe przez sport. 
 • Większość zajęć prowadzą praktycy z organizacji sportowych i firm konsultingowych, w tym także absolwenci tych studiów, którzy są doświadczonymi menedżerami. 
 • Warto dodać, że wielu absolwentów pełni funkcje kierownicze w organizacjach sportowych i w strukturach samorządów lokalnych zajmujących się sportem.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Marketing Sportu są skierowane do osób odpowiadających za działania marketingowe na styku biznesu i sportu, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na ten temat, a w szczególności do:

 • menedżerów klubów sportowych i innych organizacji sportowych – związków sportowych, lig sportowych, obiektów sportowych,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes nawiązując do sportu, czyli przede wszystkim sponsorów sportu,
 • sportowców w ramach tzw. dwutorowej kariery, którzy chcą połączyć karierę sportową z nauką akademicką,
 • sportowców kończących karierę, którzy są zainteresowani pracą w organizacjach sportowych jako trenerzy menedżerowie,
 • osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się sportem w swoich środowiskach lokalnych,
 • przedstawicieli mediów tradycyjnych i nowoczesnych, którzy współpracują z organizacjami sportowymi,
 • wszystkich osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem sportu.

Program

 • Podstawy marketingu
 • Marketing usług
 • Kształtowanie wizerunku marki organizacji sportowej
 • Rynek sportu w Polsce i na świecie
 • Prawne uwarunkowania marketingu sportu
 • Rynek mediów w Polsce
 • Koncepcja marketingu sportu
 • Uwarunkowania i zakres marketingu sportu
 • Marketing sportowy w strategii marketingowej firmy i organizacji sportowej
 • Wykorzystanie marketingu doświadczeń na rynku sportu
 • Innowacyjna strategia marketingu sportu
 • Sponsoring jako partnerstwo sportu i biznesu
 • Model tworzenia strategii biznesowej klubu sportowego
 • Sponsoring sportu jako narzędzie pozyskiwania środków finansowych oraz metody oceny jego skuteczności i efektywności
 • Sponsoring sportu – planowanie, realizacja i kontrola efektów
 • Funkcje rzecznika prasowego w działaniach public relations organizacji sportowej
 • Zarządzanie marką przez organizacje sportowe
 • Analityka w procesie tworzenia wizerunku sportowców
 • Wielokanałowe komunikowanie marketingowe organizacji sportowych
 • Zastosowanie  marketingu sportu w klubie sportowym
 • Serwisy sportowe jako platformy komunikacji marek
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w sporcie
 • Relacje organizacji sportowych z mediami
 • Sponsoring sportu w strategii marketingowej przedsiębiorstw
 • Marketing międzynarodowych imprez sportowych
 • Uwarunkowania kulturowe marketingu sportu
 • CSR – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych

Razem: 168 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Sznajder
współpracownik
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Twórca studiów podyplomowych „Marketing sportu” i „Zarządzanie w sporcie”. W działalności naukowej i dydaktyczno-szkoleniowej zajmuje się problematyką marketingu. Koncentruje się na takich aktualnych trendach w marketingu i zarządzaniu, jak euromarketing, alianse marketingowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu i zarządzaniu oraz marketing sportu.

Autor i współautor ponad 20 książek na te tematy, w tym pionierskich książek o marketingu sportu, sponsoringu i tzw. nowych technologii w marketingu. Współpracuje z różnymi organizacjami sportowymi, był członkiem Zespołu Analiz PZPN – pierwszego w polskim sporcie banku informacji, uczestniczył w pracach Komisji Marketingu PKOl oraz Wydziału Marketingu Polskiego Związku Siatkówki. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu sportu, był członkiem zespołu ekspertów przy pozyskaniu sponsora tytularnego Stadionu Narodowego. Jest członkiem kapituły rankingu 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie.

Wykładowcy

Andrzej Sznajder zdjęcie
prof. dr hab. Andrzej Sznajder

Twórca Studiów Podyplomowych Marketing Sportu i Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Sporcie. W działalności naukowej i dydaktyczno-szkoleniowej zajmuje się problematyką zarządzania i marketingu. Koncentruje się na takich aktualnych trendach w zarządzaniu i marketingu, jak euromarketing, alianse marketingowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu., marketing i zarządzanie w sporcie.

Autor i współautor ponad 20 książek na te tematy, w tym pionierskich książek o marketingu sportu, sponsoringu i tzw. nowych technologii w marketingu. Współpracuje z różnymi organizacjami sportowymi, był członkiem Zespołu Analiz PZPN – pierwszego w polskim sporcie banku informacji, uczestniczył w pracach Komisji Marketingu PKOl oraz Wydziału Marketingu Polskiego Związku Siatkówki. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu sportu, był członkiem zespołu ekspertów przy pozyskaniu sponsora tytularnego Stadionu Narodowego. Jest członkiem kapituły rankingu 50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie. 
 Marzanna K. Witek-Hajduk zdjęcie
prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk

Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Od wielu lat juror/członek Rady Marek Superbrands Polska. Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych, w tym finansowanych przez NCN, dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu.

Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. na temat zarządzania marką, modeli biznesu i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw”, „Alianse marketingowe Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności”, „Relacje między producentami a detalistami Kontekst modeli biznesu”, „Internet a zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw”, „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”. Laureatka licznych nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, TNOiZ – za monografię habilitacyjna oraz nagród Rektora SGH.
Lidia Danik zdjęcie
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Specjalistka w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego. Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Wykładowca przedmiotów takich jak: marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Członkini EIBA oraz AIB. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną.
Tadeusz Kowalski zdjęcie
dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. UW

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawca, specjalizuje się w badaniach z zakresu ekonomiki mediów, zarządzania mediami, mediów społecznościowych. Były wieloletni ekspert Rady Europy w dziedzinie pluralizmu i nowych technologii komunikowania., dyrektor Filmoteki Narodowej, członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmotek, członek Rady Nadzorczej telewizji publicznej.

Autor licznych publikacji, w tym: „Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego”, „Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów”, „Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce”, „Zarządzanie w mediach” 
Zygmunt Waśkowski zdjęcie
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Marketingu i jednocześnie Kierownik Katedry Strategii Marketingowych. Współzałożyciel, a obecnie Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Problematyka naukowo-badawcza: marketing sportowy, zarządzanie w sporcie, strategie marketingowe przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu. Autor około 100 publikacji z tego zakresu. Organizator cyklicznych, ogólnopolskich konferencji poświęconych problematyce organizacji i zarządzania imprezami biegowymi (dotychczas 7 edycji). Od 6 lat prowadzi badania na polskim rynku biegowym pt. „Profil polskiego biegacza”.

Biegacz z 35-cio letnim doświadczeniem, pasjonat biegania, do tej pory ukończył 22 maratony. Kontakty z praktyką gospodarczą: szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, m.in.: komunikacja międzyludzka, wystąpienia publiczne, kształtowanie wizerunku własnego, zarządzanie zespołem, przywództwo i liderowanie.  Doradztwo: opracowywanie strategii marketingowych (przede wszystkim MŚP), programów partnerskich, planów marketingowych, zarządzanie relacjami z interesariuszami, zarządzanie wizerunkiem firmy. 
Grzegorz Botwina zdjęcie
dr Grzegorz Botwina

Specjalizuje się w tematyce good governance oraz społecznej odpowiedzialności w sporcie.  Grzegorz jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezesem zarządu Institute for Sport Governance – think tanku wspierającego rozwój organizacji sportowych. Prowadził wiele projektów w obszarze sportu w Polsce oraz międzynarodowo m.in. Akademia Zarządzania Sportem, Dual Career for Junior Athletes, Sport Governance Codification Convergence.

W latach 2018-2020 był kierownikiem Zakładu Zarządzania i Organizacji Treningu w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.  W obszarze społecznej odpowiedzialności współpracuje z takimi podmiotami jak: Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, Lega Pallavolo, Rugby World Cup France 2023. 
Marcin Animucki zdjęcie
mgr Marcin Animucki

Prezes zarządu Ekstraklasa SA. Menedżer sportowy i ekspert w zakresie praw mediowych, w wymiarze krajowym i międzynarodowym.Od blisko 20 lat zarządza organizacjami sportowymi na najwyższym szczeblu w kraju. Jest też zaangażowany w rozwój europejskiego futbolu na najwyższym szczeblu poprzez aktywność w międzynarodowych organizacjach piłkarskich. W zarządzie Ekstraklasy od 2012 roku, a od 2017 wfunkcji prezesa zarządu.

Odpowiada za procesy strategiczne, w tym sprzedaż scentralizowanych praw mediowych i marketingowych oraz rozwój technologiczny ligi (wdrożenia m.in. technologii 4K UHD, własny serwis OTT Ekstraklasa.TV). Ekstraklasa pod jego kierunkiem bije rekordy przychodów i jest postrzegana jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się lig w Europie. Od 2018 r. jest członkiem zarządu European Leagues – organizacji zrzeszającej blisko 30 lig piłkarskich z całego kontynentu (w 2021 wybrany na kolejną kadencję). Od 2019 r. działa w Komitecie UEFA ds. Fair Play i Społecznej Odpowiedzialności, zaś od 2020 w GrupieRoboczej UEFA/European Leauges ds. Rozwoju Biznesowego.W latach 2009v2016 był członkiem zarządu PZPN, zaś w latach 2008–2012 sprawował funkcję prezesa zarządu klubu piłkarskiego RTS Widzew Łódź. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W sport angażuje się także w czasie wolnym. Aktywnie uprawia m.in. koszykówkę, judo i kitesurfing.
Łukasz Gąsiorowski zdjęcie
mgr Łukasz Gąsiorowski

Przedsiębiorca, pasjonat marketingu sportowego związany z branżą od 14 lat. Aktualnie CEO Software House NEUTRICA, w której z pasją rozwija projekty na styku technologii i sportu w tym projekt budowy zautomatyzowanego systemu nagrywania wydarzeń sportowych z użyciem sztucznej inteligencji oraz systemu do zarządzania klubami oraz ligami sportowymi.

Współpracował z szeregiem organizacji sportowych, w tym UEFA w ramach UEFA Euro 2012, UEFA Euro 2020 oraz UEFA Champions League Finals. Manager z tytułem E-MBA prestiżowej uczelni ESMT w Berlinie, ale przede wszystkim człowiek z misją. Życie w harmonii ja-rodzina-praca-natura to jego największa idea, którą promuje wśród pracowników i otoczenia.
Michał Gniatkowski zdjęcie
mgr Michał Gniatkowski

Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych na SGH – Podyplomowego Studium Marketingu Sportu (studia ukończone w 2010). Były Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (Wlkp. ZPN) i radca prawny Wlkp. ZPN; były członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów  PZPN (rekomendowany przez Polski Związek Piłkarzy), aktualnie Członek Zarządu, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Projektów Obiektów Wlkp. ZPN, członek Komisji Licencji Klubowych PZPN.

Pracował nad wieloma umowami zawodniczymi, transferowymi, sponsorskimi i z zakresu image rights. Współpracuje z firmą aktywną w obszarze sponsoringu sportowego. Brał udział w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych w formie spółek z o.o. Uczestniczył w pracach nad zmianami statutów związków sportowych, a także w walnych zgromadzeniach takich organizacji oraz klubów sportowych. Występował w toku procedur nadzorczych nad stowarzyszeniami i związkami sportowymi. Występował w sporach prawnych z udziałem klubów i związków sportowych (przed organami krajowymi i zagranicznymi). Ma doświadczenie w obsłudze prawnej klubów sportowych (m.in. piłkarskich i siatkarskich). Członek rady programowej fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i sportu. Prelegent na konferencjach z zakresu prawa sportowego i marketingu sportu. Wykładowca na kursach dla trenerów, instruktorów sportu i menedżerów sportu oraz na Podyplomowym Studium Marketingu Sportu SGH w Warszawie. Współautor strony @prawoisport na Facebooku.
Karol Flaziński zdjęcie
mgr Karol Flaziński

Założyciel inicjatywy SportsTech Poland budującej ekosystem nowych technologii przeznaczonej do branży sportowej w Polsce. Właściciel i zarządzający firmą Global SportsTech. W raporcie The European SportsTech Report 2020 znalazł się wśród grupy 40 europejskich liderów SportsTech. Autor publikacji pt. „Stopień cyfryzacji klubów piłkarskich z Lotto Ekstraklasy S.A. w sezonie 2018/2019″ oraz prowadzący podcast pt. “O technologiach w sporcie”.

Jest wykładowcą na podyplomowych studiach na kierunku “Marketing Sportu” w SGH w Warszawie prowadząc przedmiot Technologie informacyjne w sporcie. Prowadził szereg projektów dotyczących tworzenia nowych produktów w branży IT oraz elektronice użytkowej RTV. Zarządzając kategorią Sony Walkman współpracował bezpośrednio z takimi markami jak: Audioteka, Disney, Red Bull przygotowując nowe rozwiązania oraz oferty dla wybranych segmentów rynku rozrywki. Absolwent studiów magisterskich Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Marketingu w Sporcie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mentor, wizjoner, strateg oraz pasjonat nowych technologii.
Tomasz Koprowski zdjęcie
mgr Tomasz Koprowski

Ekspert marketingu sportowego. Doradca dla organizacji oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w świecie sportu oraz biznesu. Posiada ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu marketingu sportowego, sponsoringu oraz organizacji wydarzeń sportowych. Pracując dla jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce – Skry Bełchatów, zrealizował wiele projektów o randze krajowej oraz międzynarodowej. Swoim know-how chętnie dzieli się z innymi podczas wykładów, kongresów oraz konferencji.

Aktywnie zaangażowany oraz realizujący liczne projekty w siatkówce. Od dekady odpowiedzialny za budowanie marki PGE Skry Bełchatów, realizację umowy sponsorskiej z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz kreowanie wizerunku zawodników Klubu. Od 2016 roku w składzie Wydziału Strategii Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W 2020 roku rozpoczął swoją działalność w Prezydium Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, gdzie przewodniczy Departamentowi Marketingu. Reprezentując bełchatowską Skrę brał udział w spotkaniach Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV), gdzie dzielił się swoim doświadczeniem w organizacji meczów Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. Zauważając dynamicznie zmieniający się świat sportu oraz rozwój marketingu w tym zakresie, jako prelegent oraz ekspert brał udział w konferencjach, m.in. Dni Marketingu Sportowego, Dni Biznesu w Sporcie, Sportworking,  Prowadzi również wykłady na Podyplomowych Studiach Marketingu Sportu oraz Zarządzania w Sporcie na SGH, Podyplomowych Studiach Managera Sportu na Uniwersytecie Jagielońskim, WSZiA w Opolu. Autor artykułów z zakresu marketingu sportowego, beneficjent projektów Barca Innovation Hub. Działając z ramienia agencji marketingu sportowego Sport4Brands współpracuje z klubami sportowymi (piłka nożna, piłka ręczna, futsal), sportowcami (siatkówka, boks, piłka nożna) oraz przedsiębiorstwami zaangażowanymi w wybrane projekty sponsoringowe. Członek Zarządu Stowarzyszenia Sport Biznes Polska, współzałożyciel grupy tematycznej na Facebook – Marketing Sportu i Media Sportowe.
Marek Kubisiak zdjęcie
mgr Marek Kubisiak

Były dyrektor marketingu FC Barcelona Escola Varsovia, ekspert marketingu w OTCF, obecnie związany z branżą eventów motoryzacyjnych, autor bloga o marketingu sportu.

Kamil Kukułka zdjęcie
mgr Kamil Kukułka

Założyciel i Główny Konsultant Sport Innovation, pionierskiej w Polsce firmy doradczej wyspecjalizowanej w komercjalizacji aren i imprez sportowych. Od 2006 roku realizował projekty z zakresu sprzedaży, marketingu i sponsoringu w Polsce i m.in. w Meksyku. Założyciel grupy NamingRights.pl zaangażowanej w kilkanaście projektów naming rights zrealizowanych do tej pory w Polsce. Pełnił rolę m.in. Dyrektora Generalnego IAAF Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Sopot 2014, oficjalnego agenta sponsoringowego IWGA The World Games WROCŁAW 2017, obecnie także Doradca Zarządu ds. komercjalizacji hali ERGO ARENA w Gdańsku/Sopocie.

Opracował autorską metodologię wyceny wartości marketingowej praw do nazwy „Arena Naming Rights”, a także procedurę ewaluacji sprzedażowej efektywności sponsoringu. Autor licznych publikacji i raportów m.in.: „Efektywne Naming Rights w Polsce”, „Komercjalizacja i operatorzy aren sportowych” oraz „Strategie aktywizacji praw sponsorskich”. Prowadzi szkolenia na temat m.in. zarządzania oraz marketingu obiektów i imprez sportowych, a także strategii sponsoringowych. Aktualnie wdraża rozwiązania z zakresu nowych technologii, m.in. blockchain i NFT (Non-Fungible Tokens), czyli własnego tokena niewymienialnego pozwalającego zaoferować fanom unikalne prawa, usługi i kolekcje w ramach emisji tokenów danej organizacji sportowej i sportowca. Wcześniej zarządzał krajowym oddziałem międzynarodowej organizacji studenckiej w roli Prezydenta AIESEC Polska. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Jakub Kwiatkowski zdjęcie
mgr Jakub Kwiatkowski

Od kilkunastu lat związany jest z branżą medialną i sportową. Od 2012 roku pracuje w Polskim Związku Piłki Nożnej jako rzecznik prasowy, a od lipca 2018 roku zajmuje również stanowisko team managera piłkarskiej reprezentacji Polski. Kwiatkowski ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Już w trakcie nauki rozpoczął pracę dziennikarza sportowego w Radiu Dla Ciebie, skąd w 2000 roku trafił do Radia Zet.

Z zawodem dziennikarza rozstał się w 2002 roku, kiedy zaczął pracować w polskim oddziale telewizji Eurosport jako PR Manager. Stanowisko to piastował przez siedem lat. Od grudnia 2009 do listopada 2011 zajmował stanowisko rzecznika prasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki będąc jednocześnie doradcą w gabinecie politycznym ministra Adama Giersza. Aktywność zawodowa Jakuba Kwiatkowskiego nie ogranicza się wyłącznie do terenu Polski. Od 2015 roku pełni również obowiązki UEFA Media Officera m.in. podczas meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Dotychczas współpracował z największymi klubami piłkarskimi w Europie, w tym m.in. z Realem Madryt, FC Barceloną, Atletico Madryt, Manchesterem United, Manchesterem City, Borussią Dortmund, Juventusem Turyn, Arsenalem Londyn, Chelsea i Tottenhamem Londyn.  
Artur Łobanowski zdjęcie
mgr Artur Łobanowski

Prezes Zarządu Sponsoring Expert Sp. z o.o. założonej w roku 2001. Wykładowca i współtwórca programu studiów podyplomowych „Marketing sportu” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Gospodarki Światowej). Współtwórca metody oceny skuteczności dotarcia marki Sponsor Brand Index. Współautor kompleksowego badania rynku Sponsoring Monitor (ARC Rynek i Opinia).

Współtwórca systemu monitoringu i wyceny kontentowej wartości marki opartego na rozwiązaniach informatycznych Brand Signals. Zajmując się na co dzień ogólnie pojętym rozwijaniem rynku sponsoringu w Polsce, współtworzył politykę komunikacji marketingowej oraz wprowadzał standardy ewaluacji sponsoringu m.in. dla takich marek jak PKN Orlen, PKO BP, PGE Polska Grupa Energetyczna, Totalizator Sportowy, ENERGA, Sony, PZU, etc. Brał udział w realizacji najważniejszych projektów sponsoringowych w Polsce np.: XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (lata 2014–2016), PGE Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion Energa Gdańsk w Gdańsku, Polacy w Rajdzie Dakar, grupa sportowa PKN Orlen, grupa sportowa Lotto Team, etc.
Przemysław Matyjaszczyk zdjęcie
mgr Przemysław Matyjaszczyk

Ponad 13 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu marketingu online. Wiedza i doświadczenie oraz zrozumienie świata marketingu i sprzedaży zdobyte na przestrzeni ostatnich kilku lat otworzyły mu drogę̨ do prowadzenia wykładów w ramach podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania dla Menedżerów Sprzedaży na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wykładów poruszał tematykę̨ wsparcia procesu sprzedaży z wykorzystaniem marketingu internetowego.

Obecnie w ramach Sportfive doradza firmom w zakresie sponsoringu sportowego, który efektywnie wpływa na rozpoznawalność́ marki i jej produktów. Współtwórca pierwszego w Polsce projektu umożliwiającego trenerom piłki nożnej analizę treningu dzięki nagraniom z drona. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jakub Myszkorowski zdjęcie
mgr Jakub Myszkorowski

Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytety Warszawskiego, gdzie kontynuował naukę na studiach doktoranckich. Posiadacz dyplomu trenerskiego UEFA A. Ukończył liczne kursy związane z zarządzaniem w profesjonalnym sporcie, w tym Football Business Fundamentals organizowany przez Instytut Johana Cruyffa oraz Football Management w League Managers Association School of Football Management.

Jest autorem ponad 100 artykułów dedykowanych treningowi piłkarskiemu oraz zarządzaniu i komunikacji w organizacjach sportowych. Współautor książki „Postfutbol. Antropologia piłki nożnej”. Jako trener i analityk pracował w sztabach wielu drużyn, w tym Polonii Warszawa, Floty Świnoujście oraz Pogoni Siedlce. Pracował długo w Prozone Sports Ltd, a następnie w STATS LLC. Obecnie jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w STATSCORE.   
Urszula Pawlak zdjęcie
mgr Urszula Pawlak

Senior Omnichannel Activation Manager i praktyk marketingu z 13 letnim doświadczeniem w największych globalnych brandach zaczynając od Orange przez Samsung i obecnie Reebok.  Absolwentka Warszawskiej Szkoły Reklamy  oraz Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Moderator i wyznawca metody Design Thinking. Specjalizuje się zarówno w  digital  jak i trade marketingu.

Zainteresowanie marketingiem sportowym rozpoczęło się od Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 których Samsung byl partnerem technologicznym. Pasjonatka samorozowoju, neuromarketingu oraz badań zmieniających się generacji ludzkich i ich wykorzystania w marketingu. Przyszły pilot samolotów ultralekkich. 
Adam Pawlukiewicz zdjęcie
mgr Adam Pawlukiewicz

Koordynuje pracę działów badań i rozwoju w firmie Pentagon Research, z którą współpracuje od 2012 roku. Jest twórcą rankingu „50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie”, który rokrocznie publikuje razem z magazynem Forbes, będąc jednocześnie jego felietonistą. Pracował podczas Mistrzostw Świata 2018 FIFA w Rosji i 2014 w Rio de Janeiro w Brazylii, był także członkiem portorykańskiej misji olimpijskiej podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Wcześniej – FIFA Puchar Konfederacji 2013 (również w Brazylii), a także w sieci hoteli Hilton Worldwide w Stanach Zjednoczonych.

Jego hobby to prowadzenie kanał sportowego Total Sport posiadającego kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Doradza sportowcom, reprezentantom Polski z zakresu wizerunku i obecności w mediach. Magister nauk o kulturze fizycznej, absolwent i doktorant na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski, AWF we Wrocławiu, Uczelnia Vistula, SGH). Współpracuje z Cambridge Innovation Center. Pentagon Research to firma badająca efektywność sponsoringu sportowego i wydarzeń kulturalnych, świadczy także usługi doradcze w obszarze sponsoringu i marketingu sportowego. Jest partnerem technologicznym Nielsen Media Research. Wyniki badań Pentagon Research wykorzystują m.in.: UEFA, PZPN, niemiecka Bundesliga piłkarska, IAAF czy spółki notowane w ramach indeksu giełdowego WIG20. 
Bohdan Pawłowicz zdjęcie
mgr Bohdan Pawłowicz

Od ponad 25 lat związany z rynkiem komunikacji marketingowej w Polsce. Wykładowca komunikacji marketingowej Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, SGH i Uniwersytetu SWPS. Wiele lat członek rady nadzorczej (wcześniej zarządu) IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.  III kadencję arbiter KER-u Komisji Etyki Reklamy. Pasjonat sportu i marketingu sportowego – w latach 2008–2010 r. był dyrektorem marketingu KPS Skry Bełchatów – wówczas jednego z najlepiej zorganizowanych klubów sportowych w Polsce, dwukrotnego klubowego wicemistrza świata, siedmiokrotnego Mistrza Polski, zdobywcy nagrody marketingu sportowego – Złotego Demesa.

W latach 2006–2011 był prezesem zarządu Aart Design – polskiego oddziału francuskiej agencji specjalizującej się w tworzeniu systemów identyfikacji wizualnej i broadcast designu. Współautor kilkunastu systemów identyfikacji i opraw telewizyjnych (lcoffee, TVP Info, KPS Skra, Belsat, TVP Polonia, PZHiPBM, Travel Time, TVP Seriale, Festiwal Nauki Warszawie, Technoport, itd.).  Wielokrotny członek rozmaitych jury, członek i założyciel akademii Webstar Festiwal i uczestnik Akademii Impactora – nagród przemysłu reklamowego. Członek i przewodniczący (2009) jury Złotych Orłów. Członek jury – akademii marketingu sportowego DEMES oraz Kapituły Marek SUPERBRANDS. W latach 2003–2007 pracował jako Dyrektor Generalny IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce, gdzie współtworzył i nadzorował realizację długofalowego programu „Marketing dla przyszłości”, w ramach którego prowadzona była kampania „Pij mleko! Będziesz wielki.”. Z ramienia IAA współtwórca Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i KER. Obecnie pracuje jako Doradca Z-cy Dyrektora NASK – Państwowego Instytutu Badawczego ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Przetwarzania Danych. 
Tomasz Redwan zdjęcie
mgr Tomasz Redwan

Jeden z współtwórców i pierwszych wykładowców Podyplomowego Studium Marketingu Sportu związany z nim od samego początku w roku akademickim 2005/2006. Pionier marketingu sportowego w Polsce. Dyrektor w Polskim Komitecie Olimpijskim, członek Zarządu Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Dyrektor marketingu największych zawodowych turniejów tenisowych: Warsaw Cup by Heros, J&S Cup, Idea Prokom Open. Współtwórca i kreator marketingu w Polskiej Siatkówce.

Wieloletni dyrektor marketingu w Polskim Związku Piłki Siatkowej i Polskiej Ligi Siatkówki. Dyrektor marketingu największych imprez siatkarskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, Finałów Ligi Światowej. Wykładowca na wielu uczelniach polskich i zagranicznych, uczestnik niezliczonej liczby branżowych konferencji marketingowych. Doradca polskich związków sportowych, klubów i indywidulanych sportowców. Konsultant strategii i działań marketingowych wykorzystujących sport w licznych polskich przedsiębiorstwach. Fan sportu, znawca psychologii sportowej, miłośnik dobrej kuchni i podróży „za jeden uśmiech”. 
Tomasz Rusek zdjęcie
mgr Tadeusz Rusek

Od ponad jedenastu lat zajmuje się budowaniem strategii biznesowych. Skupia się na efektach pracy a nie samym działaniu. Pracował zarówno dla kultowych marek takich jak Tyskie, Kross, Wyborowa czy Ballantine’s jak i mniejszych graczy na rynku czy organizacji niezwiązanych ze światem biznesu jak Warsaw Pet House, Fundacja Espanola.

Swoją wiedzę z obszaru biznesu wykorzystywał wspierając kluby piłkarskie: Legia oraz Polonia Warszawa. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od 2015 roku i do dziś uczy słuchaczy studiów podyplomowych przygotowywania własnej strategii biznesowej.
Tomasz Wolfke zdjęcie
mgr Tomasz Wolfke

Redaktor i dziennikarz sportowy z tytułem magistra, uzyskanym w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1991 roku. Rocznik 1961; ma już blisko 40-letnie, „wielobranżowe” doświadczenie w mediach i public relations – w szczycie kariery przez 6 lat z-ca red. naczelnego „Przeglądu Sportowego”.

Specjalizuje się głównie w: • tenisie – jest komentatorem Eurosportu, ostatnio (w latach 2017–2019) był członkiem Zarządu Polskiego Związku Tenisowego • siatkówce – był rzecznikiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz dyrektorem prasowym Mistrzostw Świata, Europy i Finałów Ligi Światowej (oraz wszystkich pozostałych międzynarodowych imprez siatkarskich organizowanych w Polsce w dekadzie 2005–2014) • piłce nożnej – m.in. twórca i redaktor naczelny magazynu „Viva Futbol”.
Pracował we wszystkich (za wyjątkiem społecznościowych) rodzajach mediów: prasie codziennej, periodycznej, radiu, telewizji, internecie, public relation, wydawnictwie książkowym… Ostatnio był trzykrotnie akredytowany na igrzyskach olimpijskich (Londyn 2012, Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016) jako vice attaché prasowy PKOl – w tej roli jedzie też do Tokio 2020(21). Prowadzi również wykłady i warsztaty o mediach sportowych oraz PR w sporcie na kilku uznanych uczelniach (obok SGH m.in. na UW).

Opinie o studiach

Robert Siedziako zdjęcie

Studia Podyplomowe Marketing Sportu w SGH to wspaniała podróż i przygoda w świat komercjalizacji sportu. Wielka szkoda, że studia trwają tylko dwa semestry. Wykładowcy to pasjonaci z doświadczeniem praktycy w zawodzie, którzy prowadzili zajęcia otwarte w formie dyskusji, a menedżerowie, autorytety z branży sportowej, wybitne osobowości sportu dali nam możliwość poczuć od „kuchni” możliwości i problemy ich pracy. Zajęcia pozwoliły zdobyć nową wiedzę i uporządkować nabytą wiedzę. Szczególną zaletą jest możliwość nawiązania kontaktów z branżystami z całej Polski. Studia te to najlepszy wybór, jakiego możemy dokonać, jeżeli chcemy rozwijać się jako specjaliści w branży związanej z komercjalizacją sportu.

Robert Siedziako
Absolwent 14. edycji
Agnieszka Kossakowska

Studia Podyplomowe Marketing Sportu pozwoliły mi zdobyć, ale i uporządkować nabytą wiedzę. Zajęcia prowadzone przez osoby na co dzień związane z branżą sportową są zdecydowaną zaletą programu. Za bardzo cenną uważam także możliwość nawiązania kontaktów z innymi studentami, które jak wiem z własnego doświadczenia, mogą w przyszłości dać początek wspólnym inicjatywom.

Agnieszka Kossakowska
Absolwentka 11. edycji
„Za bardzo cenną uważam także możliwość nawiązania kontaktów z innymi studentami, które jak wiem z własnego doświadczenia mogą w przyszłości dać początek wspólnym inicjatywom.”
Agnieszka Kossakowska, absolwentka 11. edycji studiów
„Podyplomowe Studia Marketing Sportu w SGH to najlepszy wybór, jakiego możemy dokonać, jeżeli chcemy rozwijać się jako specjaliści w branży związanej z komercjalizacją sportu.”
Robert Siedziako, absolwent 14. edycji studiów

Rekrutacja

15. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych (po jednej w każdym semestrze),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (forma ustna).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–14:00 lub 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów dla edycji 15. zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi: 6500 zł (możliwe dwie równe raty: I rata przy zapisie na studia, II rata płatna do 31 stycznia).

Dla absolwentów Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Sporcie SGH opłata wynosi 6000 zł.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Andrzej Sznajder
e-mail: asznaj@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Biznesu Międzynarodowego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–14:00/16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).

Absolwenci dwóch studiów podyplomowych: „Marketing Sportu” i „Zarządzanie w Sporcie” uzyskują specjalny Certyfikat Menedżera Sportu wydawany przez dziekana Kolegium Gospodarki Światowej.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Sznajder
e-mail: asznaj@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA