Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 NOŚNIKI INFORMACYJNE PRZEZNACZONE DLA KANDYDATÓW NA REKTORA SGH W WYBORACH WŁADZ AKADEMICKICH 2020

 
I.  W związku z wyborami władz akademickich w 2020 r. uczelnia udostępnia kandydatom na rektora SGH następujące nośniki informacyjne:
 • miejsca na plakaty A1 w budynkach uczelni,
 • system monitorów (telebimów) w Auli Spadochronowej,
 • łamy Gazety SGH on-line w zakresie wyszczególnionym w punkcie III
 
II.  W serwisie wyborczym pod adresem www.sgh.waw.pl/wybory2020 publikowane będą:
 • lista i skład komisji wyborczych,
 • komunikaty komisji wyborczych,
 • odnośniki do stron internetowych kandydatów na rektora,
 • kalendarz wyborczy,
 • regulamin wyborczy,
 • wybory w statucie,
 • wyborcze ABC,
 • kontakt – sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
III.  Kandydaci na rektora SGH na potrzeby kampanii do dyspozycji otrzymują:
 • monitory (telebimy) w Auli Spadochronowej: 1 prezentacja w bloku wyborczym (telebimy nie emitują dźwięku, prezentacja powinna trwać nie dłużej niż 1 minutę, szczegóły techniczne do przygotowania prezentacji na stronie http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DIiK/obowiazki/Strony/system_monitorow.aspx),
 • miejsca na plakaty A1: po jednym miejscu plakatowym w budynkach A, B, C, G, M, W, dom studencki „Sabinki”, dom studencki „Grosik”; kandydaci dostarczają gotowe plakaty formatu A1 do Działu Promocji i Rekrutacji (pok. 146, budynek G), który przekaże je administratorom wymienionych budynków do rozwieszenia,
 • Gazeta SGH on-line: jeden artykuł przedstawiający sylwetkę i program wyborczy.

IV.  Na stronie wyborów www.sgh.waw.pl/wybory2020 zostaną opublikowane odnośniki do stron kandydatów na rektora SGH, prowadzone przez ich sztaby wyborcze, o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona.

V.  Nie prowadzi się kampanii promocyjnej poszczególnych kandydatów w oficjalnych kanałach mediów społecznościowych oraz na stronie głównej uczelni, na stronach profilowych pracownik.sgh.waw.pl, student.sgh.waw.pl, absolwent.sgh.waw.pl i innych centralnych stronach SGH. W tych kanałach będą pojawiały się informacje o procedurach, przebiegu i rezultatach wyborów.
 
 
 

 Kontakt

 

Sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Jolanta Nikścin

ul. Madalińskiego 6/8, bud. M
02-513 Warszawa
pok. 105

telefon: 22 564 93 83

e-mail: jolanta.nikscin@sgh.waw.pl