Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Konkurs MNiSW „USTAWA 2.0”

2016-04-07 pl kategoria: informacja konkurs 

​Konkurs MNiSW „USTAWA 2.0” to wyjątkowe przedsięwzięcie. Razem ze środowiskiem naukowym Ministerstwo chce stworzyć nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i  nowoczesnych uczelni.

Ogłoszenie konkursu na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszystkie formalne szczegóły i wymogi dostępne są na stronie Ministerstwa. Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje dla pracowników, doktorantów i studentów.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Nikt nie zna potrzeb środowiska naukowego tak dobrze, jak osoby pracujące czy studiujące na polskich uczelniach czy instytutach badawczych. Dlatego do konkursu mogą przystąpić zespoły złożone ze studentów, doktorantów, naukowców i akademików, którzy są afiliowani przy konkretnej uczelni lub instytucie.

Co będą musiały przygotować zespoły?
Pierwszym zadaniem, z którym zmierzą się wszystkie zespoły, będzie przygotowanie założeń do nowej ustawy. Są dwie przesłanki: po pierwsze ustawa nie może zakładać zwiększenia środków na naukę. Po drugie: projekty muszą zawierać propozycje rozwiązania tych wszystkich zagadnień, które znajdą się w ostatecznym dokumencie. Wśród głównych tematów założeń znalazły się:

  • system szkolnictwa wyższego,
  • ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
  • system oceny jakości,
  • finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
  • studia, studenci, doktoranci, absolwenci.

Co dalej?
Trzy zespoły, które przygotują najlepsze założenia, w ramach przyznanych grantów - o łącznej wysokości 900 tys. zł będą musiały przeprowadzić możliwie jak najszersze konsultacje środowiskowe. Nie chodzi o to, by ustawa pisana była przez kilka osób, ale żeby włączyć w proces jej powstawania jak najszersze środowisko akademickie. Dlatego zespoły powinny zaplanować i przeprowadzić rozmowy ze środowiskiem, które pomogą w ocenie ich projektu.

Kiedy powstanie ustawa?
Po zebraniu opinii środowiska, zespoły będą musiały opracować wyniki swoich badań i zestawić je z przygotowanymi wcześniej założeniami. Kompletny dokument, zawierający zarówno propozycje zespołu, jak i opinie zebrane podczas konsultacji, stanie się podstawą do napisania ustawy.

Harmonogram konkursowy:

  • 29 kwietnia 2016 r. – to ostateczny termin składania wniosków,
  • maj 2016 r. – planowane rozstrzygnięcie konkursu,
  • 1 czerwca 2016 r. – podpisanie umowy z wyłonionymi zespołami,
  • czerwiec 2016 – styczeń 2017 r. – dopracowanie założeń i przeprowadzenie konsultacji,
  • 30 stycznia 2017 r. – termin złożenia raportów z konsultacji.

Dokumentacja konkursowa:
ogłoszenie o konkursie Ustawa 2.0 (plik pdf),
załącznik nr 1 – zasady przygotowania założeń oraz ich zakres tematyczny,
załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie środków finansowych (część B),
załącznik nr 3 – wzór koperty,
załącznik nr 4 – umowa konkursowa.
Strona konkursowa Ustawa 2.0: https://www.nauka.gov.pl/ustawa20/

Archiwum