Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Oprogramowanie, które pomaga podjąć decyzje

2018-12-18 dpir kategoria: informacja 

 
Program SilverDecisions służy do wspomagania podejmowania decyzji za pomocą metody drzew decyzyjnych. Drzewo decyzyjne pozwala na modelowanie problemu decyzyjnego, tj. graficzną reprezentację zależności pomiędzy kolejnymi działaniami oraz możliwymi konsekwencjami tych działań, oraz umożliwia analizę niepewności towarzyszącej procesowi decyzyjnemu. Już dziś programu SilverDecisions używają kancelarie prawne w USA do tłumaczenia klientom potencjalnych wyników różnych działań oraz lekarze do ilustrowania możliwych ścieżek leczenia pacjentów.

Oprogramowanie jest wykorzystywane na uczelniach w celach naukowych i dydaktycznych (w szczególności na kursach MBA na całym świecie), jak również w administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Społeczność użytkowników przekroczyła 60 000 w ponad 150 państwach w Europie, Azji, Afryce, Australii, Ameryce Północnej i Południowej. Oprogramowanie jest dostępne w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i polskim. Obecnie to jedyne na świecie w pełni darmowe i otwarte oprogramowanie tego typu o tak zaawansowanej funkcjonalności. Pracę zespołu warszawskich naukowców doceniła Komisja Europejska włączając ich wynalazek do programu Innovation Radar. Rozwój oprogramowania został dofinansowany z projektu ROUTE-TO-PA, który był realizowany na SGH w ramach programu ramowego UE Horizon 2020 pod kierunkiem prof. Bogumiła Kamińskiego i dra Przemysława Szufela.

decisiontree@2016.11.20_12.25.50.png 
 
 

W biznesowych problemach decyzyjnych często występuje wieloetapowość — decydent musi wybrać całą sekwencję powiązanych działań (np. inwestor musi zadecydować o kupieniu potencjalnie atrakcyjnej działki, następnie o sposobie jej zagospodarowania, wreszcie o strategii sprzedaży powstałych lokali). Jakie działania są dostępne w kolejnych krokach, często zależy od czynników, których decydent nie kontroluje (np. zmian cen na rynku nieruchomości). W praktyce wspomaganie decydentów w tego typu sytuacjach obejmuje dwa obszary. Po pierwsze, złożoność sytuacji może prowadzić do różnego jej rozumienia przez zainteresowanych. Po drugie, konieczne jest wspomaganie decydenta w znalezieniu optymalnej strategii obejmującej sekwencję działań.
 
SilverDecisions to program umożliwiający reprezentowanie sekwencyjnych problemów decyzyjnych w postaci drzew decyzyjnych. Intuicyjny interfejs i sposób budowania drzewa umożliwiają szybkie sprowadzenie potencjalnie złożonej sytuacji do diagramu jednoznacznie ją reprezentującego, ułatwiając komunikację między interesariuszami. W budowanych drzewach decyzyjnych można uwzględnić niepewność występującą w problemie, tj. występowanie zdarzeń, które są poza kontrolą decydenta i mogą być traktowane jako losowe z jego perspektywy. Dodatkowo SilverDecisions umożliwia uwzględnienie dwukryterialności, tj. poszukiwania przez decydentów optymalnego kompromisu np. między kosztem danej strategii a uzyskiwanym niepieniężnym efektem (np. jakąś miarą satysfakcji osób dotkniętych podjętą decyzją). W programie możliwe jest wykonanie analizy wrażliwości, tj. określenia jak wartości parametrów problemu (np. prawdopodobieństw) wpływają na optymalność dostępnych strategii.

Autorzy oprogramowania: ZWiAD SGH
 
Oprogramowanie jest opracowywane od 2014 roku w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji (ZWiAD) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2015–2018 jego rozwój był realizowany w ramach projektu Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technlogies fOr Public Administrations (ROUTE-TO-PA), Horizon 2020, Grant Agreement: N. 645860. W opracowaniu SilverDecisions z ramienia ZWiADu udział wzięli Bogumił Kamiński, Przemysław Szufel oraz Michał Jakubczyk. Implementację aktualnej wersji oprogramowania zrealizował Michał Wasiluk. Anna Szczurek (Wiertlewska) i Marcin Czupryna odpowiadali za testowanie oraz utrzymanie wersji językowych oprogramowania (aktualnie: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej). Prof. Bogumił Kamiński jest kierownikiem ZWiADu. Specjalizuje się w wykorzystaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod prognostycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych. Dr Przemysław Szufel prowadzi badania w obszarze stosowania metod symulacyjnych w optymalizacji procesów biznesowych. Jest autorem narzędzi wspomagających procesy analityczne i decyzyjne w przedsiębiorstwach oraz autorem ponad trzydziestu publikacji z obszaru stosowania metod symulacji i uczenia maszynowego w optymalizacji decyzji. Dr hab. Michał Jakubczyk prowadzi badania naukowe w obszarze określania preferencji dotyczących zdrowia i jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji. Dodatkowo od wielu lat zajmuje się wspomaganiem decyzji w obszarze oceny technologii medycznych, w tym także z wykorzystaniem drzew decyzyjnych.
 
Od chwili powstania strona programu została odwiedzona przez ponad 60 tys. użytkowników z ponad 150 krajów. Program jest wykorzystywany dydaktycznie na wykładach na poziomie licencjackim, magisterskim i na studiach MBA. Obecnie przygotowywana jest monografia mająca ułatwić wykorzystywanie SilverDecisions.
 
 
Tekst: Michał Jakubczyk, Bogumił Kamiński, Przemysław Szufel, redakcja: Piotr Karwowski
 

Archiwum