Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Wrześniowe spotkanie Rady Klubu Partnerów SGH

2017-09-28 dpir kategoria: informacja 

27 września odbyło się spotkanie Rady Klubu Partnerów SGH, w którym wzięli udział prezesi, dyrektorzy oraz przedstawiciele Banku Millennium, BZ WBK, EY, Deloitte, ING Banku Śląskiego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Procter & Gamble, Banku Pekao SA. Ze strony uczelni udział wzięli rektorzy, kanclerz i przedstawiciele Centrum Współpracy z Biznesem.

Głównymi tematami spotkania były kwestie związane z zapowiedzianą reformą nauki i szkolnictwa wyższego, pracami nad strategią SGH oraz jakością kształcenia studentów.

Odpowiedzialne przywództwo i kompetencje przywódcze

W zakresie reformy, której założenia szczegółowo omówił Rektor SGH prof. Marek Rocki, przedyskutowano szanse i zagrożenia wynikające ze zmieniającego się prawa i możliwość zaangażowania partnerów w proces dostosowania.

Prace nad strategią uczelni omówił prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak – przewodniczący zespołu ds. strategii. Prorektor Wachowiak podsumował pierwszy etap prac nad strategią w postaci wyników przeprowadzonych badań, z których jako główne wyzwania zostały wskazane m. in. zmiany w zasadach finansowania uczelni oraz potrzeba ciągłego dostosowywania kształcenia do potrzeb rynku. Jako priorytetowe obszary działań wskazano m. in. stałe podnoszenie jakości dydaktyki oraz wartość dyplomu SGH na rynku. Wymienione elementy były przyczynkiem do dyskusji i uzyskania szerszego spojrzenia na te kwestie od reprezentantów firm.

Rozgorzała dyskusja, na ile uczelnia powinna i ma możliwość kształcenia umiejętności miękkich i kompetencji liderskich. Rada debatowała, czy i na ile w ramach uczelni można rozwijać umiejętności przywódcze,  poddając pod rozwagę nawet pomysł włączenia analizy kompetencji miękkich do procesu rekrutacji w granicach obowiązujących przepisów i standardów uczelnianych.

rkp09.jpg

Marek Metrycki – partner zarządzający w firmie Deloitte – wskazał obszar, który nazwał odpowiedzialnym przywództwem. To z jednej strony zestaw cech i umiejętności liderskich wspierających efektywne działanie zespołów i realizację projektów, ale przede wszystkim postawa i wartości pozwalające dźwigać „ciężar odpowiedzialności”, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, porażkami menedżera. „Pokora i chęć do wielkości wiodą przez trudne obszary. Nie ma przywódców, którzy odnoszą same sukcesy” – mówił Metrycki.

Przedstawiciele firm dyskutowali na temat kluczowych kompetencji przywódczych, ale w pełni zgodni byli co do jednego: uczelnia powinna wspierać rozwój studentów w tym zakresie, a biznes powinien wesprzeć uczelnię w tym działaniu.

Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski oraz kanclerz dr Marcin Dąbrowski wskazali, że studenci SGH już teraz kształcą te umiejętności w praktyce. Prorektor Kozłowski omówił różnorodną aktywność studentów w organizacjach studenckich i kołach naukowych (ok. 70 formalnie istniejących organizacji) i w dynamicznie działającym samorządzie studentów. Kanclerz przypomniał, że aktywność studencką uczelnia aktywnie wspiera także finansowo.

Kolejne spotkanie Rady Klubu Partnerów SGH zostało zaplanowane na początek roku 2018. Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku. Jest inicjatywą polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach.​

Archiwum