Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

„W poszukiwaniu nowych idei społeczeństwa i gospodarki”

2016-03-26 IZW kategoria: informacja inne seminarium 

Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja im. Heinricha Bölla oraz „Le Monde diplomatique – edycja polska” organizują dyskusję naukową „W poszukiwaniu nowych idei społeczeństwa i gospodarki”.
 
Współczesne zmiany cywilizacyjne wymagają przeformułowania roli i funkcji, jakie pełnią wiedza i kapitał intelektualny oraz możliwości ich wykorzystania w procesach zarządzania we współczesnej gospodarce. Impulsem i inspiracją do podjęcia dyskusji stała się premiera polskiego wydania książki Ralfa Fücksa „Zielona rewolucja”, która ukazała się właśnie w serii Biblioteki Alternatyw Ekonomicznych „Le Monde diplomatique – edycja polska”.
 
Autor zarysowuje w niej główne kierunki poszukiwań nowego paradygmatu ekonomicznego, jak również filozoficznego i egzystencjalnego. Proponowane scenariusze mogą być odpowiedzią na wąsko i instrumentalnie pojmowaną koncepcję zrównoważonego rozwoju, zdominowanego obecnie przez dążenie do wzrostu wartości ekonomicznej i pomnażanie zysku.
 
Dyskusję z udziałem: prof. Macieja Nowickiego, b. ministra ochrony środowiska, prof. Romana Sobieckiego, dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH, prof. Józefa Zegara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej), dr. Andrzeja Kassenberga (Instytut na rzecz Ekorozwoju) oraz Ralfa Fücksa, prezesa Fundacji im. Heinricha Bölla poprowadzi prof. Andrzej Herman, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
 
Książka będzie dostępna podczas spotkania.
 

Archiwum