Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Międzykolegialne granty rektorskie

2017-02-14 dna kategoria: informacja 

Rektor SGH prof. Marek Rocki ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów dla nauczycieli akademickich. Na naukowców czeka 10 grantów po 11 tysięcy złotych.

Tematyka prac badawczych jest następująca:

1. Diagnoza nisz rynkowych dla potrzeb komercjalizacji badań naukowych SGH.
2. Innowacyjne przestrzenie - warunki dla twórczej pracy w nauce i biznesie.
3. Postawy przedsiębiorcze studentów i absolwentów. Sposób pomiaru.
4. Modele współpracy uczelni z absolwentami. Studia przypadku.
5. Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni.
6. Analiza strategiczna SGH.
7. Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach.
8. Edukacja ekonomistów w Polsce.
9. Badanie satysfakcji pracowników na uczelni wyższej. Sposób pomiaru.
10. System motywowania pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 31 marca 2017 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Archiwum