Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Plan działań HR przesłany do oceny przez KE

2018-07-20 dpir kategoria: informacja 

 

SGH zakończyła prace przygotowawcze i opublikowała plan działań HR, który ma pozwolić na udoskonalenie w naszej uczelni środowiska pracy naukowej, zapewnienie przejrzystych zasad rekrutacji pracowników naukowych zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także najlepszych warunków rozwoju ich kariery naukowej. Jest to istotny etap na drodze do uzyskania wyróżnienia „HR Excellence in Research”. 17 lipca dokumentacja aplikacyjna SGH została złożona za pomocą dedykowanej platformy EURAXESS do oceny przez Komisję Europejską. Wyniki tej oceny będą znane jesienią.

Strategia HRS4R jest rodzajem wewnętrznej samooceny umożliwiającą identyfikację istniejących luk oraz określającą kierunek i zakres wdrażania zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (tzw. Karta i Kodeks). Poprzez wdrożenie strategii HRS4R jednostki naukowe przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie „HR Excellence in Research” wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. SGH poparła zasady Karty  Kodeksu, przesyłając do KE deklarację w dniu 16 kwietnia br.

Prace przygotowawcze w naszej uczelni rozpoczęły się już pod koniec 2017 roku. W celu wdrożenia strategii HRS4R w SGH w styczniu tego roku powołany został zespół ds. wdrożenia (32 osoby), koordynator, komitet sterujący oraz grupa monitorująca. W trakcie prac odbyło się 11 warsztatów podgrup roboczych oraz 3 spotkania konsultacyjne zespołu z komitetem sterującym. W lutym i marcu przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było zbadanie atrakcyjności warunków pracy i rozwój kariery naukowej w SGH. Równolegle podczas warsztatów w czterech podgrupach roboczych na podstawie analizy zaleceń zawartych w 40 zasadach Karty i Kodeksu, prawodawstwa unijnego, krajowego oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w SGH zidentyfikowano tzw. luki. Na podstawie wyników badania ankietowego oraz analiz luk dla obszarów, które wymagają usprawnienia, zaproponowane zostały działania, które ujęto w planie działań i strategii HR SGH.

Więcej informacji​

Archiwum