Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Certyfikat „HR EXCELLENCE IN RESEARCH” – ruszyły prace

2018-01-29 dpir kategoria: informacja 

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczęła starania o uzyskanie wyróżnienia „HR Excellence in Research” przyznawanego przez Komisję Europejską dla instytucji, które tworzą przyjazne środowisko pracy naukowej, podnoszą jej jakość w ramach prowadzonych badań, gwarantują transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, a także zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Pierwszym krokiem do uzyskania wyróżnienia będzie zainaugurowany 17 stycznia proces wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacyjnych (OTM-R).

Strategia HRS4R jest rodzajem wewnętrznej samooceny umożliwiającą identyfikację istniejących luk oraz określającą kierunek i zakres wdrażania zasad  zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R jednostki naukowe przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie „HR Excellence in Research” wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

17 stycznia 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Powołany zespół zajmie się również wdrożeniem polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R). 

Spotkanie otworzył prorektor ds. zarządzania i nauki dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, który przybliżył cele wdrożenia strategii HRS4R w SGH oraz wskazał korzyści wyróżnienia „HR Excellence in Research” takie jak podniesienie prestiżu uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej, premiowanie w konkursach grantowych NCN, przyznawanie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej oraz prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji Euraxess.

Dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH, przewodnicząca Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R,  przedstawiła najważniejsze etapy prac zaplanowane na 2018 rok, a prof. dr hab. Piotr Błędowski, koordynator zespołu oraz członek grupy monitorującej, podkreślił, że zasady i działania, które znajdą się w omawianej strategii oraz polityce OTM-R powinny się stać codzienną praktyką uczelni.

Część szkoleniową spotkania poprowadził dr Wojciech Majkowski, konsultant ds. wdrożenia Strategii, który wskazał jakie dokumenty muszą zostać opracowane, na podstawie jakich kryteriów uczelnia będzie oceniana oraz pokazał na przykładach, jak wygląda proces analizy luk.

Jednym z etapów prac będzie także przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz wśród uczestników studiów doktoranckich, zaplanowane na marzec br. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/HRS4R. Zachęcamy całą społeczność akademicką do aktywnego włączenia się w ten proces.

Archiwum