Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Naukowcy SGH laureatami kolejnych konkursów NCN

2018-11-19 DOP kategoria: informacja 

W piętnastej edycji konkursów  OPUS i PRELUDIUM wskaźnik sukcesu ogółem dla wszystkich wniosków, które wpłynęły do NCN wyniósł 20,8% (informacja pochodzi ze strony internetowej NCN). SGH znacznie wyprzedza ten wskaźnik, bowiem aż 37,5% wniosków złożonych do NCN  otrzymało dofinasnowanie.

OPUS 15​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​lp.​ ​Kierownik projektu ​​​Jednostka realizująca ​​Tytuł projektu​​ ​Kwota
dofinansowania
w PLN
​1 dr hab. D​ominik Gajewski, prof. SGH
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa
289 800
​2. ​dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH ​Kolegium Analiz Ekonomicznych Wpływ polityki fiskalnej oraz regulacji rynku pracy i rynku produktów na rentowność obligacji skarbowych i poziom długu publicznego w krajach UE ​ 379 260
3.
dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Kolegium Analiz Ekonomicznych
​Instytucje rynku pracy a cykl koniunkturalny: rola zagregowanego popytu ​123 720
​​PRELUDIUM 15​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
4.
​mgr Mateusz Adam Szetela ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Współzależność między nierównościami ekonomicznymi a sektorem bankowym w równowadze ogólnej z heterogenicznymi agentami ​110 480
5. ​mgr Przemyslaw Siemaszko ​​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów ​169 400
​6. ​mgr Jakub Paweł Rybacki ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej ​79 100
 
Aktualnie trwa nabór do szesnastej edycji tych konkursów. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej Działu Obsługi Projektów i do kontaktu z pracownikami działu:

Emilią Chmielewską tel. 22 564 7789 mail: enabia@sgh.waw.pl
Anną Jędrzejczyk tel. 22 564 9859, mail: ajedrze@sgh.waw.pl

Archiwum