Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Granty NCN dla badaczy z SGH

2017-11-15 DOP kategoria: informacja 

 

Zanamy już laureatów trzynastej edycji flagowych konkursów NCN, finansujących badania podstawowe. Naukowcy z SGH zdobyli ponad 3,5 mln zł na 18 projektów w ramach konkursów Opus i Preludium. Wskaźnik sukcesu dla złożonych wniosków z SGH wyniósł 47% wobec średniej 27%.

Laureatami konkursów są kierownicy aż osiemnastu projektów:

OPUS 13:

dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH, Kolegium Analiz EkonomicznychWpływ dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach UE, kwota dofinansowania: 355 400 zł.

dr hab. Rubaszek Michał, prof. SGH, Kolegium Analiz EkonomicznychModelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, kwota dofinansowania 349 200

dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH, Kolegium Gospodarki ŚwiatowejStrategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów, kwota dofinansowania 279 300 zł.

dr hab. Wojtczuk-Turek Agnieszka, prof. SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – „Poza granice pracy...” - kiedy i dlaczego modyfikowanie przez pracowników granic pracy determinuje ich postawy i zachowania organizacyjne?, kwota dofinansowania 254 280 zł.

dr Wioletta Mierzejewska, Kolegium Zarządzania i Finansów Koopetycja w grupach kapitałowych- skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność, kwota dofinansowania 170 800 zł.

dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH, Kolegium Gospodarki ŚwiatowejAlternatywne finansowanie MŚP w Polsce - perspektywy rozwoju, kwota dofinansowania 426 860 zł.

dr hab. Brzoza-Brzezina Michał, prof. SGH, Kolegium Analiz EkonomicznychWpływ wahań nastrojów podmiotów gospodarczych na cykl koniunkturalny w małej, otwartej gospodarce, kwota dofinansowania 294 900 zł.

dr hab. Górak-Sosnowska  Katarzyna, prof. SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam, kwota dofinansowania 308 280 zł. 

dr hab. Pawłowska Małgorzata, prof. SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – Relacje i mechanizmy oddziaływań między sektorem finansowym a gospodarką realną w warunkach niestabilności, kwota dofinansowania 224 855 zł.

dr hab. Prokop Jacek, prof. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej – Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr, kwota dofinansowania 313 600 zł.

PRELUDIUM 13:

mgr Michał Chojnowski, Kolegium Analiz Ekonomicznych – Modelowanie i prognozowanie modeli gospodarek z wieloma punktami równowagi i z uwzględnieniem sentymentów rynkowych, kwota dofinansowania 95 664 zł.

mgr Pior Dybka, Kolegium Analiz Ekonomicznych – Jakie czynniki decydują o konkurencyjności eksportu? Analiza na podstawie Bayesowskiego uśredniania modeli, kwota dofinansowania 71 960 zł.

mgr Cader Krzysztof, Kolegium Analiz Ekonomicznych Uwarunkowania deprywacji ekonomicznej. Wnioski z modelowania równań strukturalnych, kwota dofinansowania 59 472 zł.

mgr Olechnowicz Aleksander, Kolegium Analiz Ekonomicznych – Modelowanie skutków polityki gospodarczej w kontekście integracji gospodarczej przy wykorzystaniu modelu DSGE: przypadek gospodarki w procesie transformacji, kwota dofinansowania 66 370 zł.

mgr Wiśnicki Bartłomiej, Kolegium Analiz EkonomicznychAnaliza dynamicznych modeli oligopolu z ograniczoną racjonalnością konsumentów, kwota dofinansowania 109 812 zł.

mgr Karol Rogowicz, Kolegium Zarządzania i FinansówWpływ ujemnych nominalnych stóp procentowych na ryzyko systemowe, kwota dofinansowania 57 600 zł.

mgr Humanicki Marcin, Kolegium Gospodarki Światowej – Różne oblicza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wpływ formy inwestycji na gospodarkę państwa przyjmującego kapitał, kwota dofnansowania 62 500 zł.

mgr Łukasz Kamil Kurowski, Kolegium Zarządzania i FinansówNierównowagi finansowe a funkcja reakcji polityki pieniężnej, kwota dofinansowania 49 080 zł. 

Archiwum