Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla SGH

2018-10-16 dpir kategoria: informacja 

 

​28 września Komisja Europejska przyznała naszej uczelni wyróżnienie „HR Excellence in Research”, nadawane instytucjom, które wdrażają „Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych” (The Human Resourses Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz w Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Poprzez wdrożenie strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej.

Prace przygotowawcze w SGH rozpoczęły się pod koniec 2017 r. W celu wdrożenia strategii HRS4R w SGH w styczniu tego roku powołany został zespół ds. wdrożenia, koordynator, komitet sterujący oraz grupa monitorująca. W trakcie prac zespołu przeprowadzono badania ankietowe oraz analizę luk dla obszarów, które wymagają usprawnienia, na których podstawie opracowany został „Plan działań i strategii HR SGH”. 17 lipca dokumentacja aplikacyjna SGH została złożona do oceny przez Komisję Europejską. Przygotowana dokumentacja uzyskała jednoznaczną pozytywną ocenę jako zgodna z zasadami Karty i Kodeksu. Przez najbliższe dwa lata będziemy wdrażali zaplanowane działania.

HRS4R w SGH

Członkowie zespołu ds. wdrożenia oraz grupy monitorującej odebrali listy gratulacyjne od rektora. Ponadto wyróżnienia za bardzo aktywne zaangażowanie w prace przygotowawcze dostali:

  • prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – przewodnicząca zespołu, KZiF,
  • prof. SGH dr hab. Maciej Malicki – wiceprzewodniczący zespołu, KAE,
  • dr Ewa Gałecka-Burdziak – KAE,
  • dr Łukasz Skrok – KGŚ,
  • dr Marta Pachocka – KES,
  • dr Tomasz Pilewicz – KNoP,
  • dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki.

Archiwum