Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

2017-10-05 dpir kategoria: informacja 

4 października Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. W uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni poza wykładowcami i studentami udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, władze samorządowe, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji publicznych, parlamentarzyści, przedsiębiorcy i reprezentanci Klubu Partnerów SGH. Przybyło wielu znakomitych gości, przyjaciół najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej.

Przemówienie JM Rektora SGH prof. Marka Rockiego

W otwierającym wystąpieniu rektor prof. Marek Rocki wymienił wartości, które przyświecają środowisku SGH podczas prac nad wieloletnią strategią uczelni: integrację społeczności akademickiej, doskonałość naukową, dążenie do przywództwa w edukacji ekonomicznej oraz otwartość na otoczenie uczelni.

36783463324_607359d1f5_z.jpg

„Jesteśmy dumni z potencjału intelektualnego, który zapewnia najwyższą jakość realizowanych projektów badawczych i jednocześnie mobilizuje nas do poszerzania zasięgu działań naukowych o współpracę z wiodącymi uczelniami i ośrodkami naukowymi, z biznesem w obszarze wsparcia analitycznego czy realizowania konkretnych zleceń dotyczących badań i ekspertyz gospodarczych.”

Wspomniał o reformie szkolnictwa wyższego, na której od kilkunastu dni koncentruje się uwaga środowiska akademickiego. Z satysfakcją przypomniał, że w przedstawionym przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego projekcie ogłoszono wiele rozwiązań, które w SGH funkcjonują już początku lat 90. Rektor wyraził zaniepokojenie zapisaną w projekcie znaczącą rolę ministra jako regulatora rynku edukacji wyższej z kompetencjami do likwidowania kierunków studiów – lub blokowania innowacji w tym zakresie. Na koniec wystąpienia zwrócił się do studentów:

„Wszystkie nasze zamierzenia i plany, naszą strategię zamierzamy budować przede wszystkim z myślą studentach, w tym szczególnie studentach pierwszego roku, i dlatego Wasz – drodzy studenci – udział w jej tworzeniu jest tak istotny. Bądźcie kreatywni, rzeczowi i pomysłowi, zdobywajcie wiedzę, umiejętności i doświadczenia. I bądźcie odpowiedzialni.”

Odznaczenia i wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Po wystąpieniu Rektora SGH prof. Marka Rockiego Prezydent RP Andrzej Duda za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za szczególne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski profesorów Marka Gruszczyńskiego, Irenę Kotowską, Tomasza Szapiro i Michała Trockiego, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Elżbietę Marciszewską, Joachima Osińskiego, Teresę Słaby. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złoty Krzyż Zasługi z rąk prezydenta otrzymali prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Anna Kęska, Jerzy Pietrewicz, Krystyna Poznańska, prof. Piotr Wachowiak. Srebrny Krzyż Zasługi odebrali dr Krzysztof Falkowski, prof. Ewa Latoszek, dr Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska, prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Mariusz Próchniak, Waldemar Rogowski, dr Piotr Russel, prof. Marzanna Witek-Hajduk. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medale Złote Za Długoletnią Służbę odebrały prof. Ewa Hellich, Bożena Pieńkos, Medal Srebrny Agnieszka Kiersnowska, a Medalem Brązowym Elżbieta Wąsowska.

37463699476_92d59cbae3_z.jpg


Po wręczeniu odznaczeń pracownikom SGH prezydent wygłosił przemówienie, w którym podkreślił zasługi uczelni dla rozwoju polskiej gospodarki. Przypomniał, że uczelnia powstawała jeszcze pod zaborami, z myślą o potrzebach niepodległej Polski. O taką dalszą służbę poprosił wykładowców i studentów. Prezydent z uznaniem mówił o roli uczelni:

„SGH ma historię wpisaną w kształtowanie polskiego ustroju gospodarczego.”

Następnie miejsce za mównicą zajął wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr hab. Sebastian Skuza, który odczytał list wicepremiera Jarosława Gowina przypominający założenia reformy. W imieniu Klubu Partnerów SGH wystąpił pan Maciej Reluga – członek zarządu BZWBK. W zabawny i i interesujący sposób zwrócił uwagę na rolę przypadku w wyborze ścieżki kariery i zapewnił, że absolwenci SGH nie muszą obawiać się o swoją przyszłość na rynku pracy.

Medale Komisji Edukacji Narodowej JM Rektor prof. Marek Rocki wręczył prof. Barbarze Bojewskiej, prof. Annie Dąbrowskiej, prof. Janowi Komorowskiemu, dr Marii Wieczorek, prof. Joannie Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. Grażynie Wojtkowskiej-Łodej i dr inż. Annie Zbierzchowskiej.

23640800318_bb92ccb619_z.jpg


Immatrykulacja i wykład inauguracyjny

Immatrykulacja studentów, którą poprowadził prorektor ds. dydaktyk i studentów prof. Krzysztof Kozłowski, i doktorantów – pod kierunkiem prorektora ds. nauki i zarządzania prof. Piotra Wachowiaka – była w tym roku wyjątkowa, ponieważ ślubujący odebrali matrykuły z rąk prezydenta. Po przemówieniach przedstawicieli samorządów studentów i doktorantów wykład inauguracyjny na temat bezpieczeństwa żywności wygłosił prof. Stanisław Kowalczyk.

Rektor wręczył listy gratulacyjne absolwentom SGH immatrykulowanym 50 lat temu, dziękując za ich wkład w sukces uczelni: profesorom Marcie Juchnowicz, Marii Podgórskiej, Piotrowi Bieleckiemu, Józefowi Olszyńskiemu i Ryszardowi Domańskiemu.

Uroczystość zakończył krótki koncert w wykonaniu Moniki Roski (fortepian) i Mai Machowskiej (śpiew).

Galeria zdjęć z uroczystości​

Retransmisja uroczystości

Informacja i zdjęcia na stronie ​prezydent.pl

Listy gratulacyjne i pozostałe informacje

Archiwum