Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Pierwsze zebranie Rady SGH

2019-07-09 dpir kategoria: informacja 

 

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. wprowadziła w struktury organizacyjne szkół wyższych nowy organ – radę uczelni. 26 czerwca 2019 r. Senat SGH powołał Radę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pierwszej kadencji (lipiec 2019 – grudzień 2020). Do zadań rady należy m.in. opiniowanie projektu strategii rozwoju, monitorowanie gospodarki finansowej oraz wspieranie rektora w procesie zarządzania. Pierwsze spotkanie Rady SGH zostało zaplanowane na 15 lipca br. 

 
Rada Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie w pierwszej kadencji: 
 
 1. Dr Jacek Bartkiewicz, Przewodniczący Rady SGH, wybrany jako przedstawiciel absolwentów SGH, spośród kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie Absolwentów SGH.  
 2.  
 3. Małgorzata Mejer, wybrana jako przedstawicielka przedsiębiorstw stale współpracujących z uczelnią w obszarze realizacji jej misji, spośród kandydatów zaproponowanych przez Klub Partnerów SGH.  
 4.  
 5. Bożena Lublińska-Kasprzak, wybrana jako przedstawicielka organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje środowiskowe wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego.  
 6.  
 7. Ewa Malinowska-Grupińska, wybrana jako przedstawicielka społeczności lokalnej, zaproponowana przez Radę m.st. Warszawy.  
 8.  
 9. Prof. dr hab. Anna Karmańska, wybrana jako przedstawicielka wspólnoty uczelni, powołana spośród byłych rektorów, prorektorów albo dziekanów kolegiów.  
 10.  
 11. Prof. dr hab. Piotr Błędowski, wybrany jako przedstawiciel wspólnoty uczelni, zgłoszony przez Senat SGH.  
 12.  
 13. Dr Stanisław Macioł, wybrany jako przedstawiciel wspólnoty uczelni, zgłoszony przez pracowników SGH.  
 14.  
 15. Justyna Witkowska, przewodnicząca Samorządu Studentów SGH.

Archiwum